Finansavimas aukštajam mokslui kitąmet didės beveik 12 proc.

Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas aukštojo mokslo finansavimas bei kiti mokslo ir studijų pertvarkos darbai, tolimesni žingsniai. Nepaisant mažėjančio studentų skaičiaus, finansavimą kitąmet numatoma didinti. 2018 m. biudžete numatyta papildomų lėšų dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams kelti, socialinėms stipendijoms didinti, nemokamoms bakalauro studijoms.

 

Didesnis finansavimas

 

Kaip pabrėžė ministrė Jurgita Petrauskienė, itin svarbi pertvarkos kryptis – dėstytojų ir mokslininkų darbo sąlygų gerinimas. „2018 m., potencialiam studentų skaičiui mažėjant, valstybės finansavimas studijoms nemažės, lėšas investuosime į dėstytojų darbo sąlygas ir studijų bei mokslo kokybės kėlimą. Dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams tiesiogiai planuojami papildomi 22,6 mln. eurų. Tai leistų darbo užmokestį padidinti vidutiniškai 20 proc. Stiprus aukštasis mokslas yra stiprios valstybės pagrindas“, – sakė ministrė.
Iš papildomos 22,6 mln. eurų sumos dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams kelti universitetams numatyta paskirstyti 16,9 mln. eurų. Kolegijoms ir institutams bus paskirstyti 5,7 mln. eurų. Taip pat teikiamas siūlymas nuo 2018 m. sausio mokslo institutuose dirbančių tyrėjų pareiginės algos koeficientų dydžių apatines ir viršutines ribas („šakutes“) padidinti 20 proc.

Kaip 10 svarbiausių reformos darbų ministrė išskyrė naują aukštojo mokslo finansavimo modelį pagal sutartis su aukštosiomis mokyklomis, mokslo institucijų tinklo optimizavimą, dėstytojų ir mokslininkų atlyginimų kėlimą, studijų atitikimą darbo rinkos poreikiams, pagal poreikį trumpesnes ir intensyvesnes bakalauro studijas ir kt.

 

Kiti pokyčiai

 

„Per pirmuosius darbo metus padėti pamatai aukštojo mokslo finansavimo pertvarkai. Tai svarbūs ir sudėtingi sprendimai, siekiant perversti logiką, kad ne institucijos pasako, kas finansuojama, o valstybė finansuoja specialistų rengimą, mokslo vykdymą, siekiant veiksmingai panaudoti lėšas, sudaryti kuo geresnes sąlygas dėstytojams ir tyrėjams, kokybiškas studijas studentams, stiprinant aukštojo mokslo kokybę, tarptautinį konkurencingumą“, – pabrėžė ministrė.

 

„Siekiame didinti aukštojo mokslo tarptautiškumą – visi suprantame, kad dalyvaujame globalioje konkurencijoje ir mūsų abiturientai turi galimybę rinktis studijas iš visame pasaulyje veikiančių aukštųjų mokyklų. Lietuva neišnaudoja pakankamai potencialo tapti inovatyvia šalimi. Nors kylame inovacijų reitinguose, tam tikrose srityse turime stipraus, pažangaus verslo, mokslo, kuris irgi konkuruoja tarptautiniame lygmenyje. Aukštojo mokslo pertvarka padėtų konsoliduoti fragmentuotą mokslo sistemą, sustiprinti Lietuvos inovacinį potencialą, stiprinant tiek mokslinius tyrimus, tiek specialistų rengimą“, – kalbėjo ministrė.

 

J. Petrauskienė pristatė planuojamas naujoves ir pokyčius aukštojo mokslo srityje. Viena jų –numatyta priemonė, kuri bus parengta 2018 m., – sudaryti galimybę gabiam Lietuvos jaunimui, abiturientams ar studentams studijuoti stipriausiuose pasaulio universitetuose, įgyti geriausią išsilavinimą, žinias, parvežti tai į Lietuvą ir taip stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo potencialą, perteikti savo žinias, įgūdžius. Pradeda veikti ir naujas studijų modelis – trumpesnės (3 metų trukmės) bakalauro studijos. Būtent tiek metų jos trunka daugelyje Bolonijos procese dalyvaujančių šalių. Kai kuriose studijų kryptyse yra galimybė jas koncentruoti, žinoma, ne visose (pvz., medicina ar inžinerija). Siekiant stiprinti aukštojo mokslo kokybę svarbus ir būsimųjų studentų pasirengimas studijuoti, todėl planuojama kelti konkursinį balą – jis turėtų būti 4 stojantiesiems į universitetą ir 2 – į kolegiją.

 

Įgyvendinus Vyriausybės siūlomas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones, 14 valstybinių universitetų persitvarkytų į 9. Taip pat peržiūrima kolegijų ir mokslo institutų veikla. Aukštojo mokslo pertvarka teigiamai atsilieps ir studentams, pirmiausia, finansiškai. Socialinės stipendijos dydis kils iki 133 eurų (7,7 proc.), tam numatoma 400 tūkst. eurų papildomai. Taip pat planuojama plėsti stipendijų gavėjų ratą. 2018 m. numatoma įgyvendinti nemokamas bakalauro studijas: tam skiriama papildomai 1,9 mln. eurų.

Ateinančiais metais bus pakeista studijų akreditavimo tvarka: studijas galės vykdyti tik aukštosios mokyklos, turinčios pakankamą tos krypties mokslo ir dėstytojų potencialą bei kokybiškas studijų programas.

 

Aukštojo mokslo pertvarkos laiko juostą galima rasti čia:

www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Laiko%20juosta1214.pdf

 

Dovilė ŠILEIKYTĖ

Informacija bus pildoma.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.