Fotografija, kaip priemonė, ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius

Eglė Petrauskė
,
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro specialioji pedagogė

Fotografija – tai viena iš naujausių meno rūšių. Ji gali tapti puikia priemone saviraiškai, kuri svarbi ir reikalinga kiekvieno žmogaus gyvenime, nes padeda išlieti emocijas, atsikratyti įtampos, pajausti laisvę. Ši meno rūšis sėkmingai pritaikoma ir ugdymo procese. Fotografavimas teikia malonumą, gali tapti smagia kūrybinė veikla. Nuotraukose perteikiami vaizdai gali pakeisti suvokimą ir išankstinį nusistatymą. Pasitelkiant fotografiją lengviau mokytis ir tai daryti gali daugelis žmonių, vaizdas turi galios parodyti tai, ko įprastai nepastebime.

 

Pasaulyje plačiai žinomas Foto balso (angl. photo voice) metodas. Naudojant šį metodą pasitelkiama specifinė fotografijos technika, suteikianti galimybę vaizdais ir žodžiais perteikti savo patirtį. Komunikuodami apie pačių sukurtas nuotraukas, žmonės siekia išreikšti savo poreikius, baimes, atskleidžia vidinį pasaulį, svajones, pomėgius ir tai, kuo apskritai norėtų pasidalinti su kitais. Mėginama atkurti emocijas, atpažinti nuotraukoje esančius vaizdus, daiktus ar asmenis, visa tai susieti su realybe, šia diena, ar apskritai savo gyvenimu. Tai unikalus metodas, suteikiantis galimybę plėtoti saviraišką.

 

Foto balso metodas suteikia galimybę fotografijos meno krypčiai tapti prieinama visų kultūrų, amžiaus grupių ir skirtingų fotografijos įgūdžių turintiems asmenimis. Žmogus gali turėti fotografavimo patirties, bet gali ir jokių žinių neturėti, nes visiems sudaromos vienodos sąlygos mokytis.

Įveikiami ir kalbiniai bei kultūriniai barjerai. Dalijimasis pačių sukurtomis fotografijomis atveria galimybę sukurti įdomius ir prasmingus pokalbius, visuomenei atskleidžiančius aktualias temas, suteikiančius galimybę pamatyti problemas ir ieškoti tinkamų jų sprendimo būdų. Ypač svarbu tai, jog įvairių sutrikimų turintiems vaikams fotografija gali tapti puikia pagalbine priemone išreikšti save, padėti bendrauti su aplinkiniais, paskatinti pasitikėjimą savimi, padėti mokymosi procese.

Taikant foto balso metodą, kaip ugdymo priemonę, galima pagerinti bendrą klasės ar grupės klimatą, sužadinti norą domėtis naujais dalykais, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti.

 

Fotografavimas padeda ugdyti: atsakomybės jausmą; savarankišumą; savitarpio pagalbą; kūrybingumą ir estetinį suvokimą; savęs ir kitų pažinimą (puoselėjant teigiamą savęs vertinimą); skatinti sėkmingesnį komunikacijos procesą; atskleisti savąjį „balsą“ bei emocijas.

Todėl išties tikslinga išbandyti fotografiją skirtingų pamokų metu. Pamatysite, kokias galimybes gali atverti vaizdai! Gal pabandome?

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.