Edukacinių lauko erdvių projektas „Gamta – mano širdis“

Jelena Verbylienė
,
IU mokytoja

Laikas, praleistas lauko aplinkoje, yra toks pat svarbus ar net svarbesnis negu ugdymas(is) grupės aplinkoje. Veikla tinkamai įrengtoje įstaigos lauko aplinkoje užtikrina vaikų kūrybiškumą, skatina įvairią, aktyvią ir spontanišką veiklą, traukia eksperimentuoti, tyrinėti, ieškoti, pažinti ir atrasti, suvokti, pamilti gamtą. Šiuolaikiniai vaikai dažniausiai per mažai laiko praleidžia lauke, neturi galimybės kurti patys, pasireikšti vaizduotei. Svarbu, kad lauko aplinka būtų funkcionali, pritaikyta įvairių poreikių, gebėjimų vaikams. Veikla lauke turi įtakos formuojantis vaiko pasaulio suvokimui ir tobulinant pažinimo kompetenciją.

 

Aš, Ilgakiemio mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jelena Verbylienė, parašiau lauko edukacinių erdvių projektą „Gamta – mano širdis“. Projektas skirtas sukurti naujoms edukacinėms lauko erdvėms, skatinančioms įvairų vaikų užimtumą lauke, inicijuoti lauko edukacinių erdvių, priemonių kūrimą, skatinti darželio bendruomenę, vaikų šeimas kurti šias erdves, organizuoti jose vaikų ugdymo(si) procesą, skleisti gerąją mokyklos-darželio edukacinių erdvių kūrimo ir ugdymo(si) jose patirtį. Į projektą įsitraukė visa įstaigos bendruomenė. Glaudus bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas – tai galinga varomoji jėga, vedanti link įdomaus ir kokybiško vaikų ugdymo(si). Siekėme sukurti erdves, kurios būtų patrauklios, estetiškos, sudarančios galimybes aktyviai veikti, tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti, žaisti, bendrauti.

 

 

Gegužės mėnesį dalyvavome „Mokyklų edukacinių erdvių konkurse“, kurio tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procese, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę. Patekome į antrą etapą. Buvome apdovanoti LR aplinkos ministerijos knyga „Lietuvos raudonoji knyga“.

 

Trijų grupių tėvai pagamino traukinukus. Jie sujungė Ilgakiemio mokyklos-darželio teritorijas, kur vaikai sėjo, sodino, laistė ir prižiūrėjo augalus. Traukinuko vagonuose vaikai galėjo stebėti, analizuoti ir kitaip tyrinėti augančius augalus. Kad aplinka būtų pritaikyta šiuolaikiniams informacinių technologijų amžiaus vaikams, erdvės papildytos QR kodais, nuorodomis į augalų ir gyvūnų atpažinimo programėles. Vaikams viskas įdomu, jiems nuolat kyla daug klausimų: kaip atrodo beržas, o kaip – klevas. Įrengti stendai su medžių QR kodais ir paveikslėliais, kur vaikai gali gauti informaciją, palengvino mokytojų darbą. Sukurta STEAM tyrinėjimų erdvė, kuri pritaikyta vaikų bandymams, eksperimentams, tyrinėjimams. Erdvė aprūpinta priemonėmis: didinamaisiais stiklais, matavimo prietaisais, gamtinėmis medžiagomis ir kt. Įrengtas basakojų takas vaikų sveikatai stiprinti, skirtingos dangos, kurios lavina vaikų pojūčius. Prasmingai išnaudoti mokyklos-darželio takeliai, kurie išpiešti įvairiais piešiniais, skatinančiais fizinį aktyvumą, įvairius žaidimus. Vaikų žaidimai su smėliu ir vandeniu yra susiję su jutiminiu patyrimu, suteikia džiaugsmo, skatina mąstymo įgūdžius ir visas vaiko raidos sritis. Įrengtos erdvės „Lauko virtuvėlės“ šiems pojūčiams tenkinti. Sukurta jauki erdvė aplink ąžuolą, kur vaikai galės skaityti, bendrauti ir piešti.

 

Mes įgyvendinome savo svarbiausią uždavinį – skatinti tvarų vaikų šeimų ir mokyklos-darželio bendradarbiavimą, sužadinti tėvų įsitraukimą į ugdymo įstaigos gyvenimą. Tėvų įsitraukimas padeda vaikams geriau ugdytis, lemia didesnius jų pasiekimus tolesniame gyvenime. Šio projekto įgyvendinimo proga visa įstaigos bendruomenė susibūrė vasaros šventėje, per kurią stebėjo ugdytinių pasirodymą, įstaigos direktorė A. Gužauskienė skyrė padėkos žodžius ugdytinių šeimoms už įsitraukimą ir pagalbą kuriant edukacines erdves. Mums itin svarbus visos bendruomenės dėmesys ir geranoriškumas, kuris išliks net vaikams palikus darželį ar mokyklą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.