„eTwinning“ projektinė veikla prisideda prie sėkmingo vaiko ugdymo

Aušra Rašytinienė
,
Kauno menų darželio „Etiudas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Šį teiginį patvirtina vykdytas tarptautinis „eTwinning“ projektas „Aktyvus Europos pilietis. Padėti vaikams užaugti!“ (angl. „Active European Citizen. Helping Children to Grow Up!“), sulaukęs didelio vaikų susidomėjimo, tėvų teigiamo įvertinimo ir sklandaus projekto partnerių bendradarbiavimo. Projekte dalyvavo 13 partnerių: iš Lietuvos (7), Graikijos (2), Ispanijos (1), Latvijos (1), Rumunijos (2). Projektas skirtas 3–6 metų vaikams.

 

Į ką kreipiamas dėmesys šiame projekte? Ikimokykliniame amžiuje pažinti pasaulį vaikai mokosi žaisdami, tyrinėdami ir eksperimentuodami. Ikimokykliniame amžiuje vystosi pažintiniai vaiko gebėjimai, kurie lemia ne tik tai, kaip jam toliau seksis darželyje, bet ir kaip pavyks save realizuoti vėlesniame gyvenime. Todėl šiame ugdymo periode būtina skirti dėmesį visapusiškam ugdymui – prioritetai teikiami lygiaverčiam visų vaiko kompetencijų ugdymui. Dėmesys buvo kreipiamas į visas ugdymo sritis: kalbos, pažinimo, sveikatinimo, saviugdos, socialumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, menų (dailės, muzikos, šokio, teatro) ugdymą. Stengėmės ugdyti Europos piliečių įgūdžius. Projektu buvo siekiama pabrėžti ikimokyklinio ugdymo svarbą.

 

Sėkmingai įgyvendinti išsikelti tikslai: pašalinti klaidingą požiūrį į ikimokyklinį ugdymą; kelti ikimokyklinio ugdymo kokybę; didinti pilietinį ir aktyvaus europiečio sąmoningumą; didinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų, vaikų, tėvų kompetenciją; supažindinti vaikus su sąvokomis ir technologijų panaudojimu; užtikrinti, kad tėvai būtų švietimo dalis; pritaikyti ugdymo turinį vaikų poreikiams; leisti patiems vaikams kurti ugdymosi situacijas, kupinas nuotykių, atradimų, kurti situacijas, kurios skatintų vaikus spręsti problemas, tyrinėti ir kritiškai mąstyti; sudaryti sąlygas etninės kultūros pradmenis vaikams perimti kuo natūraliau kasdieniame gyvenime; lavinti užsienio kalbos įgūdžius.

 

Per visą projektą žaisdami vaikai smagiai leido laiką, lavino pojūčius, išgyveno pasisekimą, džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, mokėsi ilgiau išlaikyti dėmesį, kaupė patirtį; išmoko įvairių žaidimų, kurių metu ugdomas kūrybiškumas, mąstymas, vaizduotė, vikrumas, atkaklumas, pastabumas. Pasidalijome inovatyviais vaikų ugdymo metodais. Vaikų ugdymo procese skyrėme dėmesį išmaniesiems žaislams ir technologijoms panaudoti. Viešinome vykdomą projektą ugdymo įstaigos interneto svetainėje ir uždaroje „Facebook“ grupėje. Buvo sudarytos sąlygos ikimokyklinio ugdymo pedagogų, vaikų ir tėvų kompetencijai kelti. Buvo sudaryta galimybė lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų tautinės tapatybės pradmenis: Lietuvos vėliavos diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir kt. Buvo sudarytos sąlygos vaikams pamatyti, išgirsti, išgyventi, apmąstyti, t. y. įgyti įvairios patirties patiems aktyviai veikiant, dalyvaujant, kuriant kartu su kitais vaikais ir suaugusiaisiais. Ugdymą vykdėme ne tik uždaroje erdvėje – grupėje, bet ir išnaudodami visas kitas galimybes – realiame ir virtualiame pasaulyje, įstaigoje ir už jos ribų. Vaikų tėvai aktyviai dalyvavo visoje projektinėje veikloje, mielai dalijosi vaizdine medžiaga apie vasaros atostogas Lietuvoje.

 

 

Vaikai mokėsi bendrauti partnerių gimtąja kalba, t. y. tobulino savo užsienio kalbos gebėjimus. Domėjomės įvairiais įvykiais Europoje (minėjome partnerių šalių nepriklausomybės šventes, „eTwinning“ gimtadienį, Saugaus interneto dieną), nelikome abejingi įvykiams Ukrainoje, šventėme savo grupės draugo iš Meksikos šalies nepriklausomybės dieną, minėjome Vaikų teisių konvencijos dieną. Nelikome abejingi žiemojantiems Lietuvoje ir parskrendantiems iš šiltųjų kraštų paukšteliams. Dalyvavome „Outdoor Classroom Day“ lapkričio ir gegužės mėnesio renginiuose, „CodeWeek“ renginiuose. Minėjome Tolerancijos dieną. Buvo sudarytos sąlygos mokytojams (partneriams) tobulėti, dalytis savo patirtimi. Vaikai supažindinti su kodavimo ir programavimo pradžiamoksliu. Buvo sukurtos bendros partnerių elektroninės knygos, koliažai, pristatymai, parodos, filmai apie mokytojų ir mokinių vykdytą veiklą projekte. Vesti seminarai ir tiesioginiai susitikimai.

 

 

„eTwinning“ projektinė veikla skatina vaikus būti aktyviais ugdymo(si) dalyviais, norą pažinti, išmokti, tobulėti, tapti vertintojais ir džiaugtis savo pasiekimais bei veikla.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Sandra

    Labai dėkojame ir džiagiames turėdami tokią ugdymo specialistę!Buvo ne tik įdomu bendrauti, bet ir bendradarbiauti!