eTwinning projektas „Matematika, menas ir poezija“

Nuo spalio mėnesio Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija aktyviai dalyvauja eTwinning programos projekte „Matematika, menas ir poezija“ (angl. „Math&Art&Poetry”). Šiame projekte mokiniai ir mokytojai ieško sąsajų tarp iš pirmo žvilgsnio skirtingų sričių – matematikos, meno ir poezijos. Projekto tikslas yra parodyti mokiniams tarpdalykinius ryšius, siejančius meną ir poeziją su matematika. Dalyviai ne tik gilina savo pasirinktos srities žinias, taiko matematiką mene ir poezijoje, bet ir lavina komunikavimo, bendradarbiavimo kompetencijas, mokosi naudotis naujomis IKT priemonėmis, susipažįsta su kitų šalių mokyklomis. Projekte dalyvauja skirtingų Europos šalių mokyklos (Graikijos, Serbijos, Prancūzijos, Rumunijos, Bosnijos ir kt.). Mūsų mokykloje į šio projekto veiklas įsitraukė Ig klasės mokinių komanda su matematikos mokytoja ir klasės vadove Olga Stepurko, dailės mokytoja Anastasija Kodzisova ir anglų kalbos mokytoja Galina Kuzborskaja. Projekto veiklas koordinuoja direktorės pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas Aleksej Peržu.

 

Per pirmuosius du mėnesius mokiniai parengė projekto logotipus bei plakatus. Mokinių darbai buvo pristatyti projekto dalyviams „TwinSpace“ platformoje. Tolimesnis mokinių darbas vyko grupėse, kur jie nagrinėjo aukso vidurio – geometrinės proporcijos – taikymą matematikoje ir mene, susipažino su menininkais, kurių darbuose ryškiai matomas matematikos pėdsakas. Taip pat dalis mokinių turėjo galimybę susipažinti su tuo, kaip matematika yra pateikiama poezijoje. Lapkritį jau vyko pirmi nuotoliniai užsiėmimai, kuriuose mokiniai, naudodami įvairius IKT įrankius, ne tik sužinojo daugiau apie aukso vidurį, bet ir pagilino anglų kalbos žinias bei lavino meninius gebėjimus.

 

Gruodžio mėnesį projekto dalyviai suskubo ruoštis žiemos šventėms. Mūsų gimnazijos mokiniai matematikos pamokose stebėjo snaiges matematikų akimis ir pabandė sukurti „taisyklingą“ snaigę, atskleidė savo kūrybiškumą, kurdami matematikos uždavinius Kalėdų tema. Kai kurios iš šių užduočių buvo rengiamos anglų kalba. Kai kurie mokiniai braižė snaiges, naudodami funkcijų srities žinias. Taip pat Ig klasės mokiniai paruošė kalėdinius sveikinimus. Šie sveikinimai-eilėraščiai buvo pristatyti „TwinSpace“ projekto grupėje visiems projekto dalyviams.

 

Sausio 25 d. dalyvavome pirmame nuotoliniame susitikime su mokiniais ir mokytojais iš Graikijos ir Turkijos. Susitikimo metu mokiniai pasakojo apie save, pomėgius, naudodami IKT įrankius išsakė savo nuomonę apie tai, kas sieja matematiką su menu ir poezija. Mokinės iš Graikijos papasakojo apie aukso vidurį gamtoje bei parodė, kaip naudotis „GeoGebra“ įrankiu.

 

Vasario 11 d. dalyviai virtualiai susitiko su projekto partneriais ir minėjo Tarptautinę saugesnio interneto dieną. Susitikime dalyvavo mokiniai bei mokytojai iš Graikijos, Kipro, Moldovos, Rumunijos, Serbijos, Portugalijos mokyklų. Susitikimo metu mokiniai pristatė įvairią medžiagą apie tai, kaip saugiai elgtis internete, aptarė kultūringo elgesio taisykles, išmatavo savo „skaitmeninį pėdsaką“. Lietuvos komanda organizavo susitikimo dalyviams žaidimą „Kahoot“ platformoje. Šio žaidimo metu dalyviai pasitikrino žinias ir smagiai praleido laiką.

 

Kovo mėnesį mokiniai nagrinėjo tapytojus, kurių kūryboje galima įžvelgti tam tikrus matematinius objektus. Mūsų mokiniai atkreipė dėmesį į Kornelio Ešerio, Vasilijaus Kandinskio, Pito Mondriano ir Viktoro Vazarelio kūrybą. Džiaugiamės, kad su projekto dalyviais galėjome pasidalyti mūsų mokinių sukurtais eilėraščiais apie matematiką.

 

Šis projektas parodė, kad matematika – ne tik skaičiai ir uždaviniai. Matematika – tai įkvėpimo šaltinis. Ji įkvėpė mūsų mokinius ne tik ieškoti jos gamtoje ir mene, bet ir kurti eilėraščius.

 

Aleksej Peržu, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Olga Stepurko, matematikos mokytoja,

Anastasija Kodzisova, dailės mokytoja,

Galina Kuzborskaja, anglų kalbos mokytoja.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.