Forume „Vadovo valanda“ diskutuota apie vadovo vaidmenį kintančioje realybėje

Laimutė Garbačauskienė
,
Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė
Reda Ponelienė
,
Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Šiaulių skyrius kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centru 2022 m. lapkričio 22 d. organizavo II-ąjį vadovų forumą „Vadovo valanda“. Renginyje, kuris vyko Chaimo Frenkelio viloje-muziejuje, dalyvavo daugiau nei šimtas švietimo įstaigų vadovų iš visos Lietuvos (Alytaus, Druskininkų, Jonavos, Joniškio, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Mažeikių, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Plungės, Radviliškio, Raseinių, Telšių,  Vilniaus).

 

Forumą muzikiniu kūriniu atidarė šiauliečiai Živilė Gedvilaitė-Sitnikienė ir Arijus Ivaškevičius, sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas ir vicemeras Egidijus Elijošius, kurie pabrėžė renginio svarbą, Šiaulių miesto švietimo įstaigų vadovų aktyvumą ir įsitraukimą sprendžiant švietimui kylančius iššūkius, akcentavo, jog ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas svarbus ir jį būtina stiprinti, į jį investuoti.

 

Renginys organizuotas siekiant aktyviai diskutuoti apie vadovo vaidmenį kintančioje realybėje bei dalintis patirtimi šioje srityje su respublikos vadovais bei pedagogais. Forumą pradėjo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė pranešimu „Kokybės vadyba – vadovo veiklos efektyvumo prielaida“, kurio metu pristatė rengiamą Šiaulių miesto švietimo įstaigų kokybės įsivertinimo modelį.

 

Vilniaus universtiteto Šiaulių akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė kartu su renginio dalyviais ieškojo atsakymo į klausimą „Kokybė įkalina ar įgalina?“ ir pasidalino savo asmenine patirtimi bei patirtais iššūkiais, kuriant kokybės vadybos sistemą akademinėje bendruomenėje.

 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičienė aptarė vadovo vaidmenį kintančioje realybėje: švietimo įstaigos vadovo sampratą ir jam suteikiamas galias, švietimo įstaigų vadovų kompetentingumo ir profesinio meistriškumo klausimus, retrospektyviai pažvelgė į vadovų vertinimo aktualijas. Taip pat aptarė naujai projektuojamų kompetencijų reikšmę, diskutavo apie visuomenės, savivaldybės atstovų bei pedagogų bendruomenės lūkesčius mokyklų vadovams. Akcentuotas savotiškas disonansas: visuomenė puoselėja lūkestį, siejamą su švietimo kokybės užtikrinimu, o realybė rodo, kad didžiausias vadovų rūpestis – kitose srityse.

 

Pirmininkės mintis pratęsė Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė, švietimo įstaigų vadovų mentorė, mokymų vadovams lektorė Aušra Plytninkaitė pranešime „Mentorystė. Kaip įgalinti jauną vadovą“ aptarusi vieną iš naujų – vadovo-mentoriaus – vaidmenų.

 

Asociacijos tarybos narės dr. Dalia Dambrauskienė ir dr. Reda Ponelienė pranešime „Vadovo supergalios“ pristatė atlikto kokybinio tyrimo – interviu su švietimo įstaigų vadovais – rezultatus, analizavo vadovo darbe kylančius iššūkius ir priemones sėkmingam problemų sprendimui.

 

Neringos Baršauskienės, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės, nuotr.

Antroje renginio dalyje asociacijos tarybos narės Neringa Baršauskienė ir dr. Dalia Dambrauskienė pakvietė dalyvius į interaktyvų simuliacinį žaidimą „Vadovo dilema“, kurio metu renginio dalyviai turėjo galimybę pasirinkti vienus ar kitus vadovo darbe kylančių dilemų sprendimus ir aptarti juos su kolegomis.

 

Forumo moderatorės Laimutė Garbačiauskienė ir Audrė Urbienė, apibendrindamos renginį  akcentavo, jog šių dienų visuomenėje švietimo įstaigos vadovas yra vienas iš centrinių švietimo sistemos asmenų, nuo kurio priklauso ne tik žmogiškųjų išteklių politika (pedagogų, pagalbos vaikui specialistų ir kitų pedagoginių darbuotojų įdarbinimas, veiklos kokybė, vertinimas ir profesinis augimas), finansinių išteklių racionalus ir tikslingas panaudojimas, bet ir ugdymo kokybė bei mokymosi pasiekimų augimas, bendrosios ir lokalios švietimo politikos įgyvendinimo kokybė ir t. t. Tad nenuostabu, jog  dėmesys švietimo įstaigų vadovų veiklai, funkcijoms, kvalifikacijai ir kompetencijoms yra ne tik suinteresuotųjų šalių, bet ir visuomenės dėmesio centre.

 

Forumo organizatoriai dėkoja forumo dalyviams už renginio idėjos palaikymą, aktyvų įsitraukimą ir bendrą veiklą siekiant švietimo kokybės.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.