Edukacinis meno terapijos projektas „Žaidžiame meną“

Ugdomoji meno terapija sujungia šokį, muziką, dailę, žaidimą, iškelia tikslus – aktyvinti pozityvias vaikų (ypač turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) savybes, skatinti kūrybiškumą, ugdyti emocinį, socialinį intelektą. Kurdami tarpdisciplinišką, kūrybišką terpę meninei improvizacijai, mes, pedagogai, galime ugdymo(si) procesui duoti daug naudos. Besąlygiškai pasitikėdami vaikų kūrybiškumu, laisve kurti, o ne ruošdami tradicinėms, iš anksto suplanuotoms, eilinėms parodoms, sulaukiame pačių tikriausių, vaikų išgyventų mažųjų performansų, kuriuose atsiskleidžia vidiniai išgyvenimai, skauduliai, baimės, geri ar blogi atsiminimai. Bendradarbiaudami, dirbdami komandoje, o ne kiekvienas atskirai, pedagogai gali sukurti puikią terpę, kur galėtų plėtotis vaikų vidinis intelektas. Šį meną būtų galima pavadinti „Čia ir dabar“ – to nesurepetuosi, viskas vyksta spontaniškai, kiekvieną kartą kitaip, čia nedalyvausi parodomajame šou, o galutinio rezultato nepateiksi parodoje kaip eksponato. Tačiau veiksmas, procesas, pasitelkus šviesas, meninės raiškos priemones, įvairias medžiagas ir pan., įtraukia visus vaikus ir kviečia atsiverti, fantazuoti, džiaugtis ar liūdėti, tikėti tuo, ką darai.

 

Norime pasidalyti sėkminga patirtimi apie Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pedagogių 2017 m. inicijuotą ir organizuotą, toliau tęsiamą projektą „Žaidžiame meną“, kuris išsiplėtojo iki respublikinio lygmens. Šiuo projektu siekiame atkreipti dėmesį į tai, kad vaikams svarbu ne tik išmokti, bet ir pajausti, teisingai išreikšti, rasti pozityvų santykį su savimi, aplinka. Per projektą dalijamės mūsų sėkmės istorija su kolegėmis iš kitų ugdymo įstaigų, rodome atviras meno terapijos veiklas, kuriose integruota dailė, muzika, šokis ir teatras. Drauge kviečiame ir kolegas dalytis savo gerąja patirtimi, veiklomis, kuriose ypač svarbi paties vaiko saviraiška, kūrybinis, improvizacinis procesas, neužgožtas pedagogo. Rezultatas – laimingas, kuriantis, atviras, žaidžiantis meną vaikas. Projekto tikslas yra paskatinti pedagogus drąsiau kurti integruotas terapines ir menines veiklas, bendradarbiaujant meninio ugdymo (muzikos, dailės, šokio) specialistams, kūno kultūros ir grupės pedagogams. Per jas ugdytiniai laisvai žais, kurs, improvizuos, džiaugsis, liūdės, pieš, gros, šoks, kalbės.

 

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui išbandyti įvairias meninės veiklos formas.
  • Pažadinti vaikų saviraišką (judesiu, piešiniu, garsu), pasitikėjimą savimi, ugdyti komunikacinius gebėjimus ir vidinės pusiausvyros jausmą.
  • Sutelkti kuriančius, bendradarbiaujančius, susidomėjusius, improvizuojančius pedagogus.
  • Tobulinti pedagogų meninio ugdymo srities kompetenciją.

 

Į mūsų įstaigos pedagogių – meninio ugdymo pedagogės Joanos Tėvelytės ir muzikos mokytojos Lijanos Neverauskienės – inicijuotą meno terapijos projektą 2017 m. įsitraukė ir kitos ugdymo įstaigos: Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pedagogai vedė ir pristatė veiklą „Judesys ir spalva“, jie sujungė sportą ir interaktyviosios lentos galimybes; Kauno lopšelio-darželio „Malūnėlis“ ugdytinai piešė įvairias nuotaikas, dainavo, šoko, minkė kinetinį smėlį, kūrė „Spalvotą istoriją“; Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro vaikai sukūrė istoriją apie širdies skaudulius „Akmenėlis“, veikloje dalyvavo ne tik grupės auklėtojos, bet ir kūno kultūros, muzikos, dailės pedagogai.

 

J. Tėvelytė ir L. Neverauskienė, tapusios meno terapijos projekto „Žaidžiame meną“ šalyje vedlėmis, pedagogams rodė veiklą „Šviesa“, kurios tikslas – įkvėpti vaikus meninėmis priemonėmis išreikšti save ir savo jausmus, išmokyti judesiu, balsu, piešiniu išreikšti ir paleisti blogas emocijas. Per ją grupės „Lašas“ priešmokyklinukai piešė vaškinėmis kreidelėmis, šoko su spalvotos medžiagos skiautėmis, aliuminio folija, lankstė iš aliuminio folijos įvairias figūras ir, žinoma, pasakojo savo gerus prisiminimus.

 

Dalyvauti „Baimių karalystės“ veiklose kvietėme kitų įstaigų vaikus. Per savaitę į organizuotas mūsų veiklas atvyko 40 įvairaus amžiaus vaikų drauge su pedagogais iš Kauno Panemunės lopšelio-darželio, Kauno lopšelių-darželių „Pagrandukas“ ir „Malūnėlis“, Kauno A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro. Vaikai drąsiai pasakojo apie savo baimes ir iš molio kūrė apsaugas nuo jų, ėjo pro „stebuklingus vartus“, kūrė ir išreiškė įvairius garsus, žaidė, išrėkė savo baimes „nusiprausė duše“, proceso pabaigoje aptarė savo potyrius ir patirtį. Kauno Panemunės lopšelio-darželio meno pedagogė rašė: „Vyko kūrybiška, sklandi meno terapijos veikla, atitinkanti vaikų amžių. Vaikams priimtina žaidimo forma vedama veikla išlaikė dėmesį nuo pradžios iki pabaigos, nes buvo besikeičianti, kiekvienas etapas apgalvotas ir prasmingas. Sužavėjo, kaip pedagogės paprastomis priemonėmis sugebėjo vaikus perkelti į magišką vaizduotės pasaulį, kai medžiagos atraiža gali pavirsti ir upe, ir jūros banga, laiveliu ar net dušu. Baimės išvarymas muzikiniais instrumentais – lazdelėmis, išrėkimas savu balsu į mikrofoną leido išreikšti kai kuriems vaikams destruktyvius jausmus priimtina meno terapijos forma. Pedagogės puikiai sujungė muzikos ir dailės raišką, tai tik dar labiau sustiprino vaikų pojūčius. Tokios meno terapijos veiklos itin vaikams reikalingos, kai mokomasi pažinti ir įvardyti savo jausmus bei emocijas.“

 

Į meno terapijos veiklas sėkmingai įtraukėme ir vaikų mamas. Džiaugiamės veikla, kurią kūrėme kartu Motinos dieną – atkartojome vaikų gimimą. Tam panaudotos paprasčiausios priemonės: kartoninė dėžė – tunelis, iš tunelio išlendantys vaikai; dažai, kuriais jie piešė ant savo pėdučių. „Aš atėjau…“ – sužadino prisiminimus ir graudino mamas. Tai paskatino vaikus dar labiau kalbėti, pasakoti, išreikšti jausmus mamai, pasididžiavimo jausmą, suteikė daug gerų emocijų.

 

Per baigiamąją projekto dalį visi dalyviai pristatė savo kūrybinius bandymus, išgyvenimus, džiaugėsi veiklomis, improvizacijos, komandinio, integralaus darbo nauda. Matydami didžiulę naudą ir prasmę, tikėdami tuo, ką darome, prisidėdami prie vaikų intelekto lavinimo, projektą „Žaidžiame meną“ tęsime. Atrasime vis naujų idėjų, išbandysime, dalysimės sėkmingomis veiklomis.

 

Kviečiame prisijungti visus susidomėjusius meno terapijos projektu „Žaidžiame meną“, kurį inicijuoja Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pedagogės.

Kontaktinis el. paštas joanatevelyte@gmail.com.

 

Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ inf.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.