„Erasmus+“ KA 1 projektas „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“

Andželika Jagminė

Rugpjūčio 22–27 d. šešių pedagogių komanda iš Šiaulių sanatorinės mokyklos (G. Radavičienė, A. Jagminė), Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos (D. Laurutienė, S. Šambarienė) ir Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos (R. Kuprytė, I. Navickienė) dalyvavo „Erasmus+“ mobilumo projekte „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“. Pedagogai tobulino kompetencijas dalyvaudami mokymo kursuose „Sėkmingos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo strategijos kiekvienoje klasėje“ (angl. „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom“) Florencijoje (Italija).

 

Penkių šalių – Lietuvos, Graikijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Ispanijos – mokyklų atstovai dalijosi savo patirtimi, specialiojo ugdymo iššūkiais. Pranešėjai pristatė savo mokyklas, jose vykdomas veiklas, ugdymo priemones ir erdves, kuriose vyksta ugdymas. Įdomūs pranešimai sutelkė visų dėmesį, skatino diskusijas, veiksmingų ir sėkmingų darbo metodų dalinimąsi tarp pedagogų.

 

 

Šis mokymo kursas buvo skirtas mokytojams ir specialistams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklose. Kursų metu daug dėmesio skirta ir atsižvelgta į išskirtinius mokinių ugdymosi poreikius ir įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimą: negalių pripažinimą, pamokų diferencijavimą ir organizavimą, mokymo metodų ir strategijų taikymą, IKT priemonių naudojimą, siekiant patenkinti kiekvieno mokinio poreikius.

 

Mokymo kursuose buvo aptartas medicininis ir socialinis negalios modelis, įvairovė ir įtrauktis, mokymosi barjerai ir jų šalinimo būdai, nusiraminimo strategijos. Daug dėmesio skirta mokiniams, turintiems autizmo spektro, dėmesio ir elgesio sutrikimų bei kitų mokymosi sunkumų, atpažinti ir pagalbai laiku teikti, apžvelgti mokymosi stiliai, motyvavimo, skatinimo sistemos. Paliesta aktuali šiomis dienomis tema – kitakalbių įtrauktis ir ugdymas, kaip ir į ką atsižvelgti mokytojui bei specialistams, kai klasėje mokosi vaikų, atvykusių iš užsienio, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji.

 

Daug praktinės naudos davė įvairių užduočių atlikimas individualiai, porose ir grupėse. Susipažinome su „Lentos lenktynių“, „Simonas sako“, energijos suteikiančiais metodais, kuriuos taikysime darbe. Naujas ir patrauklus pasirodė socialinių istorijų pasakojimo metodas. Diskusijų metu aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties, dėmesio išlaikymo, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo klausimai.

 

Mokymų lektorė Lise-Lott Grimm tikra savo srities profesionalė. Mokymų metu pateiktą teorinę medžiagą ji siejo su praktika ir gausiai dalijosi asmenine darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais patirtimi. Sukurta saugi mokymosi aplinka ir mokymasis patiriant, pabūnant vaiko su specialiaisiais ugdymosi poreikiais kailyje leido suvokti, kad dažnai „negalią / sutrikimą sukuria aplinka“. Ir kartais užtenka mažo pokyčio, kad būtų įtrauktas kiekvienas vaikas.

 

Džiaugiamės užmezgę ryšius su kitų Europos Sąjungos šalių mokytojais, patobulinę savo profesines, užsienio kalbos, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, IKT ir organizacinius įgūdžius. Turėjome galimybę prisiliesti prie Florencijos kultūros lobių, suprasti romėnų ir etruskų gyvenimo ypatumus.

 

Dalyvavimas „Erasmus+“ projektuose skatina ne tik profesinį, bet ir asmeninį augimą, tobulėjimą, praplečia akiratį, leidžia pasijusti ES piliečiu. O svarbiausia – įkvepia, išlaisvina kūrybiškumą, atveria naujas galimybes.

 

„Erasmus+“ KA 1 projektas „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“ (2020-1-LT01-KA101-077614)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.