Fizinis ugdymas darželyje – raktas į vaiko sėkmę

Vilma Masionienė
,
sporto projekto „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“ koordinatorė, Alytaus l.-d. „Du gaideliai“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Alytaus lopšeliai-darželiai „Du gaideliai“, „Pušynėlis“, „Saulutė“ ir „Vilties“ mokykla-darželis jau antrus metus įgyvendina sporto projektą „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“ (sutarties Nr. SRF-FAV-2020-1-0058), dalinai finansuojamą Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, ir Alytaus miesto savivaldybės. Rugsėjo 16 d. Alytaus kolegijoje vyko konferencija „Fizinis ugdymas darželyje – raktas į vaiko sėkmę“, skirta Pietų regiono ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Joje dalyvavo pedagogai iš devynių savivaldybių, Alytaus kolegijos fizioterapijos kurso studentai, vaikų tėvai.

 

Projekto vadovė, lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktorė Vitalija Vitkauskienė, pasidžiaugė projekto rezultatais. Visose projekte dalyvaujančiose įstaigose dirba fizinio ugdymo specialistai, vaikams vyksta po tris sportinio ugdymo užsiėmimus per savaitę, ne mažiau kaip dvi valandos per dieną skiriamos aktyviai fizinei veiklai. Per nepilnus dvejus metus jau įvyko per keturiasdešimt sporto renginių, vaikai susipažino su įvairiomis sporto šakomis ir išbandė jų elementus, juose dalyvavo ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai iš visų Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, aktyviai įsitraukė įstaigų bendruomenės, vaikų tėvai. Vyko mokymai pedagogams, parengta ir išleista metodinių rekomendacijų knygelė „Vaikų judrieji žaidimai lauke“. Įsigyta įvairių sporto priemonių. Projekto vadovė kvietė pasidžiaugti projekto akimirkomis, užfiksuotomis įstaigų parengtuose stendiniuose pranešimuose, ir apžiūrėti įsigytų priemonių parodą.

 

Didelio susidomėjimo sulaukė sporto srities specialistų pranešimai, atskleidę fizinio ugdymo reikšmę vaiko kūno stiprinimui ir vystymuisi, jo asmenybės augimui. Albertas Skurvydas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorius, biomedicinos mokslų daktaras, fizinio ir sveikatos ugdymo studijų programos dėstytojas, skaitė pranešimą tema „Vaikučių proto ir kūno ugdymo šiuolaikinės tendencijos!“. Jis pristatė, kaip įvairios judėjimo ir komunikavimo su aplinka formos keičia vaikų galvos smegenis, didina jų kognityvinius rezervus, treniruoja darbinę atmintį, vykdomąją funkciją. Be to, sutelkė dėmesį ir į tai, kad stresinė aplinka, kurioje vaikas auga, žlugdo smegenų vystymąsi ir kelis kartus padidina riziką susirgti daugybe lėtinių ligų, kai vaikai suaugs. Stresas – didžiausias vaikų smegenų žudikas. Pagrindiniai smegenų stimuliatoriai – fizinis aktyvumas, naujų dalykų patyriminis mokymasis, aplinkų įvairovė ir aktyvi savarankiška vaiko veikla.

 

 

Audronė Vizbarienė, ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogė ekspertė, Kauno kolegijos lektorė, respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė, skaitė pranešimą tema „Šiuolaikinis vaikas. Kamuolys ar technologijos?“. Ji pasidalino patirtimi, kaip organizuoti fizinio ugdymo veiklas, kad jos vaikus domintų ne mažiau kaip kompiuteriniai žaidimai. Lektorė rekomendavo modifikuoti veiklas, įvesti vaikų mėgstamus personažus, nemirtingumo, išsigelbėjimo elementus, pateikti užduotis su iššūkiais, pagirti vaikus už sėkmę, jei nesiseka, paraginti bandyti iš naujo, būti objektyviems, skelbiant nugalėtojus. Audronė Vizbarienė pateikė pavyzdžių, kaip galima draugauti su technologijomis, siekiant ugdyti sveikus, savimi pasitikinčius vaikus.

 

Ugnė Avižienytė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymų vadovė, RIUKKPA steigėja, valdybos narė, kalbėjo apie olimpinį ugdymą, pedagoginę filosofiją, skatinančią kultūros, švietimo ir fizinio aktyvumo sklaidą, principų ir vertybių ugdymą per sportą. Lektorė pristatė Olimpinių vertybių ugdymo programą, kurią sukūrė Tarptautinis olimpinis komitetas, siekdamas įkvėpti jaunus žmones siekti sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo bei ugdytis draugystės, tobulėjimo ir pagarbos vertybes.

 

Fizinio ugdymo pedagogai Sandra Bakšytė-Ribinskienė, Ingrida Mažeikienė, Dovilė Petravičienė, Aušrelė Visockienė ir Robertas Paliutis, vykdantys fizinio aktyvumo veiklas Alytaus lopšeliuose-darželiuose „Du gaideliai“, „Pušynėlis“, „Saulutė“ ir „Vilties“ mokykloje-darželyje, pasidalino savo darbo patirtimi, pristatė rekomendacijų knygelę ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Vaikų judrieji žaidimai lauke“, atkleidė fizinio ugdymo užsiėmimų įtaką vaikų pasiekimams.

 

Konferencijos organizatoriai dėkojo lektoriams ir dalyviams už aktyvumą ir įsitraukimą, nagrinėjant vaikų fizinio aktyvumo problemas. Visi dalyviai gavo dovanų rekomendacijų knygelę „Vaikų judrieji žaidimai lauke“. Tikimės, kad ji palengvins pedagogų darbą, leis vaikams linksmai ir turiningai praleisti laiką lauke. Konferencijos dalyviai reflektavo, dalinosi savo įžvalgomis apie pristatyto projekto naudą, lektorių pranešimus, aptarė iššūkius ir ateities perspektyvas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Aldona

    Gera matyti veiklas, kurias atveria projektiniai užsiėmimai. Tai tikslingas veiklų papildymas įdomiais užsiėmimais. O vaikams to ir reikia.