Etninei kultūrai – reikšmingas vaidmuo

Etninė kultūra, sukaupusi laiko patikrintas vertybes, sėkmingai prisideda prie bendrųjų švietimo tikslų įgyvendinimo – nuo mažens ugdyti humaniškumo, doros, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir kitas vertybines nuostatas. Etninė kultūra ugdymo procese gali būti integruojama į įvairias vaikų ugdymo(si) sritis: gamtos ir pasaulio pažinimą, gimtosios kalbos, meninių gebėjimų ugdymą(si), komunikacinę veiklą, kūno kultūrą, sveikatos puoselėjimą ir t. t. Etninės kultūros integracija pagyvina įvairias vaikų veiklas, padeda atsipalaiduoti, suteikia džiaugsmo.

 

Metų pabaigoje Mažeikių lopšelyje-darželyje „Linelis“ vyko etninės kultūros projektas „Advento puoselėjimas įvairiose edukacinėse erdvėse ir veiklose“. Per jį pedagogai į ugdomąją veiklą įtraukė įvairių etninės kultūros elementų, lietuvių liaudies folklorą, papročius. Projekto tikslas – panaudoti etninę kultūrą kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos, darnaus sugyvenimo su kitais, tautos patirties perėmimo ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinį. Stengėmės paskatinti vaikų susidomėjimą įvairiais papročiais ir tautinio meno rūšimis. Projektą pradėjome popiete darželio bendruomenei. Per ją buvo skatinama suvokti advento laikotarpio prasmę, siekiama puoselėti etninės kultūros tradicijas darželyje ir šeimoje.

 

Per projektinį laikotarpį darželyje vyko atviros veiklos: smulkiosios tautosakos panaudojimas ankstyvajame amžiuje – šventinis rytmetis patiems mažiausiems „Prie širdelės glust glust“; lietuvių liaudies žaidimų panaudojimas per saugaus eismo užsiėmimus su II jaunesniąja grupe – „Kaip pereiti gatvę išlipus iš autobuso“; liaudies ornamentikos sklaida smėlio kambaryje su II jaunesniąja grupe – „Laputės kalėdinis pyragas“; liaudies dainelių ir ratelių panaudojimas kasdienėje veikloje su viduriniąja grupe – „Lietuvių liaudies dainos „Du gaideliai“ interpretacija“; smulkiosios tautosakos raiška, supažindinant vyresniojo amžiaus grupės vaikus su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis – „Mūsų nuostabi žemaitiška tarmė“; tautodailės ir lietuvių liaudies muzikos dermė dailės studijoje su priešmokyklinio amžiaus vaikais – „Piešiu lietuvišką dainą“.

 

Į veiklas įtraukėme vaikų tėvelius, organizavome akciją „Vaikų ir tėvelių kalėdinių sausainių gamyba ir puošyba“, vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų parodą „Sukurkime gerumo miestą“. Tėveliai su vaikais darželyje gamino imbierinius sausainius, o namuose iš įvairių medžiagų kūrė namelius ir t. t. Projektą užbaigėme vakarone „Gerumas mus vienija“, kurią skyrėme darželio socialiai remtinoms ir daugiavaikėms šeimoms pagerbti. Per ją dalijomės ne tik gerumu, ramybe, šventine nuotaika, bet ir pačių pagamintais darbeliais, skanėstais.

Projektas sutelkė ir suvienijo bendruomenę. Pamatėme, kad etninės kultūros tradicijos gyvos mūsų širdyse, reikia tik jomis dalintis.

 

Jurgita KARKLIUVIENĖ

Mažeikių l.-d. „Linelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.