Etatinis modelis: atlyginimai mokytojams nemažės

Rolandas Kučiauskas
,
Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis g-jos direktorius

Esu tarp tų, kurie palaiko etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įdiegimą. Pritariu tam, kad mokyklose turime galimybę kalbėtis ir tartis. Šiuo atveju – dėl veiklų, kurias vykdysime kitais mokslo metais. Mokinių ugdymas – ne tik pamokų vedimas. Ugdymo procesas apima veiklas ne tik klasėse. Kalbame apie visuminį mokinio ugdymą, mokyklos socialinį kontekstą. Svarbu, kad mokytojas ugdymo tikslais gali su mokiniais lankytis muziejuose, teatruose, sporto varžybose ir šios veiklos yra apmokamos.

 

Esame galbūt iš tų 5 proc. Lietuvos mokyklų, kurios yra didžiausios. Mūsų gimnazijoje, skaičiuojant kartu su vidurinio ugdymo skyriumi, šiais mokslo metais mokosi 1120 mokinių, dirba 92 mokytojai. Pradėjus taikyti etatinį darbo užmokesčio modelį, atlyginimas, preliminariais mūsų skaičiavimais, mokytojams neturėtų mažėti. Tačiau mokytojams, kurie turi mažiau kontaktinių pamokų negu praėjusiais mokslo metais arba atvirkščiai – didesnį, darbo užmokestis keisis. Dėl situacijos aiškumo, siekiant galutinių susitarimų su mokytojais, dar reikia sulaukti oficialių etatų ir lėšų dydžių iš Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenų bazės.

Etatinis modelis leis labiau stengtis dėl mokinio brandos

 

Ruošdamiesi naujai darbo apmokėjimo tvarkai gimnazijoje, susitarėme dėl žingsnių: etato formavimo principų, pasiruošimo pamokoms skiriamų valandų, nekontaktinių valandų skyrimo svarbioms gimnazijos veikloms įgyvendinti, ugdymo plano nuostatoms ir bendruomenės poreikiams patenkinti.

 

Pasirengimą įgyvendinti šį įstatymą galima suskirstyti į dvi dalis – teisinę (kai per tam tikrą terminą mokytojai turėjo būti supažindinami su modeliu, jiems įteikti pranešimai) ir etatų paskirstymą mokykloje. Pirmai daliai atlikti laiko nebuvo, reikėjo tą padaryti per porą dienų, kai mokytojai grįžo po atostogų, bet pranešimai apie pasikeisiančias darbo sąlygas įteikti, sutikimai dirbti pakeistomis sąlygomis pasirašyti, gimnazijos darbo tvarkos taisyklės ir darbo apmokėjimo sistema pakeista, etatai suformuoti. Šiame procese didžiausias krūvis teko gimnazijos administracijai. Teko ne tik tartis dėl etato sandaros, bet ir vis aiškinti mūsų susitarimus bei principus, sutariant pildyti etato sandaros lapus, koreguoti juos. Pamokų ir nekontaktinių valandų dalybos didelių sunkumų nesukėlė, nes mokytojai jau baigiantis mokslo metams buvo pasidaliję krūvius metodinėse grupėse. Turėjome pasiūlyti konkrečius darbus bendruomeninei veiklai, kai kurias veiklas siūlė ir patys mokytojai. Iki galutinio susitarimo trūksta tik duomenų, kiek mūsų gimnazija turi etatų ir kiek skirta pinigų. Turime savo planą, susitarimus, kurių laikomės. Žinoma, kyla ir klausimų, į kuriuos stengiamės atsakyti. Pavyzdžiui, yra mokytojų, kurie pasidomi, kaip valandos skirstomos kitose mokyklose, pasiteirauja, kodėl mūsų įstaigoje kitaip.

 

Neramu dėl vieno dalyko. Socialiniuose tinkluose aptinku informaciją, kad kai kuriose mokyklose formuojami darbo grafikai, nurodantys mokytojui visą darbo laiką (36 val. / sav.) dirbti mokyklose. Mes stengiamės būti nuoseklūs ir be reikalo nejaudinti mokytojų. Manau, vienintelis dalykas, kuris leistų mokytojui pasijusti dar saugiau, kad įdiegus etatinį atlyginimas nemažėtų, o geriausia – kad didėtų.

Nevedu paralelės, kad pradėjus taikyti etatinį modelį pagerės ugdymo kokybė. Bet tai leis aiškiau išdėstyti veiklas gimnazijoje, pasidalyti įsipareigojimais ir labiau stengtis dėl mokinio ūgties, jo brandos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.