ESLI – naujas esperanto-lietuvių kalbų žodynas

Povilas Jegorovas
,
Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos pirmininkas

Prieš pat tarptautinę Vilniaus knygų mugę išleistas didelės apimties Gedimino Degėsio sudarytas „Esperanto-lietuvių kalbų žodynas“ (sutrumpintai ESLI). Tai iki šiol didžiausias ir solidžiausias Lietuvoje išėjęs tokio pobūdžio žodynas, kuriame yra apie 40 tūkst. žodžių, jo apimtis 504 puslapiai. Žodyno tiražas šiems laikams yra gana didelis – 2000 egz.

 

1902 m. Vilniuje pasirodė nedidukas esperanto kalbos žodynėlis rusakalbiams. Didesnės apimties esperanto-lietuvių kalbų žodynas išleistas Kaune 1922 m. Ilgus metus Lietuvoje buvo naudojamasi K. Puodėno 1988 m. Vilniuje išleistu abiejų krypčių „Lietuvių-esperanto ir esperanto-lietuvių kalbų žodynu“. Ir tik 2015 m. jį pakeitė gerokai papildytas Gedimino Degėsio „Esperanto-lietuvių kalbų žodynas“. Dabar turime to paties autoriaus išties beveik keturis kartus platesnį ir patobulintą naują žodyną.

 

Greičiau nei bet kada žmonijai vystantis ir žengiant progreso keliu keičiasi ir esperanto kalba. Ilgainiui atsiranda naujų žodžių, kai kurie nueina užmarštin. Todėl natūraliai atsiranda vis papildomo ir tobulinamo žodyno poreikis.

 

Dėmesingai ir kruopščiai žodyną redagavo Julija Grigėnaitė.

 

Žodynas labiausiai pravers Lietuvos esperantininkams. Veikalas buvo rengiamas vadovaujantis naujausiais leksikografijos principais, moderniausiais leksikografijos šaltiniais. Tai bendrinės ir šnekamosios esperanto kalbos žodžiai ir posakiai. Be to, žodyne yra nemažai specialiųjų terminų, pvz.: kompiuterijos, teisės, matematikos, filosofijos, psichologijos, teologijos, filologijos, meno, medicinos, biologijos, turizmo sąvokų.

 

Kartais esperanto yra vadinama naująja lotynų kalba. Ir tai išties yra tikslus epitetas. Todėl šis žodynas gali tapti parankiniu tarptautinių žodžių žodynu ir tiems, kurie visiškai nekalba esperantiškai, nes daugybė ypač iš graikų ir romanų kalbų kilusių žodžių yra jame surašyti. Nemaža dalis specialiųjų terminų turi ir platesnius paaiškinimus.

 

Žodynas bus naudingas ir verčiantiems į esperanto kalbą. Jame rasime gausybę žodžių su jiems priskiriamais sinonimais.

 

Šiek tiek apie žodyno autorių. Gediminas Degėsys (gim. 1980 m. Alytuje) yra filosofas, afrikanistas, poliglotas, poetas, esperantininkas ir keliautojas. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete, Laterano universitete Romoje, Asyžiaus teologijos institute. 2006 m. Lietuvos edukologijos universitete įgijo filosofijos magistro laipsnį, o 2011 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją. Vilniaus universitete dėstė filosofiją, afrikanistiką, įvairias užsienio kalbas. Išleido dešimt užsienio kalbų vadovėlių, eilėraščių rinktinę.

 

Esperanto kalba susidomėjo 1993 m. Dalyvavo pasauliniuose esperantininkų kongresuose Suomijoje, Čekijoje, Olandijoje, Danijoje, Lietuvoje. Iš lietuvių kalbos į esperanto kalbą išvertė ir išleido keletą knygų. Organizuoja ir veda esperanto kalbos kursus.

 

2001 m. G. Degėsys išleido esperanto kalbos vadovėlį lietuviams.

 

Žodynas yra iliustruotas esperantininkų judėjimo Lietuvoje akimirkomis. Jį spausdino AB „Spauda“. Jo leidimą rėmė restoranų ir laisvalaikio centras HBH „Palanga“. Žodyno kaina – 30 eurų. Išleido autorius.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.