„eTwinning“ projekte vaikai bando įminti miško paslaptis

Asta Želionienė
,
Šiaulių l.-d. „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ priešmokyklinukai šiuos mokslo metus pradėjo sėkmingai įsitraukdami į ilgalaikį tarptautinį „eTwinning“ projektą „Miško paslapys“ (angl. „Forest’s secrets). Projekte dalyvauja 3 šalys (Lietuva, Turkija, Bulgarija), 20 mokytojų su savo ugdytiniais. Projekto tikslas – naudojant įvairias formas (edukacines, kūrybines, vaizdines), IT technologijas, tyrinėjimus, bandymus ir eksperimentus, gilinti vaikų žinias apie miško augalus, gyvūnus, jų įvairovę, ypatumus, ugdyti pagarbą gamtai, tvarumo ir gamtos tausojimo įgūdžius.

Projekto integracija į ugdomąją veiklą

 

Projektas lengvai integruojamas į ugdomąją veiklą, o sukurtais rezultatais yra dalijamasi virtualioje „Twinspace“ erdvėje. Visos veiklos suplanuotos taip, kad grupėje vykdomos idėjos būtų tęsiamos ir lauke, o veikti gryname ore, tyrinėjant savo artimiausią aplinką, daug įdomiau. Būti lauke vaikams patinka, todėl nei raginti, nei kviesti nereikia, patys noriai išbando siūlomas idėjas, kuria, sugalvoja savaip ir įgyvendina savo sumanymus. Svarbu vaikus nukreipti tinkama linkme, sudominti, keliant probleminius klausimus ir pan. Veiklos lauke grūdina, stiprina vaikų nervų sistemą, ugdo nevaržomą kūrybiškumą, vaizduotę, norą aktyviai veikti su pačiomis paprasčiausiomis priemonėmis.

 

Veiklos už įstaigos ribų dar labiau sustiprina projektą. Didelį įspūdį paliko virtualios išvykos į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų (https://www.zoomuziejus.lt/), išvykos į miesto centrinį parką, mini zoologijos sodą, kuriame vaikai pamatė ir sužinojo ne tik apie naminius, egzotinius, bet ir apie laukinius gyvūnus: Dovydo elnius, danielius, galėjo apžiūrėti ūkyje surinktų ragų kolekciją.

Svarbus aspektas gamtoje – ne tik pažinti, ją tyrinėti, bet ir atsakingai tausoti. Tai praplečia vaikų suvokimą apie tvarumą, gamtos saugojimą. Džiugina, kad vaikai, sužinoję, kokia yra medžių nauda žmogui, aplinkai ir visam pasauliui, kiek daug reikia medžių popieriaus gamybai, pradėjo taupiau ir atsakingiau naudoti popierių.

 

Kadangi projektas tęsis iki balandžio pabaigos, vaikai turės galimybę tyrinėti gamtą skirtingais metų laikais. Visi partneriai kūrė ir balsuodami išsirinko projekto logotipą, kūrė projekto plakatą, juos pamatyti galima virtualioje galerijoje, kartu dalyvavo „CodeWeek“ savaitėje, Lauko klasės dienoje, o Tolerancijos dieną šventė virtualioje erdvėje, pristatydami savo šalį ir miestą, mankštinosi pagal „Ąžuolo“ mankštą, kur susitiko mokytojai su savo ugdytiniais iš Šiaulių, Kėdainių, Kauno, Alytaus, Vilkaviškio ir Turkijos.

 

Per projektinę veiklą skatinamas vaikų smalsumas, tikrovės ir gamtos pažinimas, pritaikymas ir problemų sprendimas, kūrybiškumas, kritinis ir loginis mąstymas, patirtinis, skaitmeninis ugdymas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, o svarbiausia – vaikai bando sužinoti kuo daugiau miško paslapčių. Kas vaikams yra miško paslaptis? Gyvūnai, jų pėdsakai, balsai, augalai. Miške vaikai norėtų pamatyti gyvūnų, kurių nėra matę, pvz.: „gyvatę, draugišką lapę ar mešką“, vieni galvoja, kad „miško paslaptis saugo voveraitė arba briedis“. Projekto veiklos vyksta pagal vaikų susidomėjimo sritis, nes vaiko balsas – pats svarbiausias.

Bendradarbiavimo idėjos

 

Siekdami kokybės, projekto partneriai stengiasi įnešti savo indėlį į projektą, todėl projektas prasideda darbų ir atsakomybių pasidalijimu, o bendraujant ir bendradarbiaujant kyla pačios geriausios idėjos arba jos išplėtojamos. Esame tikri, kad, sutelkiant savo intelektines galias, patirtį, galima nuveikti daug daugiau.

„eTwinning Live“ erdvėje su projekto partnere Roberta Raudoniene (Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“) buvo suorganizuotas „eTwinning“ renginys „QR kodų, Movie Studio ir mentimeter programų praktinės dirbtuvės“ (angl. „ QR codes, Movie studio and mentimeter programs practical workshop“), per kurį pasidalijau patirtimi, kaip patys vaikai galėtų sukurti filmuką, naudodami programą „Movie Studio“, kaip kūrybiškai panaudoti QR kodus projektinėje veikloje, naudojantis QR kodų skaitytuvu, praktiškai išbandėme, kaip patiems sukurti QR kodą qrinfopoint.com programa, pasidalijau sukurta virtualia knyga „Užkoduotos mįslės „Miško paslaptys“, kurioje mįsles įgarsino patys „Bildukų“ grupės vaikai, o atsakymus galima sužinoti nuskenavus QR kodą. Elektroninę knygą „Užkoduotos mįslės „Miško paslaptys“ galima rasti čia.

 

Renginio pabaigoje pasitelkę www.mentimeter.com programą projekto dalyviai balsavo, kokius įrankius norėtų praktiškai išbandyti, todėl jau suplanuotas antrasis gerosios patirties „eTwinning“ renginys, per kurį bus išbandyti nauji IT įrankiai: www.emaze.com, https://biteable.com , bus mokomasi, kaip galima sujungti kelias elektronines knygas į vieną, bendradarbiaudami kursime bendrą produktą https://bookcreator.com/ įrankiu. Programa „eTwinning“ tokiu būdu motyvuoja tobulėti, patiems kurti priemones.

Planuojami bendri projekto darbai: virtualūs projekto partnerių susitikimai ir mokytojų internetiniai seminarai, virtualios apklausos refleksijai ir įsivertinimui.

 

Pasidžiaugti galima jau sukurta elektronine knyga, kur miško pasaką paeiliui sekė ir iliustraciją kūrė patys vaikai. Bendra projekto partnerių kurta „Miško pasaka“ čia.

Informatinis vaikų mąstymas ir skaitmeninis raštingumas

 

Šiuolaikiniai vaikai auga informacinių technologijų pasaulyje, todėl atsakingas ir tikslingas IT įrankių panaudojimas ugdomojoje veikloje tik motyvuoja. IT įrankiai projektinėse veiklose – tai inovatyvi pasaulio pažinimo, kūrybos priemonė, nes dabar yra daugybė programėlių, kurias pasitelkus galima žaismingai įtvirtinti žinias. Informacinius gebėjimus vaikai ugdosi integraliai per visas kompetencijas (komunikavimo, socialinę, meninę, sveikatos pažinimo), vaikų informatinis mąstymas pasireiškia elementariu IKT išmanymu, kuris tampa svarbus norint rasti, gauti, saugoti, kurti ar pristatyti informaciją. Svarbu, kad vaikai įgytų ir kritiško vartojimo pradmenis, atpažintų skaitmeninio pasaulio grėsmes. Saugesnio interneto savaitėje vaikai susipažins su zoologijos sodo gyventojais, kurie turi internetą, sužinos, su kokiomis problemomis jie susiduria. Apie tai čia.

 

Projekto metu priešmokyklinukai naudojo QR kodus, kurie leido įtvirtinti medžių pavadinimus, išbandė papildytos ir virtualios realybės programėlę https://arloopa.com/, 3D https://www.mozaweb.com/ vaizdus, tyrinėjo, svėrė, matavo gamtinę medžiagą, bandė įminti gyvūnų pėdsakus – paiešką pagal vaizdą programėle https://lens.google/, lenktyniavo https://kahoot.com/ viktorinose, išbandė virtualios realybės spalvinimo programėlę https://quivervision.com/, vartė knygas su papildyta realybe. Vaikai žinias apie gamtą įtvirtino išmaniojoje lentoje, žaisdami su edukacinėmis bitutėmis „Bee-Bot“, o gyvūnų balsų klausytis galėjo planšetiniuose kompiuteriuose, nemokamai atsisiųsdami programėlę https://play.google.com.

 

Siekiame, kad projekte vaikai būtų ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Naudodami programėlę „Chatter Pix Kids“ įgarsino gyvūnus, apibūdino juos, o su „Fox & Sheep Movie Creator“ programa kūrė filmuką, pasirinkdami veikėjus, aplinką, įrašydami savo balsą ir porose ar grupelėse kurdami savo istoriją. Turime idėją – kad kiekvienas partneris sukurtų po 1 seriją. Mokytojai susiduria su iššūkiais – reikia išmokti naujų dalykų, tačiau viskas priklauso nuo pačių pedagogų nusiteikimo ir noro.

 

Projektas dar tęsiasi, kartu planuojame švęsti Lauko klasės dieną, Tarptautinę miško dieną, kurti metų kalendorių ir išbandyti vieni kitų idėjas, nes tai padeda ir mokytojams, ir vaikams įgyti naujos patirties. Jau dabar galiu pasidžiaugti, kad vaikai tapo pastabesni, išmoko klausti, diskutuosi, ieškoti informacijos ir ją kūrybiškai pritaikyti, o prigimtinę vaikų savybę smalsumą ir drąsą noriai viską išbandyti panaudojau kompetencijų plėtrai ir asmeninei kiekvieno vaiko ūgčiai.

 

Dalijuosi naudingomis informacijos prieigomis, kurios panaudotos šiame projekte:

Koliažams kurti: https://www.pizap.com, https://www.photocollage.com/.

Refleksijai: https://wordart.com/.

Užduotims kurti: https://learningapps.org, https://wordwall.net, https://kahoot.com.

Filmukams https://animoto.com/.

Pristatymams: https://app.emaze.com, https://genial.ly, https://slidesgo.com, https://www.thinglink.com.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.