Gamtos tyrinėjimas Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelyje-darželyje

Nijolė Luščinskienė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

2021–2022 mokslo metais Nemėžio vaikų lopšelio-darželio „Giliukų“ grupėje vaikai turėjo galimybę iš labai arti susipažinti su gamta. Šio projekto tikslas ugdyti asmenybę per asmeninę patirtį, remtis ne kažkieno patirtais išgyvenimais, bet noru savo veiksmus įvertinti, apmąstyti ir keisti, veikti, siekiant mokymosi per patirtį ir iš savo patirties.

 

Vaikas – smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, komunikuoja. Aktyviai tyrinėja save, gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. Mano, kaip mokytojos, tikslas yra sukurti sąlygas vaikams smalsauti, domėtis, norėti pažinti, išsiaiškinti kas, kaip ir kodėl vyksta.

 

Pirmoji pažintis – drugeliai

 

Nauji mūsų grupės draugai atsirado rugsėjo 9 d. – gavome vikšrus, kurie gyveno savo narvelyje. Vaikams labai svarbu stebėti ir fiksuoti pokyčius – jie pastebi ir pasako, atranda vis naujus pažinimo būdus. Jie paaugo – rugsėjo 15 d. Susiformavo lėliukės – rugsėjo 22 d. Didžiausia staigmena ir iššūkis vaikams buvo, kai išsirito pirmasis drugelis – spalio 8 d. Vaikams kilo daug klausimų: „O kas dabar bus?“, „Ką mes dabar darysime?“, „Kaip turime elgtis?“, „Kuo juos maitinsime?“ ir t.t. Drugelių išsiritimą stebėjo ir laukė ne tik vaikai ir mokytojos, bet ir tėveliai: džiaugėmės visi kiekvienu nauju drugeliu.

 

Kiekvieną rytą vaikai stebėjo po grupę skraidančius drugelius, jais džiaugėsi, jų ieškojo, skaičiavo, kartu gaudėme ir dėjome į narvelį. Drąsiai ieškojome atsakymų į klausimus, vyresni vaikai rodė iniciatyvą iškeldami ir spręsdami problemas. Aiškinosi, kokios informacijos reikia, jos ieškojo įvairiuose šaltiniuose: enciklopedijose, žinynuose. Kai drugeliai paaugo, tapo tikrais mūsų draugais, sklandė po grupę, kur norėjo, buvo drąsūs, vikrūs ir smalsūs. Jie stebėjo mus, o mes stebėjome juos.

 

 

Pavyko pastebėti drugelių poravimąsi, nors iš pradžių nelabai supratome, kas čia vyksta. Daugelį dalykų matėme savo gyvenime pirmą, o gal ir paskutinį kartą. Vieną rytą atėję į grupę radome ant lapų mažus baltus grudelius, išsiaiškinome, kad tai drugelių kiaušinėliai. Vaikai labai apsidžiaugė, kad turėsime naujus drugelius. Iš kiaušinėlių išsirito maži vikšrai, panašūs į degtukus, jie judėjo taip lėtai, kad vos vos galėjome tai pastebėti. Vaikai atnešdavo apelsinų, kuriuos drugeliai taip mėgo, o drugeliai jiems atsilygino nuostabia fotosesija.

 

Antroji pažintis – viščiukai

 

Šiais metais, vasario mėnesį, „Giliukų“ grupėje atsirado dar vieni nauji draugai – VIŠČIUKAI. Juos mums padėjo įsigyti mūsų darželio direktorė Irena, labai jai už tai dėkojame ir džiaugiamės dar viena pažinimo pamoka.

 

Viščiukų atvykimui mes ruošiamės, laukėme. Vartėme enciklopedijas, domėjomės interneto platybėse ir ieškojome reikiamos informacijos knygose. Buvo keista matyti vištų kiaušinius „tokiame puode“ – inkubatoriuje, vaikai klausinėjo, kur viščiukai, kada jie jau išsiris, o mes nežinojome, ką jiems atsakyti, supratome, kad turime laukti ir stebėti visą nelengvą procesą. Labai apsidžiaugėme, kai jau kitos dienos rytą, atėję į grupę suradome viščiuką. O po to vieną ir dar vieną, ir jie ritosi vienas po kito taip greitai, kad vos spėjome su vaikais dėlioti juos visus į gardą, kur jie sau leido laiką – valgė, gėrė, drabstė pjuvenas ir „kakojo“.

 

 

Rytais prie viščiukų vaikai kalbėdavo natūraliai, atsižvelgdami į bendravimo situaciją, išsakydami savo patirtį, norus, svajones, svarstymus, kalbėjo apie problemų sprendimą, vartojo vaizdingus žodžius. Stebėdami juokavo, pokštavo, bandė pamėgdžioti stebimą objektą. Pasakydavo, kai baigdavosi vandenukas ar maistas garde.

Trečioji pažintis – gyvalazdės

 

Gyvalazdes mūsų grupėje vaikai stebi jau ne pirmą kartą. Dalyvaujame prevencinėje „ZIPIO DRAUGŲ“ programoje, dėl to Zipiai – mūsų draugai ir mums patinka jais rūpintis, juos stebėti ir atrasti vis kažką naujo.

 

 

Smalsumas, domėjimasis nauja veikla, vaikams suteikia pažinimo džiaugsmą, suteikia galimybę ieškoti ir atrasti save. Padeda išlaikyti dėmesį, ugdo gebėjimą išsaugoti svarbią informaciją bei idėjas atmintyje, kurias ateityje vaikas galės panaudoti įvairiuose veiklose ir situacijose.

 

Patyriminio ugdymo įžvalgos

 

Vaikai pradėjo mąstyti, samprotauti remiantis informacija, spręsti problemas, nusakyti pasaulį kalba, vaizdais, simboliais. Patobulėjo vaikų kalbėjimas su suaugusiais ir bendraamžiais apie savo patirtį ir patirtus išgyvenimus. Didėja domėjimasis supančia aplinka, tyrinėjimas naudojantis įvairiais pojūčiais, aptariami atrasti, sužinoti dalykai. Auga noras išmokti ir sužinoti, aktyviai dalyvauti, apmąstyti tai, kas vyko ir vyksta.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.