„Erasmus+“ projekto R.I.V.E.R.S. komanda – už švarias upes ir aplinką!

Kėdainių „Ryto“ prog-jos projekto R.I.V.E.R.S. komanda

Pagaliau įvyko pirmasis „Erasmus+“ projekto R.I.V.E.R.S. partnerių susitikimas. Iki šiol bendravę tik nuotoliniu būdu, mokytojai ir mokiniai iš Graikijos, Kroatijos, Bulgarijos, Portugalijos ir Lietuvos susitiko Lukovit mieste, Bulgarijoje.

 

Projekto pagrindinė idėja yra ekologinio mąstymo ir ekologiškai atsakingo žmogaus ugdymas, todėl visos veiklos numatytos šiems tikslams siekti. Visuose miestuose, kurių mokyklos dalyvauja šiame projekte, teka upės ir atliekama tiriamoji veikla. Lankėmės inžinieriaus G. I. Valkov vardo pradinėje mokykloje, dalyvavome įvairiose suplanuotose veiklose. Mokiniai pristatė savo mokyklas ir savo miestų upes, dalyvavo užsiėmime „Vandens gyvybė“, atliko eksperimentus, mokyklos kieme sukūrė mini ekosistemą – draugystės ir geranoriškumo simbolį, kūrybinėse dirbtuvėse „Daiktų dekoravimas“ dirbo su vandenyje tirpia medžiaga tapybai.

 

Aplankėme nuostabų miesto „Auksinį parką“, kuriame mokiniai atkūrė ir pristatė liaudies paprotį „Tylus vanduo“, pristatė Zlatna Panega upės legendą. Dalyvaujant savivaldybės atstovams buvo pasirašyta miestų partnerių upių saugojimo priesaika. Koordinatoriai išreiškė viltį, kad šis simbolinis dokumentas ir kiekvieno asmeninis pasižadėjimas skleis aplinkos apsaugos idėjas, skatins būti atsakingais išsaugant švarias upes. O seminaro, kuriame dalyvavome, praktinės užduotys ir mokinių pasiūlytos idėjos, bus įgyvendintos kiekvienoje mokykloje.

 

Kaip reikšmingą projektinio darbo rezultatą partneriai akcentavo naujų švietimo srities tendencijų pažinimą, kūrybinio potencialo inovacijoms plėtrą, galimybę keistis gerąja pedagogine praktika. Darbinio susitikimo metu aptarėme, kokių rezultatų jau esame pasiekę, lūkesčiai „nukeliavo“ į laiko kapsulę.

 

Ypatingo dėmesio sulaukėme iš Lukovito savivaldybės mero I. Grančarovo, kuris susitiko su mumis, supažindino su miestu, savivaldybe bei švietimo politikos akcentais. Mus pasveikino ir vicemerė T. Hadjeva, kuri teigė, kad dalyvavimas Europos projektuose atveria naujas galimybes plėtoti ir palaikyti kultūrinį dialogą tarp partnerių, daugiausia dėmesio skiriant bendravimui, dalijimuisi patirtimi ir dirbant su naujais novatoriškais metodais, siekiant skleisti gerąją patirtį.

Tarptautinė delegacija aplankė Lukovito nuotekų valyklą, regioninį atliekų tvarkymo centrą, sužinojo apie atliekų kompostavimo technologiją.

 

Esame įsitikinę, kad labai svarbu pažinti šalį, jos kultūrą, sužinoti istoriją, Aplankėme senąją Bulgarijos sostinę Veliko Tirnovą, Tarnovgrado tvirtovę, lankėme Sofijos istorines vietas.

 

Taip jau sutapo, kad partnerių susitikimo metu vyko „Erasmus“ dienos. Dalyvių nupiešti plakatai, išsakytos mintys, tiesioginiai pokalbiai su mūsų progimnazijos mokiniais – tai mūsų džiaugsmo, kad galime ir aktyviai dalyvaujame „Erasmus“ programoje, išraiška.

 

Susitikime dalyvavęs mokiniai džiaugėsi, kad susipažino ir susidraugavo su bendraamžiais iš Portugalijos, Graikijos, Bulgarijos ir Kroatijos. Įspūdžių ir šiltų jausmų gausybė, o mes sakome „Iki pasimatymo“ ir laukiame partnerių Lietuvoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.