Edukacinės erdvės – kvietimas veikti

Spalį Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ vyko respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Edukacinės erdvės darželyje: idėjos, galimybės, reikšmė vaiko ugdymui(si)“.

 

Konferencijoje dalyvavo 45 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai iš Akmenės rajono ir Joniškio. Renginį vedė vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ logopedė Dovilė Strakšaitė. Konferencijos dalyvius muzikiniais kūriniais pasveikino įstaigos ugdytiniai (vadovė muzikos mokytoja Živilė Garbaliauskienė). Sveikinimo žodį tarė ir apie darželio pedagogų realijas bei ateities galimybes kalbėjo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Juozapavičius.

 

Pranešimus skaitė šio teksto autorė, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė Irena Girdvainienė, įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Drąsutienė, darželio logopedė D. Strakšaitė, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja Ausma Budrytė, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ auklėtoja Rasa Borusevičienė, Akmenės r. Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ auklėtoja Leta Numgaudienė ir logopedė Laura Ivanovienė.

 

Apie edukacines erdves ir jose organizuojamas veiklas kalbėjo konferencijos organizatoriai. Šiuo metu vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ veikia 7 papildomos erdvės, skirtos vaizdiniam menui ugdyti, augalų priežiūrai ir stebėjimams, tyrinėjimams ir bandymams, literatūros skaitymams, maisto gamybai, šokiui ir vaidybai: „Potėpėlis“ (mokytoja Rita Almanis), „Gamtos kambarys“, „Mažųjų laboratorija“, „Vaikų skaityklėlė“, „Smaližių virtuvėlė“, „Šokių klasė“, „Mažųjų teatras“. Vaikai jaučiasi laimingi, kai gali įsilieti į naują aplinką, ir svarbūs, kai gali joje aktyviai veikti. Ugdomi gebėjimai, visapusiškai formuojama asmenybė.

 

Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pranešėja teigė, kad gamtosauginiu ugdymu įstaigos pedagogai siekia, kad vaikai pajustų gamtos vientisumą ir harmoniją, numatytų savo veiklos padarinius gamtoje. „Pirmosios vaikų žinios, praktinė gamtosauginė veikla priklauso nuo auklėtojos gebėjimo sužadinti norą tyrinėti, klausinėti, veikti“, – teigė pedagogė.

 

Kurdamos edukacines erdves Akmenės rajono vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogės siekia ugdymo kokybės ir integralaus ugdymo nuo mažens, formuoja palankaus aplinkai elgesio nuostatas, gamtojautą ir pagrindinius aplinkotyros įgūdžius. Atnaujinta išorinė įstaigos aplinka suteikia daug galimybių edukacijai: natūralios aplinkos, poilsio ir kūrybinių žaidimų, pažintinės žaliosios erdvės, judėti skatinantys aikštynai.

 

Auklėtojų vykdomas veiklas, padedančias nukreipti dėmesį į gamtoje vykstančius procesus ir pačiam vaikui atrasti atsakymus į rūpimus klausimus, pranešime aptarė auklėtoja iš Joniškio. Įstaiga papildomų erdvių darželio pastate neturi, tad didžiąją laiko dalį ugdytinių edukaciją vykdo lauke. Pedagogai kartu su tėveliais ir ugdytiniais įgyvendino projektą „Papuoškime žemę žiedais“, lauke inicijuojami vaikų eksperimentai įvairiomis dailės technikomis, ugdytiniams suteikiama kūrybinė laisvė, spontaniškos improvizacijos džiaugsmas. Konferencijos dalyvius sudomino kolegių akcijos „Papuošk seną batą“, „Antras skėčio gyvenimas“, Vaikų diena lauke nuo ryto iki vakaro.

 

Per konferenciją buvo pristatyti 6 stendiniai pranešimai: Gitanos Paškevičiūtės „Kūrybiškumo ugdymas vaikų darželyje „Vyturėlis“, Vilmos Lupeikienės „Edukacinės erdvės „Buratine“, Reginos Norbutienės „Erdvės, skatinančios tyrinėti, kurti, svajoti“, Audronės Skirmantienės „Veikla „Smaližių virtuvėje“, Valerijos Ubartienės ir Astos Jankauskienės „Smalsučių pabiručių dienelės“.

 

Konferencijos dalyviai dėkojo už galimybę pasidalyti patirtimi, kaip įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo bendruomenėms iškylančius naujus uždavinius: sudominti ir motyvuoti vaikus ugdytis, paruošti juos nuolat kintančio gyvenimo sąlygoms.

 

Irena GIRDVAINIENĖ

Naujosios Akmenės vaikų l.-d. „Buratinas“ direktorė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.