„Erasmus+“ kursai „STEM ir STEAM“ Italijoje

Renatas Šablinskas
,
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos etikos mokytojas, projekto „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“ narys

Mokytojų rengimo kursai „STEM ir STEAM“ spalio 10–18 d. vyko Soverato mieste, Kalabrijos regione (Italija). Kursų metu buvo skiriama daug dėmesio kalbai tobulinti taikant daugiakalbį metodą, pasitelkus neformalųjį švietimą, kad žmonės jaustųsi įtraukti į bet kokią veiklą ir galėtų išreikšti požiūrius, dalytis patirtimi. Taip pat ne mažiau svarbus dalykas – aktyvi vietinė savanorystė, įtraukianti piliečius ir kursų dalyvius mokytojus dalyvauti masiniuose renginiuose, atkreipiant dėmesį į vietos problemas ir ieškant sprendimų, suvokiant pasaulinius kritinius aspektus.

 

Taikomas „Jump“ organizacijos metodas yra nukreiptas bendradarbiavimą paversti tarptautiniu mokymu, kuris yra vietinis, ir padidinti vietinį, plėtojant ilgalaikį internacionalizacijos procesą. Tarptautiniams svečiams drauge su vietiniais mokytojais buvo taikomos inovatyvios mokymo programos, kurių tikslas – atrasti Pietų šalių kultūras ir tradicijas ir drauge atverti žmonių protus, mokyti visus būti Europos bendruomenės dalimi.

„STEAM Education“ – tai mokymosi metodas, kai mokslas, technologijos, inžinerija, menai ir matematika naudojami kaip prieigos taškai, padedantys nukreipti mokinių klausimus, dialogą ir kritinį mąstymą. Integruotas STEAM švietimas Europos mokyklose yra būdas paruošti kokybišką mokymą pagal STEM, kad visi įprasti mokymo metodai būtų atnaujinti ir pritaikyti per meną paprasčiau suprasti patyriminį mokymą. Šis kursas buvo skirtas suprasti procesui, kaip pereita iš STEM į STEAM, šiuo metu populiaresnį ir madingesnį.

 

STEAM pabrėžiamas menas (vaizduojamasis menas, kalbos menas, laisvieji menai ir fizinis menas) kaip svarbi integracijos sudedamoji dalis. Nors STEAM reformos judėjimas dera su STEM reforma kitose šalyse, jo papildomas komponentas, t. y. menai, buvo įkvėptas tuo pat metu vykstančio socialinio diskurso apie kūrybiškumo ugdymą. Taip pat nacionalinis susirūpinimas dėl menko mokinių pasitikėjimo ir susidomėjimo mokytis gamtos mokslų, nepaisant aukštų pasiekimų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2013), paskatino meno integraciją su STEM ugdymu siekiant emocinių tikslų.

Naudodami STEAM mokymą, mokiniai apgalvotai mokosi patirtinio mokymosi, atkakliai sprendžia problemas, bendradarbiauja ir dirba kūrybiniame procese. Tai XXI a. novatoriai, lyderiai.

 

Mokyklos kolektyvui atstovaujantiems mokytojams tenka didelė atsakomybė, tad jiems reikia mokymų, nes STEAM plėtra reiškia visiškai pakeisti visą požiūrį į mokymą ir skatinti mokyklos koordinavimą, kad skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimas būtų sinergiškesnis.

 

Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.