„EdTech“ projektas ruošiasi rudens darbymečiui

Arvydas Praninskas

Pokyčius skaitmeninio švietimo lauke inicijuojantis „EdTech“ projektas įsibėgėja ir nuo atliktų darbų – testavimui atrinktos pirmosios inovacijų kūrėjų siūlomos švietimo technologijos, bus finansuojamos 370 pedagogų informacinių technologijų studijos – atsispiria tolesnėms tęstinėms veikloms. Apie tai – pokalbis su projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“) vadove Indre Šuoliene.

 

„EdTech“ projekto tikslai labai ambicingi: juk iš esmės kalbama apie skaitmeninę visos švietimo sistemos transformaciją, skaitmeninėmis technologijomis grįstų švietimo inovacijų diegimą visose ugdymo pakopose. Koks vaidmuo siekiant šių tikslų skirtas Edukacinių technologijų centrui? Kas svarbiausi jo partneriai ir talkininkai?

Skaitmeninė švietimo transformacija yra vienas iš Vyriausybės programos tikslų, jai daug dėmesio skiriama ir Europos Komisijos patvirtintame nacionaliniame plane „Naujos kartos Lietuva“. O Edukacinių technologijų centras yra pagrindinis šios reformos vykdytojas. Mūsų centrui yra pavesta misija įgyvendinti valstybinės svarbos projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija“ („EdTech“). Siekiame užmegzti įkvepiančias partnerystes ne tik su bendrojo ugdymo ir aukštosiomis mokyklomis, bet ir su savivaldybėmis, valstybės institucijomis.

 

Nauji mokslo metai – jau ne už kalnų, matyt, apie tai sukasi ir atostogaujančių mokytojų, ir švietimo įstaigų vadovų mintys. Su kokiais planais, kokiais darbais ir kokiomis staigmenomis juos ruošiasi pasitikti „EdTech“ projekto žmonės? Kam skirsite daugiausia dėmesio?

Nuo rugsėjo pradėsime įgyvendinti kelias pagrindines mūsų projekto veiklas. Pirmoji – įtraukios ir motyvuojančios galimybės mokyklose praktiškai pritaikyti ir išbandyti inovatorių pasiūlytus produktus ir sprendimus. Pavyzdžiui, mokiniai ir mokytojai savo klasėse galės testuoti tokius interaktyvius mokymosi įrankius, kaip virtualios realybės akinius ir edukacinius vaizdo žaidimus komandoms, edukacines priemones, sukurtas pagal naujausias informacinių technologijų siūlomas galimybes. Jau esame atrinkę ir įvertinę išbandymams skirtus sprendimus, mokyklos nuo rudens bus kviečiamos aktyviai dalyvauti sprendimų testavimo veiklose. Tai atneš abipusės naudos: „EdTech“ sprendimų kūrėjams toks išbandymas suteiks daugiau žinių apie besimokančiųjų poreikius, leis vystyti ir tobulinti savo produktus, atskleis, kur ir kaip galima taikyti naujausias švietimo technologijas ateityje. O štai grįžtamasis ryšys patį „EdTech“ centrą skatins tobulinti produktų kūrimo procesus ir užtikrinti sklandesnį jų integravimą į Lietuvos švietimo sistemą. Toks naujų sprendimų išbandymas plačiai naudojamas tarptautinėje praktikoje: jis padeda parengti naudotojams – šiuo atveju mokykloms – kokybiškus produktus, kuriais būtų patenkinta švietimo bendruomenė: nuo mokinių iki mokytojų ir tėvų bei globėjų.

 

Kita itin reikšminga veikla, kuriai rudenį skirsime daug dėmesio ir pastangų, – pedagogų skaitmeninių kompetencijų stiprinimo programa. Skaitmeninių kompetencijų mokymai pedagogams vyks pagal dvi naujas kvalifikacijos tobulinimo programas – jos skirtos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio bei vidurinio ugdymo pedagogams. Į nuotolinius mokymus kviesime 2200 pedagogų. Turėsime naujovę – mokytojai prieš mokymus įsivertins, kokias skaitmenines kompetencijas jie turi, ir programa bus vykdoma pagal kiekvieno pedagogo kompetencijos lygį, jo poreikius. Kvalifikacijos tobulinimo programos bus vykdomos nuotolinėje mokymosi platformoje ir leis mokytojams tobulinti skaitmenines kompetencijas laisvu nuo pamokų metu, tad mokytojai galės planuoti mokymams skirtą laiką savarankiškai, savo individualiu ritmu. Mokymų programa bus sudaryta taip, kad mokytojai galės iš karto pamokose pritaikyti įgytas žinias. Gautas užduotis jie bus kviečiami išbandyti pamokų metu – taip mokytojai matys būtent savo mokinių reakciją, mokymai bus grįsti naudingomis realistiškomis situacijomis.

 

Intensyviai ruošiamės ir konkursams bei tarptautiniams renginiams rudenį. Planuojame skelbti konkursus skaitmeninio mokymo priemonėms bendrojo ugdymo mokykloms kurti – pritrauksime IT sektoriaus verslo atstovų, edukacinių technologijų kūrėjų. Rudenį taip pat pakviesime į hakatonus, konferencijas. Ateityje laukia dar daug naujų partnerysčių ir glaudaus Lietuvos bendradarbiavimo su užsienio inovacijų sektoriaus atstovais.

 

Praėjo dar tik trys mėnesiai, kai buvo atidarytas Edukacinių technologijų centras. Jūs pradėjote darbą kaip šio centro ir viso projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“) vadovė. Suprantama, kad tai pernelyg trumpas laiko tarpas apibendrinimams, bet visgi smalsu – kokia gi buvo darbo pradžia? Kam prireikė skirti daugiausia dėmesio, kas kėlė daugiausia iššūkių?

Iš tiesų, etapas nebuvo lengvas, nes reikėjo perprasti visą projekto turinį, susipažinti su Nacionaline švietimo agentūra, naująja savo darboviete. Projekto apimtis yra tikrai įspūdinga. Tai valstybinės reikšmės projektas – skaitmeninė Lietuvos švietimo sektoriaus transformacija. Ir ji neįvyks pernakt, šio pokyčio esminiam pirmajam etapui paskirti dveji metai. Taigi, pirmuosius kelis mėnesius darbe vis dar jaučiuosi taip, lyg kasdien atrasčiau vis naujus klodus, suinteresuotąsias šalis ir potencialius užsienio partnerius, kurie Lietuvai galės atnešti neabejotinos naudos.

 

Tačiau net ir stambūs projektai susideda iš kasdienės sėkmės, smulkesnių etapų, kuriems puikų pamatą paklojo kitos atsakingos institucijos. Prisijungusi prie projekto komandos, turėjau perimti jau pradėtus darbus, kurie buvo inicijuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros. Reikėjo aktyviai įsitraukti į veiklą – viskas atrodė nauja, tai reikalavo greitos reakcijos. Tačiau darbų sūkuryje su komanda spėjame ir pasidžiaugti pasiekimais. Gegužės mėnesį atidarėme Edukacinių technologijų centrą – tai buvo vienas didesnių renginių, įvykęs man vos pradėjus darbus. Pradžia buvo nelengva, bet dabar jaučiu, kad kas mėnesį viskas klostosi sklandžiau ir lengviau. Galėčiau pridurti, kad prie sėkmingo „EdTech“ starto prisidėjo tai, kad Nacionalinė švietimo agentūra įdėjo reikšmingą įdirbį: buvo parengta projekto dokumentacija, pradėta formuoti darbuotojų komanda, labai prisidėjo glaudus ir dar labiau sustiprintas bendradarbiavimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Būtent ministerija yra tiek skaitmeninių pokyčių švietimo sistemoje formuotoja, tiek viso „EdTech“ projekto „savininkė“. Džiaugiuosi, kad galėjau pradėti darbą tokioje palaikančioje aplinkoje, kai nuolatos sudaromos sąlygos aktyviai imtis naujos veiklos.

 

Profesionali, darni, draugiška komanda – viena svarbiausių bet kurio projekto sėkmės sąlygų. Ar jau baigėte burti savąją?

Projekto darbuotojų komanda šiuo metu dar tik formuojama, ji kol kas nėra pilna. Kviečiame ieškančius dinamiškos darbo pozicijos. Tikimės pritraukti entuziastingų, švietimo bendruomenės pozityviausiems pokyčiams ir inovacijoms atsidavusių profesionalų, kurie norėtų bendradarbiauti su žinomiausiomis IT kompanijomis, kitais verslo atstovais ir mielai dalytųsi savo vizija su „EdTech“ centro kolegomis. Dabar daugiausia dėmesio skirsime skaitmeninio turinio ir edukacinių technologijų specialistų paieškai. Jie turėtų padėti vykdyti „EdTech“ projekte suplanuotas veiklas, susijusias su skaitmeninio mokymo priemonių įsigijimu ir išteklių bazės sukūrimu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras