Edukacinė priemonė „Photon Robot“ ugdymo procese

Justina Kedytė
,
Panevėžio l.-d. „Kastytis“ logopedė, specialioji pedagogė metodininkė

Inovatyvios technologijos – įrankis, padedantis sudominti ir motyvuoti ugdytinius mokytis, sprendžiant kasdienio gyvenimo ir juos supančios aplinkos iššūkius. Sprendžiamos įvairios iškilusios problemos pasitelkiant į pagalbą edukacinius robotus. Vaikai ugdosi, eksperimentuoja, bendradarbiaudami, per žaidimą įtvirtina žinias ir gebėjimus.

Aš, Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ specialioji pedagogė logopedė Justina Kedytė, ugdymo procese naudoju edukacinį robotą „Photon Robot“. Tai – edukacinis įrankis, padedantis švietimo pagalbos specialistams, mokytojams žaismingai vesti veiklas, paįvairinti užsiėmimus. Edukacinis robotukas turi interaktyvių jutiklių, gali reaguoti į aplinką, skleisti garsus, rodyti emocijas. Robotukas „Photon Robot“ žadina ugdytinių motyvaciją drauge veikti, kurti, ieškoti atsakymų, tyrinėti, eksperimentuoti.

 

Edukacinė priemonė skatina ugdytinius pažinti raides, skaičius, ugdo kritinį mąstymą, padeda atpažinti ir valdyti emocijas, skatina komunikuoti ir bendrauti, užtikrina ugdytinių iniciatyvą ir įsitraukimą į ugdymo procesą. Per užsiėmimus robotukas lavina vaikų priežasties ir pasekmės mastymą, padeda susipažinti su erdvės sąvokomis, išmokti atskirti kairę nuo dešinės, ugdo kantrybę, laukiant savo eilės, moko mandagumo frazių, komandinio darbo taisyklių.

Priemonė tinka ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdytiniams robotukas tampa draugu, su kuriuo smagu žaisti, kalbėtis, bendrauti, klausyti ir mokytis. Ugdytiniai žaisdami su robotuku noriai atlieka artikuliacinio aparato mankštos pratimus logopedo užsiėmimuose. Mokosi taisyklingai tarti garsus ir juos išgirsti. Tokios žaismingos veiklos ugdo vaikų kalbinius įgūdžius.

 

Džiaugiuosi, kad įvairių gebėjimų ugdytiniai mokosi kartu su robotuku „Photon Robot“. Tikslingas inovatyvių edukacinių įrankių naudojimas, aktyvaus mokymosi metodų taikymas didina ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybes dalyvauti ugdymo procese ir skatina jų mokymosi motyvaciją.

Inovacijų ir technologijų apsuptyje neįsivaizduojame veiklų be informacinių technologijų ir jų teikiamų galimybių. Tikslingai naudojant edukacinį robotuką „Photon Robot“ įvairių gebėjimų ugdytiniai turi galimybę kartu kurti, žaisti, tyrinėti ir bendrauti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.