Ekologinį mąstymą ugdomės smagiai

Edita Martinkėnienė
,
Kauno l.-d. „Vaikystė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Trejetą dienų trukusiam edukaciniam projektui „Mums gera gyventi švarioje aplinkoje 2019“ pasibaigus darželio koridoriuose dar vis pasigirsta vaikų pokalbių ekologinėmis temomis: „Tėti, kaip gerai, kad su paspirtuku atvažiavai“, „Žinok, aš pasakiau Austėjai, kad negalima daug muilo piltis“. Taigi, galima drąsiai teigti, kad per projektą įgyvendintos veiklos, idėjos sudomino, įtraukė ir įkvėpė vaikus nesustoti ir dalytis įgyta aplinkosaugine patirtimi su aplinkiniais.

 

Projekto idėja – vaikams priimtinais, įtraukiais būdais aktyvinti jų sąmoningumą, atsakomybę už asmeninį indėlį saugant aplinką. Siekiant patenkinti skirtingus vaikų poreikius buvo ieškoma įvairių formų. Viena jų – diskusijų forumas „Ar aš draugiškas aplinkai?“, per kurį vaikams buvo rodoma tikslingai parinkta, pažintinio turinio, probleminį mąstymą skatinanti vaizdinė medžiaga. Jau per peržiūrą kai kurie vaikai drąsiai reiškė emocijas, demonstruodami nepasitenkinimą daroma žmogaus žala gamtai ir sau. Dar daugiau samprotavimų vaikai išreiškė kalbėdami per mikrofoną, kuris kaip magnetas traukė ir paskatino prabilti net ir nedrąsiausius diskusijos dalyvius. Išreikšdami mintis draugų auditorijai, vaikai jautėsi svarbūs, turintys savo nuomonę ir daug žinantys, o tai puikiausias motyvas ir toliau smalsauti, norėti sužinoti daugiau, jausti savigarbą. Per diskusiją išreikštos mintys, pamąstymai apie daromą žalą gamtai ir sprendimus, kaip gyventi ekologiškiau, – puikus įrodymas, kad vaikai gilinasi į ekologines problemas.

 

Kitokio pobūdžio renginyje „Eko madų šou“ parodyta vaidybinė inscenizacija, kuri sukėlė mažiesiems žiūrovams daug emocijų, kritinių vertinimų ir primygtinio reikalavimo personažams „nešiukšlinti, rūšiuoti“. „Eko madų šou“ vainikavo vaikų pasirodymas ant podiumo. Renginio esmė buvo atkreipti dėmesį į besaikio vartotojiškumo problemą, skatinti panaudoti nebereikalingas medžiagas pakartotinai. Kiekvienas turėjo galimybę parodyti ne tik iš antrinių žaliavų sukurtus apdarus, bet ir savo vaidybinius, ritmikos pajautimo, kūno plastikos gebėjimus. Ypač reikšmingas pasirodymas ant podiumo buvo nedrąsiesiems, kurie vedini už rankos visgi įsidrąsino ir pirmyn žengė vis tvirtesniais žingsniais, o vėliau keletas jų net nusišypsojo.

Per akciją „Darom 2019!“, tvarkydami darželio apylinkes, vaikai ugdėsi atsakingą požiūrį į asmeninį indėlį saugant aplinką nuo taršos, šiukšlinimo. Tai, kad pastebėjus numestą šiukšlę iš daugelio lūpų sklido vertinimai: „Kokie negeri žmonės numetė!“, įrodo, jog vaikams svarbu išsaugoti švarią aplinką. Beje, sutvarkytoje pievelėje vaikai, įsmeigdami vėliavėles su užrašu „Aš pakėliau Jūsų šiukšlę. Domas, 4 m.“, paliko svarbią žinutę aplinkiniams.

 

Nors ekologinė savaitė pasibaigė, viliamės, kad įgyta patirtis paliks pėdsaką kiekvieno vaiko sąmonėje.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.