„Erasmus+“ projekto partnerių susitikimas Kipre

Sausio 22–28 d. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos tarptautinio „Erasmus+“ programos projekto „Kinestetinio mokymo ir mokymosi įtaka mokinių ugdymo kokybės gerinimui“ dalyvės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Kurpeikienė, projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Iveta Ambrulaitienė ir lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Kungelienė – vyko į partnerių susitikimą Kipre. Septynias dienas vykusiame šalių partnerių susitikime buvo dalytasi patirtimi, pristatyti nauji kinestetinio mokymo(si) metodai, susipažinta su salos istorija, kultūra.

 

Kipre, Limasolio gimnazijoje, šeštą kartą susitiko tarptautinio „Erasmus+“ projekto partneriai – Lietuvos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Rumunijos ir Kipro mokyklų atstovai. Kiekvienos šalies mokytojai per pamokas gimnazistams pristatė savo šalį, supažindino su krašto tradicijomis, patiekalais, kultūra, istorija.

Daugiausiai gimnazistai žinojo apie Jungtinę Karalystę, Portugaliją, sunkiau sekėsi apibūdinti Rumuniją, Lietuvą. Mokiniams reikėjo daugiau laiko, kad prisimintų Lietuvos sostinę, didesnius miestus, bet tai, jog Lietuva – gausus žaliuojančių augalų kraštas, žinojo dauguma. Po pamokų mokytojai daug diskutavo, tarėsi, kaip ugdymo procesą padaryti įdomesnį ir patrauklesnį mokiniams. Kiekvienos šalies atstovai buvo pasiruošę ir parodė įvairius kinestetinio mokymo(si) metodus, kurių tikslas – teikti ugdymą pagal kiekvieno mokinio individualius mokymosi poreikius ir gebėjimus, sudominti ugdytinius mokomąja medžiaga, įtvirtinti sąvokas, formules ne tik rašant ar skaitant, bet ir improvizuojant, vaidinant, ieškant tinkamos informacijos virtualioje erdvėje ir kt. Diskusijos apie mokinių pomėgius, užimtumą, neformaliojo švietimo veiklą tęsėsi bendraujant su mokinių tėvais, mokytojais.

 

Dienos, praleistos Kipre, prabėgo labai greitai. Pažintis su salos sostine Nikosija, kurortiniais miestais, krašto kultūra, istorija, švietimu, bendravimas ir bendradarbiavimas – puiki tarptautinė patirtis, kuri skatina įgyvendinti naujas idėjas.

 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.