Geografijos terminai ir esperanto kalba

Povilas Jegorovas
,
Lietuvos esperantininkų sąjungos Valdybos pirmininkas

Liko beveik nepastebėtas prieš porą metų Kelmės kraštietės geografijos mokslų daktarės Ievos Švarcaitės parengtas ir VŠĮ „Grunto valdymo technologijos“ išleistas „Dešimtkalbis gamtinės geografijos terminų žodynas“ ( 2019 m., 287 psl.). O tai yra pirmasis tokio pobūdžio žodynas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Jame yra pateikiami ir išaiškinti unifikuoti ir standartizuoti gamtinės geografijos terminai lietuvių kalba  su jų atitkmenimis anglų, vokiečių, prancūzų, esperanto, ispanų, italų, rusų, lenkų, latvių kalbomis. Tai yra lyg gamtinės geografijos vadovėlis Europos universitetų gamtos fakultetų dėstytojams ir studentams. Žodynas taip pat pasitarnaus Europos šalių mokslininkams, praktikams, verrtėjams, gamtos ir kitų sričių specialistams. Žodynas išleistas nedideliu vos 300 egz. tiražu. Žodyno terminams lietuvių kalba pritarė Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Žodyno parengimą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

 

Lietuvoje tokio daugiakalbio aiškinamojo geografijos terminų žodyno, kuriame būtų aiškiai apibrėžtos gamtinės geografijos sąvokos, vartojamos mokslinių tyrimų rezultatų publikacijose, taip pat praktiniame geografų darbe skaitant ir studijuojant geografijos disciplinas, ilgai nebuvo. Tikėtina, kad šis žodynas bent minimaliai užpildys spragą ir tenkins visų šios srities specialistų reikmes.

 

Žodyne yra pateikiami svarbiausi ir dažniausiai vartojami šios srities terminai – viso apie 1500 žodžių. Naudojimąsi žodynu labai palengvina terminų indeksai visomis kalbomis knygos pabaigoje. Yra labai platus šaltinių sąrašas.

 

Terminai tarptautine Esperanto kalba šalia kitų kalbų atsirado neatsitiktinai. Autorė nuo pat studijų laikų Vilniaus universitete, t. y. nuo 1959 metų yra Esperanto kalbos puoselėtoja, naudotoja ir plėtotoja. Ji dar 1959 metais dalyvavo pirmojoje Pabaltijo esperantininkų stovykloje Latvijoje. Šiuo metu tokių asmenų Lietuvoje yra likę tik du, o ši tradicija sėkmingai tęsiasi iki šių dienų. Ieva Švarcaitė Esperanto kalbą visą laiką vartojo ir tebevartoja savo mokslinėje veikloje. Nuo 1992 m. ji yra Tarptautinės mokslų akademijos San Marine, kuri savo veikoje vartoja Esperanto kalbą, narė.

 

Ieva Švarcaitė dalyvavo daugybėje pasaulinių esperantininkų kongresų įvairiose šalyse (Bulgarijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Italijoje, Suomijoje, Nyderlanduose, Izraelyje ir kt.), kuriuose kongresų universitetų mokslinėse programose skaitė paskaitas įvairiomis geografijos mokslų temomis. 2005 m. 90-ajame pasauliniame esperantininkų kongrese Vilniuje ji taip pat skaitė mokslinę paskaitą kongreso universiteto programoje. Ji yra daugelio mokslinių publikacijų įvairiomis kalbomis – tarp jų ir Esperanto kalba, autorė – virš 120 pozicijų. Jos darbai yra publikuoti esperantiškoje mokslinėje spaudoje daugelyje šalių. Ji yra kelių tarptautinių geografų organizacijų ir mokslinių draugijų Lietuvoje ir užsienyje narė. 2006 m. Tarptautinė San Marino mokslų akademija 29-ojoje sesijoje Slovakijoje Ievai Švarcaitei suteikė gamtos mokslų daktaro tarptautinį titulą (Doctor scientiarum  naturalium).

 

Ieva Švarcaitė be tiesioginės mokslinės veiklos daug nuveikė tyrinėdama ir garsindama savo gimtąjį Kelmės kraštą. Ji yra parašiusi ir išleidusi knygą „Mano gimtoji kalba: Vaiguvos šnekta“ (2013 m., 378 psl.), Lietuvos valsčių serijoje parengusi ir sudariusi išsamią didelės apimties (2018 m., 1504 psl.) monografiją „Vaiguva“. 2016 m. ji išleido prisiminimų knygą „Gyvenimo tarpsniai“, kurioje ištisas skyrius „Esperanto kalbos puoselėtoja“ (44–58 psl.) yra skirtas jos esperantiškai veiklai. 2020 m. išėjo jos knyga „Pietų Žemaitijos etnografinis paveldas: Kelmės, Raseinių rajonai“. Ji yra gavusi kelis Žemaitijos apdovanojimus.

Ieva Švarcaitė taip pat yra Pasaulio katalikų mokslo akademijos bei Lietuvos mokslininkų sąjungos narė.

 

 

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.