Gera mokykla. Iššūkiai ir galimybės Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos komandos, tęsdamos vertingos patirties sklaidą, surengė metodinį renginį, siekdamos šalies pedagoginę bendruomenę supažindinti su gimnazijos patirtimi, kviesdamos perimti vertingos patirties pavyzdžius, praktiškai pritaikyti geras idėjas.

 

Kas yra gera mokykla? Atsakymų galėtų būti daug: tai mokykla, kurioje mokiniams gera ir įdomu mokytis, kurioje sukurtos saugios ir modernios aplinkos, mokiniai randa daug įvairių ir įdomių popamokinių užsiėmimų, jaučiasi svarbiais bendruomenės nariais, jie yra girdimi, matomi ir suprantami. Tai mokykla, kurioje dirba mylintys savo darbą mokytojai, kuriems rūpi, kad jų mokiniai patirtų sėkmę, kurie pažangiai organizuoja pamokas ne tik įstaigoje, bet ir už jos ribų. Tai mokykla, kurios neriboja sienos. Ar visa tai gali būti vienoje mokykloje? Taip geros mokyklos koncepciją apibūdino gimnazijos direktorė Rita Mikalauskienė. Ji konstatavo, kad gimnazijos misija – sudaryti sąlygas kiekvienam besimokančiajam įgyti kokybišką bendrąjį išsilavinimą, papildant jį savitu ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu, ugdant brandžią, gebančią savarankiškai pasirinkti veiklos strategijas ir atsakingai veikti, asmenybę, suteikiant jai savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padedant tobulinti individualius gebėjimus tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu bei sudarant prielaidas sėkmingai ateities karjerai.

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija – pirmoji Lietuvoje ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo krypties ilgoji gimnazija. Savo veiklą grindžia vertybėmis, mokslo pažanga ir pozityvia lyderyste. Modernios mokymosi priemonės, integralus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas (STEAM), patirtinio mokymo(si) metodai, pamokos švietimo partnerių edukacinėse erdvėse ar natūralioje gamtinėje aplinkoje, ugdymo procesą paverčia įdomiu ir džiaugsmingu procesu. Šioje gimnazijoje Jūs esate kūrėjai, atradėjai, ekologiškos aplinkos puoselėtojai. Drauge su mokytojais, švietimo partneriais, rengiate projektus, sužinote apie pažangius mokslininkų pasiekimus aplinkosaugos srityje, dalinatės bendru rūpesčiu išsaugoti gamtą, jos išteklius. „Žemės ir mūsų vaikų ateitį kuriame šiandien“ – toks filosofinis šūksnis įpareigoja atsakingai žvelgti į aplinką ir šalia esantį žmogų, gyventi darnoje su savimi ir supančia aplinka. Greta bendrojo ugdymo turinio dalykų papildomai mokotės atlikti gamtamokslinius tyrimus, taikyti aplinkosaugos aplinkos technologijas, kad galėtumėte rasti pačių tinkamiausių sprendimų.

 

„Gimnazija, šį rudenį minėsianti 100 metų sukakties jubiliejų, kasmet kviečiame dalintis gerąja patirtimi respublikiniuose renginiuose, yra Lietuvos EKO mokyklų tinklo įkūrėja ir koordinatorė. Čia įgyvendinami tarptautiniai projektai „Erasmus+“ tampa prasmingais iššūkiais  mokiniams ir galimybėmis dalintis įgyta patirtimi. Stiprūs esame, kai mokame priimti ir dalintis“ – pasakojo direktorės pavaduotoja Rozvita Brazauskienė.

 

Direktoriaus pavaduotojos Inga Žebrauskaitė ir Birutė Krapauskienė pristatė projektinę veiklą. Jos referavo, kad gimnazija sėkmingai įgyvendino tarptautinius „Erasmus+“ projektus „VETA“ (angl. Values in Education – teenagersin action), skirtą vertybių nuostatų ugdymui, „Erasmus+“ projektą ELIT (angl. Ecological literacy) bei dvišalį projektą su Turkija „Raising Ecologically literate individuals and beeing leader in Ecology“, skirtą ugdyti ekologinį raštingumą.

 

Praėjusią vasarą gimnazijos mokytojų ir mokinių komanda, įgyvendindama Tarptautinį jaunimo projektą „Water: European Right and Responsibility“ pagal „Erasmus+“ programą lankėsi Vokietijoje. Tikslas – spręsti vandens užterštumo problemas, jas pateikti Europos Komisijos aplinkosaugos komitetams.

Šiuo metu vykdomas „Erasmus+“ projektas „Folklorica“, subūręs net šešias partnerių šalis: Lietuvą, Lenkiją, Ispaniją, Rumuniją, Turkiją ir Kiprą.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.