Etikos popietė-konkursas

Neringa Zaveckienė
,
Kauno „Saulės“ g-jos etikos mokytoja ekspertė
Daiva Mikučionienė
,
Kauno „Aušros“ g-jos etikos mokytoja metodininkė

Birželio 10 d. vyko Kauno mokyklų 5–6 klasių mokinių jau tradicine tapusi etikos popietė-konkursas „Etikos mokomės žaisdami“. Popietę inicijuoja ir vykdo miesto etikos mokytojų metodinis būrelis kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. Kaip ir visi renginiai šiemet, popietė vyko virtualioje aplinkoje. Tačiau mokinių noro dalyvauti tai nė kiek nesumažino. Renginyje dalyvavo net 16-os įstaigų mokiniai ir juos rengę mokytojai. Popietę-konkursą pradėjo metodininkė Zita Verbickienė, ji pasidžiaugė gausiu būriu dalyvių ir, sveikindama juos, palinkėjo jiems azarto ir kūrybinės sėkmės atliekant užduotis. Tęsdama šią mintį renginio vedėja, Kauno „Saulės“ gimnazijos etikos mokytoja ekspertė Neringa Zaveckienė sakė, jog, pasak Vinstono Čerčilio, „Kad uždegtum, visų pirma pats turi degti tuo jausmu. Kad įtikintum, visų pirma pats turi tikėti“. Tai buvo geriausias įrodymas, kaip mokytojai geba uždegti mokinius. Dalyviai, pasitikrindami etikos žinias, analizuodami senolių išmintį per patarles ir priežodžius, interpretuodami matytą vaizdinę medžiagą bei atlikdami kūrybines užduotis, puikiai atskleidė etikos vertę šiuolaikinio pasaulio kontekste. Jie akcentavo tolerancijos, pagarbos žmogui, meilės artimui svarbą kokybiškam sugyvenimui visuomenėje. Anot mokinių, tai yra svarbiausi dalykai, kuriant ateities pasaulį. Nepastebimai pralėkė laikas, skirtas popietei-konkursui.

 

Kauno „Aušros“ gimnazijos etikos mokytoja metodininkė Daiva Mikučionienė, apibendrindama renginį, pabrėžė, kad šį kartą negalima išskirti prizinių vietų – laimėtojai visi. Nors ir buvo įvairių techninių trikdžių, mokytoja neslėpė susižavėjimo mokinių aktyvumu, bendradarbiavimu, palaikymu, originaliais ir kūrybiškais atsakymais. Jai pritarė ir Kauno etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Polina Žemaitienė. „Uždegantis mokinių entuziazmas, žibančios akys ir plačios šypsenos – tai mūsų visų variklis“, – sakė mokytoja. – Tačiau už viso to slypi kasdienis darbas“. O mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą patvirtino Margaret Thatcher pasakytais žodžiais: „Nepažįstų nei vieno, kuris pasiekė aukštumų be sunkaus darbo. Tai yra receptas. Jis ne visada tau padės pasiekti aukštumų, bet padės prieiti arti jų“. Ji padėkojo renginio vedėjoms, ypač Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos etikos mokytojai metodininkei Laimai Motiejūnienei, kurios pastangų ir įdėto technologinio darbo tarsi nesimato. Dėkojo visiems mokytojams, rengusiems mokinius popietei-konkursui. Smagiai nusiteikę ir mokiniai, ir mokytojai išsiskyrė, žadėdami susitikti kituose konkursuose, o vėliau ir olimpiadose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.