„Erasmus+“ projektų poveikis ir nauda

Ramunė Juknelienė
,
istorijos mokytoja

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokiniai Europos Sąjungos finansuojamų „Erasmus+“ projektų dėka turiningai ir aktyviai užimti popamokine veikla. Rugsėjo mėn. mūsų mokyklos mokiniams buvo pasiūlyti 5 „Erasmus+“ projektiniai užsiėmimai.

 

Orientacinis žaidimas „Palanga. Jodo bomba“ („Erasmus+“ projektas „Socialinė įtrauktis – duok ranką, būkim draugais“). Naudodamiesi išmaniaisiais įrenginiais mokiniai gavo užduotis bei maršrutus, paįvairintus techniniais sprendimais: audio/video gidais, istorinių, kultūros personažų įrašais. Žaidimo dalyviai turėjo įveikti aktyvias, logines, kūrybines užduotis, spręsti unikalius galvosūkius, vadovaudamiesi užuominomis, susijusiomis su Palangos kultūra, turizmu, istorija, sveikatinimu.

 

Edukacinis renginys Gintaro muziejuje „Baltų ženklų simboliai ir vaizdiniai“ („Erasmus+“ projektas „Kultūrinis paveldas ir IKT“). Per etnokultūrinį ugdymą vaikai išsamiau susipažįsta su etninės kultūros vertybėmis ir reiškiniais, suvokia ir įsisąmonina iš kartos į kartą perduodamą senolių išmintį. Skatinami domėtis savo šeimos ir giminės tradicijomis, bendruomeniniais papročiais, tradiciniais amatais ir juos puoselėjančiais žmonėmis, gamtine ir kultūrine aplinka, praeities ir dabarties įvykiais, tautos vertybėmis, kitų tautų ir šalių kultūrine įvairove.

 

Sveikos gyvensenos užsiėmimai Birutės parke Palangoje: joga, meditacija, atsipalaidavimo pratimai, savęs pažinimas, subalansuoto gyvenimo žinios („Erasmus+“ projektas „Būk aktyvus, būk laimingas“). Projektu siekiama, kad fizinis aktyvumas taptų kasdiene mokinių veikla, vyko sveikos mitybos ir tinkamo poilsio įgūdžių lavinimo užsiėmimai, mokiniai mokėsi pažinti savo mintis ir emocijas bei palaikyti darnius santykius su aplinkiniais.

 

Edukacijos „Atminties kelias“ pagrindinis tikslas buvo siekti natūralaus visuotino supratimo, kad Holokaustas buvo didelė ne tik žydų, bet ir visų mūsų tragedija, kurios metu Lietuva neteko fenomenalaus intelektualinio, kultūrinio, politinio ir ekonominio potencialo („Erasmus+“ projektas „Būk aktyvus, būk laimingas“).

 

Europos Paveldo dienoms paminėti skirta edukacija Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje – įtraukianti ir interaktyvi veikla „Sinagogos pasakojimai: nuo sakralinio žydų kultūros paveldo iki nacionalinio kultūros židinio“. Veiklų galerijoje metu mokiniai ne tik mokėsi istorijos, bet ir ugdėsi meninį bei kultūrinį sąmoningumą („Erasmus+“ projektas „Kultūrinis paveldas ir IKT).

 

Projekto veiklų metu įgytos kompetencijos neabejotinai praplėtė mokinių  ne tik dalykines ir sociokultūrines žinias.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.