Fiziškai aktyvūs ir sveiki vaikai lopšelyje-darželyje „Puriena“

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ vykdo nemažai projektų, veiklų, susijusių su vaikų fiziniu aktyvumu. Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio įstaiga džiaugiasi galėdama pasinaudoti Sporto rėmimo fondo parama projektui „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“, siekiant įrengti ir atnaujinti vaikams pritaikytas sporto erdves bei įrangą, kurios padės sistemingai ir kokybiškai skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą, stiprinti jų sveikatą, kurti integruotą ir darnų sveikos gyvensenos ugdymo modelį įstaigoje.

 

Per beveik trejus projekto vykdymo metus tikimasi, kad visi įstaigos ugdytiniai turės tinkamas sąlygas reguliariai sportuoti tiek įstaigos viduje, tiek lauko teritorijoje įvairiais metų laikais. Siekiant kompleksinio vaikų aktyvumo skatinimo, lopšelis-darželis, įtraukdamas ugdytinius ne tik per fizinio lavinimui skirtas veiklas, bet ir visą jų buvimo įstaigoje laiką, sudarys tinkamą terpę tvariam bei sistemingam vaikų fizinio aktyvumo skatinimui. Projekto metu į lopšelio-darželio sporto renginius bus taip pat kviečiamos kitų rajonų ikimokyklinių įstaigų bendruomenės.

 

Jau pirmuoju projekto įgyvendinimo etapu už projekto lėšas buvo vykdomos reguliarios fizinio aktyvumo pratybos net su aštuoniomis ugdytinių grupėmis. Kartą savaitėje kiekvienos grupės vaikai, be įprastos rytinės fizinio aktyvumo veiklos, turėjo galimybę susipažinti ir išmėginti savo jėgas žaisdami badmintono ir tinklinio žaidimus. Vaikai noriai dalyvavo šiose veiklose ir su nekantrumu laukė kito užsiėmimo.

 

Rugsėjo mėnesį buvo surengtas sporto renginys „Jei sportuosime visi, būsime sveiki ir greiti“, kurio metu įstaigos ugdytinių tėveliai kartu su savo vaikais dalyvavo įvairiose estafetėse, žaidimuose, varžybose.

 

Įstaigos pedagogai turėjo galimybę kelti savo kvalifikaciją bei tobulinti savo profesines kompetencijas, dalyvaudami patyrusių Šiaulių universiteto lektorių vedamame seminare „Iššūkis pedagogui – sportuoja mažiausieji“. Jo metu įgyta ne tik teorinių žinių, bet ir praktinės patirties. Seminaro metu įvardytos sritys, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio organizuojant sportines veiklas vaikams, sužinota apie nesaugius (nerekomenduotinus) pratimus mankštos metu, koks yra taisyklingas pratimų atlikimas, kvėpavimo svarba. Po šio seminaro, mokytojos savo veiklose pasižadėjo išmėginti tarpusavio žaidimus pagal V. Sherborne metodiką, kvėpavimo pratimus, muzikos ir sportinių pratimų derinį, veiklas susikaupimui, dėmesio koncentracijai.

 

Vykdant projekto veiklas, įstaigoje taip pat surengtas „Futboliuko turnyras“ – dviejų dienų smagus renginys, kurio metu varžėsi 4 vyresnių grupių vaikų komandos. Vaikai nestokojo gerų emocijų, entuziazmo, kiekvienas stengėsi prisidėti prie savo komandos pergalės. Renginio pabaigoje vaikai buvo paskatinti atminimo dovanėlėmis, diplomais bei medaliais.

 

Labai reikšminga tai, kad vykdydama šį projektą įstaiga gali įsigyti sporto inventoriaus ir įrangos, kas smarkiai prisidės gerinant fizinio aktyvumo užsiėmimų, įvairių renginių kokybę, padės formuoti nuostatą nuolat judėti, mankštintis, išbandyti įvairias sporto šakas. Per pirmąjį pusmetį jau įsigyta tinklinio įranga, futbolo vartai su krepšinio lenta, o svarbiausia – įrengta stacionari futbolo aikštelė su bėgimo taku ir šuoliaduobe, kuri bus naudojama vaikų kasdieniai fizinį aktyvumą skatinančiai veiklai bei įvairiems visos įstaigos bendruomenės sporto renginiams.

 

Projektas dar tik įsibėgėjo, o jau matoma didžiulė jo nauda tiek vaikams, tiek įstaigos pedagogams. Ateityje dar numatoma surengti daug gražių sporto renginių, kvalifikacijos tobulinimo mokymų bei papildyti įstaigos sporto bazę naujomis, saugiomis, kokybiškomis priemonėmis bei įranga.

 

Projektas „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0051 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

 

Zita Dzidzinavičienė, Direktorės pavaduotoja ugdymui

Aldona Mikolajūnienė, vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Asta Pukienė, Projektų vadovė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.