„eTwinning“ projektas „STEAM įdomioji gamtos matematika”

Erika Orlauskienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ įgyvendina platesnį ir gilesnį STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų / dizaino, matematikos) integravimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų ribose. Jau ketvirtus metus esame STEM mokyklų tinklo nariai, bendradarbiaujame su ugdymo įstaigomis ir dalijamės patirtimi apie į STEAM kompetencijas orientuoto ugdymo proceso organizavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

 

2021 m. spalio–gruodžio mėnesiais mokytojos Diana Bazevičienė, Kristina Novikienė, Dalia Gudonavičienė ir Edita Vaznaitienė organizavo ir įgyvendino tarptautinį „eTwinning“ projektą „STEAM įdomioji gamtos matematika (angl. STEAM nature’s interesting mathematics)“, skirtą matematinių gebėjimų ugdymui STEAM veiklose.

Projekto tikslas – dalinimasis inovatyviomis, kūrybiškomis 3–7 amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ugdymo praktikomis, lauko tyrinėjimų, stebėjimų ir eksperimentų organizavimo idėjomis, metodais, priemonių pavyzdžiais, iliustruojančiais gamtinės medžiagos panaudojimo galimybes.

 

Projekte dalyvavo net 90 pedagogų iš skirtingų šalių: Latvija (2), Lenkija (1), Lietuva (71), Rumunija (1), Turkija (15).

 

Projekto įgyvendinimo etapai:
logotipo kūrimas;
skaičiai ir skaičiavimas;
geometrinės formos iš gamtinės medžiagos (geometrinės figūros, erdvinės konstrukcijos, statiniai ir pan.);
matavimas, svėrimas;
matematiniai žaidimai su gamtine medžiaga;
IT matematinių žaidimų kūrimas, pasidalinimas idėjomis;
virtualūs susitikimai su projekto partneriais, projekto aptarimas, bendro produkto kūrimas, projekto sėkmės požymių įvardijimas.

 

Projektas skatino dalyvius vykdyti veiklas tyrinėjimų ir atradimų centruose, STEAM laboratorijose. Vaikai dirbo komandomis, poromis ar pavieniui, išbandė įvairius inovatyvius ugdymosi, bendravimo bei bendradarbiavimo būdus. Veiklos motyvavo ieškoti, tyrinėti, skatino kurti bei kartu spręsti problemas. Buvo ugdomos mokinių pažinimo, komunikavimo, meninė, mokėjimo mokytis bei problemų sprendimo kompetencijos.

 

Projekto metu sukaupta metodine medžiaga projekto dalyviai ir kūrėjai pasidalino „Padlet“ lentoje, vaikų darbai buvo įkelti į Linoit skelbimų lentą, buvo sukurta keletas virtualių knygų.

 

Pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja darbo patirtimi, skatina naudotis vieni kitų metodinių priemonių pavyzdžiais, veiklų idėjomis bei kūrybiškais, patyriminiais matematinio ugdymo būdais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.