Gamtą pažįstame tyrinėdami

Vilma Masionienė
,
Alytaus l.-d. „Du gaideliai“ direktorės pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir auklėtojos jau antrus metus įgyvendina gamtamokslius projektus. 2016–2017 m. m. vaikai mokėsi atpažinti medžius, o šiais mokslo metais susipažino su Lietuvoje žiemojančiais ir migruojančiais paukščiais. Sausio–gegužės mėnesiais buvo organizuotos veiklos, skatinančios vaikų aktyvią tiriamąją veiklą, kūrybiškumą, smalsumą, draugiškumą gamtai ir norą pažinti supančią aplinką. Į projekto „Sparnuočiai – mūsų draugai“ veiklas įsitraukė visa lopšelio-darželio bendruomenė.

 

Šaltuoju metų laiku vaikai globojo į lopšelio-darželio teritoriją atskrendančius paukščius – patys gamino lesalą ir juo vaišino sparnuočius. Daug naujo apie Dzūkijos paukščius vaikams papasakojo Žuvinto biosferos rezervato ekologas. Mažieji edukacijų dalyviai smalsiai tyrinėjo kukučio, didžiojo margojo genio, lakštingalos, vieversio, gegutės, gervės, kėkšto, pelėdos, vištvanagio, gandro, pilkosios varnos, šarkos, žvirblio, varnėno, zylės, pempės, gulbės ir anties nuotraukas, klausėsi jų balsų. Įgytas žinias vaikai stengėsi pritaikyti praktikoje – piešė labiausiai patikusius paukščius. Užduotis nelengva – reikėjo kuo tiksliau atvaizduoti pasirinktą sparnuotį.

 

Labai džiaugiamės, kad idėja piešti paukščius susidomėjo ir kitų Alytaus miesto darželių ugdytiniai. Piešinių konkurse „Mano sparnuotas draugas“ dalyvavo vaikučiai iš Alytaus miesto lopšelių-darželių „Šaltinėlis“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Vyturėlis“, „Boružėlė“, „Obelėlė“, „Nykštukas“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Vilties“ darželio-mokyklos. Projekto partneris Alytaus jaunimo centras ne tik sudarė sąlygas eksponuoti vaikų piešinius, bet ir įsteigė tris prizus piešinių, pelniusių daugiausia parodos lankytojų simpatijų, autoriams. Alytaus miesto bendruomenė visą mėnesį turėjo galimybę aplankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodą, o vaikučiai didžiavosi savo darbais, džiaugėsi padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Ypač pasisekė parodos lankytojų simpatijas pelniusioms piešinių autorėms. Joms ir jų tėveliams Alytaus jaunimo centras surengė tikrą pagerbimo popietę – mergaitės ne tik buvo apdovanotos asmeninėmis dovanėlėmis, bet ir dalyvavo integruotoje smuiko ir dailės pamokoje.

 

Per projektą įgytos žinios ir gebėjimai buvo apibendrinti viktorinoje „Paukščių šventė“. Priešmokyklinukai parodė, kad pažįsta dvidešimt Dzūkijos paukščių. Visas veiklas vainikavo ekskursija į Žuvinto biosferos draustinį. Mažieji gamtininkai sužinojo apie Žuvinto ežerą, klausėsi paukščių balsų (ypač visiems patiko Perkūno oželio balsas), smalsiai apžiūrinėjo tikrus paukščių kiaušinius, lizdelius, muziejaus ekspoziciją. Vaikai turėjo galimybę pasijusti tikrais gamtininkais – stebėti paukščius pro žiūronus iš apžvalgos bokšto, tyrinėti aplinką, keliaudami pažintiniu taku.

Po projekto veiklų priešmokyklinukai dalijosi emocijomis, išsakė mintis apie patirtus įspūdžius, naujas žinias, lūkesčius. Vaikų mintis užrašė grupių auklėtojos: „Patiko tetos pasakojimas apie gulbių vaikelius, jie labai mieli ir gražūs, ne tokie kaip pasakoje „Bjaurusis ančiukas“, „Paukščiai labai gerai mato, net po vandeniu“, „Perkūno oželis čiulba kaip ožka“… Iš jų sprendžiame, kad projektas pavyko – jo veiklos prisidėjo prie vaikų asmenybės ūgties, buvo sukurta ugdomoji priemonė „Dzūkijos paukščiai“ visų grupių vaikams.

 

Nuoširdžiai dėkojame projekto partneriams – Alytaus jaunimo centrui, Žuvinto biosferos rezervato direkcijai, Alytaus lopšeliams-darželiams. Projektas finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programos (28) priemonės įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones (28.01.03.01.) 2018 m. lėšų, skirtų laimėjusiems atranką aplinkosaugos švietimo projektams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.