Europos gamybos inovacijų lyderiai: Lietuva tampa gamybos centru kontinente

Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) tarptautinės žinių ir inovacijų bendrijos „EIT Manufacturing“ generalinis direktorius Klaus Beetz ir delegacija šiandien lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje.

Vizito metu aptartos bendrijos ir Lietuvos galimybės bendradarbiauti ugdant talentus verslo įmonėms, skatinant verslumą šalies mokslo ir studijų centruose bei verslo įsitraukimą į švietimą ir mokslą.

 

„Mokslo bendradarbiavimo su verslu vystymas – svarbus mūsų uždavinys, įtrauktas ir į Nacionalinį pažangos planą. Ne tik užsibrėžėme skatinti verslumo kultūrą mokslo ir studijų institucijose, bet ir mokslui imlaus verslo kūrimąsi. Tikime, kad „EIT Manufacturing“, kaip švietimą, mokslą ir verslą vienijanti institucija, galėtų būti stiprus šalies partneris siekiant įgyvendinti šiuos tikslus“, – po susitikimo sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Susitikimo metu aptartas galimas bendradarbiavimas ugdymo karjerai ir talentų auginimo srityje. Atkreiptas dėmesys į būtinybę vaikams užtikrinti sąlygas dar mokyklos suole susipažinti su karjeros galimybėmis, įmonėse išbandyti įvairias profesijas. Taip pat diskutuota dėl „EIT Manufacturing“ siūlomų magistro ir doktorantūros studijų programų pritaikymo Lietuvoje – tai prisidėtų prie studijų mobilumo ir tarptautiškumo vystymo, užsienio studentų į šalį pritraukimo.

 

Ministerijoje taip pat lankėsi ir susitikime dalyvavo Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) atstovai, kurie akcentavo poreikį daugiau vaikų sudominti STEAM sritimi ir paskatinti juos ateityje rinktis IT, inžinerijos, technologijų studijas. Ministrė pabrėžė, jog STEAM ugdymas yra viena pagrindinių „Tūkstantmečio mokyklos“ programos krypčių, prie kurios stiprinimo galėtų prisidėti ir verslas.

 

„Per 2,5 metų nuo „EIT Manufacturing“ veiklos pradžios investavome jau virš 1,5 mln. eurų į projektus Lietuvoje. Tikiu, kad einame geru keliu – mes esame sužavėti Lietuvos gamybos sektoriaus plėtra. Galima pasakyti, kad ši šalis tampa gamybos centru Europoje“, – sakė K. Beetz.

 

EIT skatina diegti inovacijas visose Europos Sąjungos šalyse. Instituto tikslas – padėti įmonėms, švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigoms bendradarbiauti ir kurti naujovėms ir verslumui palankią aplinką. Taip suburiami trys svarbiausi inovacijų srities dalyviai – verslas, švietimo ir mokslinių tyrimų sektorius – ir kuriamos dinamiškos, daugiašalės partnerystės.

 

Tai – jau antrasis ministerijos atstovų susitikimas su instituto žinių ir inovacijų bendrijos „EIT Manufacturing“ vadovybe. 2021 m. gruodį švietimo, mokslo ir sporto viceministrai Agnė Kudarauskienė ir Gintautas Jakštas lankėsi Paryžiuje, kur su bendrijos atstovais aptarė būdus stiprinti Lietuvos inovacijų pajėgumus ir vystyti tarpusavio bendradarbiavimą.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.