Geroji patirtis ugdant vaikų pilietiškumą

Jūratė Jasevičė
,
vyresn. mokytoja

Mūsų valstybės istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai. Kas gi ta Lietuva? Lietuva – tai aš, tu, tai mes visi. Lietuva – tai mūsų visų namai, mūsų tvirtovė.

 

Ruošdamiesi minėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, ugdydami vaikų tautiškumą ir pilietiškumą, plėsdami supratimą apie Lietuvą-savo gimtąją šalį, kvietėme šalies pedagogus jungtis į respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projektą „Mano namai – mano tvirtovė“ ir, skatinant ugdytinių pasididžiavimą savo namais, plėtojant jų kūrybiškumą bei išradingumą, sukurti „Mūsų namus – mūsų tvirtovę“.

 

Į respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projekto „Mano namai – mano tvirtovė“ įgyvendinimą įsitraukė 310 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kartu su savo ugdytiniais iš visos Lietuvos. Pedagogai sudarė sąlygas aktyvioms patyriminėms veikloms, įtraukiančioms ir skatinančioms vaikus patiems domėtis, stebėti, eksperimentuoti, lavinti konstravimo, inžinerinius, matematinius gebėjimus siekiant įgyvendinti konkrečius kūrybinius sumanymus bei ugdyti bendruomenės pilietiškumo jausmą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Kurdami savo šalies namus-tvirtovę, ugdytiniai naudojosi ne tik įvairiausiais konstruktoriais, bet ir kūrybiškai pritaikė aplinkai draugiškus, tvaraus vartojimo sprendimus.

 

 

Projekto metu vaikai patyrė kūrybinį ir pažinimo džiaugsmą, atskleidė asmeninius gebėjimus bei plėtojo ugdymosi kompetencijas, ugdėsi vertybines nuostatas būti pilietišku ir pažinti savo Tėvynę, lavino saviraišką ir kūrybiškumą. Pedagogai patobulino savo profesinę kompetenciją bei pasidalino gerąja patirtimi.

 

Vasario 16-oji – viena svarbiausių datų mūsų Tėvynės valstybingumo kelyje. Ši diena primena apie nenumaldomą tautos ryžtą gyventi laisvai ir savarankiškai. Būkime vieningi ir stiprūs, džiaukimės laisve, branginkime ją ir įprasminkime kasdieniais savo darbais!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.