Europos kalbų diena Lizdeikos gimnazijoje

Svetlana Sluckienė
,
mokytoja

Rugsėjo 26 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje paminėta Europos kalbų diena, kurios tikslas – suvokti kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą, stiprintų ir išsaugotų turtingą Europos kalbinę ir kultūrinę įvairovę. Be to, gimnazija, kaip akademinė bendruomenė, vykdanti daugelį tarptautinių projektų, suvokia, kad kalbų mokymasis svarbus ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, renginiuose, konkursuose. Europos kalbų diena – tai proga mokiniams kitaip pažvelgti į dėstomąjį dalyką, pademonstruoti savo žinias, kūrybiškumą, gebėjimą mąstyti ir susieti mokomąją medžiagą su gyvenimo realijomis.

 

Gimnazijos užsienio kalbų grupės mokytojai šiai progai paruošė renginių scenarijų, talkino mokiniams atliekant užduotis. Dienos renginiai vyko dviem srautais. Antrokai gimnazistai dalyvavo veiklose tema „Kelionė po Europos šalis“, o smalsūs trečiokai rungėsi protų kovose apie Europos kalbas. Veiklas antrų klasių mokiniams sumanė ir padėjo įgyvendinti užsienio kalbų mokytojos Rima Tarbūnienė, Giedra Urbonienė, Svetlana Sluckienė. Protmūšio trečiokams sumanytojos ir rengėjos – užsienio kalbų mokytojos Inga Veberienė, Vaida Domeikienė, Rasa Remeikienė, Ramunė Mackevičienė.

 

 

Antrokai, gavę dienos užduotis, atliko pažintines veiklas, rengė žodinius pristatymus kitoms klasėms, kūrė plakatą apie burtų keliu išsitrauktą šalį pagal pateiktą planą. Mokiniai entuziastingai ėmėsi veiklų: vieni pagal šalies kontūrą turėjo įvardinti šalies pavadinimą, rasti informacijos apie valstybės sostinę, šalies vadovus, kiti domėjosi šalies kalba, vėliava, gyventojų skaičiumi, treti susipažino su nacionaliniais patiekalais, dar kiti ieškojo informacijos apie įžymius žmones, lankytinas vietas. Taip pat mokiniai turėjo pateikti įdomių faktų apie pristatomą šalį. Didelio antrokų susidomėjimo sulaukė gamtos mokslų užduotys, kuriose mokiniai gilino žinias apie šalių nacionalinius augalus ir gyvūnus. Surinkę ir susisteminę informaciją apie šalį, bendramoksliai kūrė plakatus ir pasirinktos Europos šalies pristatymus. Pasibaigus pristatymams, mokiniai gimnazijos koridoriuje surengė savo darbų parodą. Visi galėjo pabalsuoti už labiausiai patikusį pristatymą. Po balsavimo paaiškėjo, kad nugalėtojais tapo 2rg klasės mokiniai.

 

Protų kovos nepaliko nė vieno abejingo trečioko. Gimnazistai įveikė penkis klausimų turus. Klausimų būta įvairiausių – iš Europos kalbų istorijos, kalbų vartojimo, kalbų įdomybių sričių. Nemažai klausimų buvo pateikta interaktyviai ar garso pristatymuose. Visoms dalyvavusioms komandoms buvo įteikti padėkos raštai, o nugalėtojams įteikti prizai. Renginio metu mokinių rezultatus fiksavo vertinimo komisija. Pirmos vietos nugalėtojais tapo 3e klasės mokiniai, antrąją vietą užėmė 3d klasė, trečiąją vietą pasidalijo 3b ir 3f klasės. Gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė, įteikdama apdovanojimus, pasidžiaugė, kad gimnazistai iš tiesų nuoširdžiai buvo įsitraukę į veiklas, susidomėję dienos tema. Pabrėžė, kad nepamokinės dienos veiklos įgalino mokinius ne tik pademonstruoti akademines žinias ir pasiekimus, bet ir juos interpretuoti, įtvirtinti, kūrybiškai išreikšti ir plėtoti, taip pat leido ugdytis kompetencijas, reikalingas gyvenimui ir praktinei veiklai.

 

Europos kalbų dienos minėjimas Lizdeikos gimnazijoje tapo gražia švente, įgalinusia pajusti pažinimo džiaugsmą, leidusia atsiskleisti mokinių kūrybiškumui ir sumanumui. Renginio sėkmę lėmė ir nuoširdus auklėtojų įsitraukimas į mokinių veiklas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.