Džiaugiamės galimybe MOKYTI(S) KITAIP

Asta Jankauskienė
,
Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ar mokiniai lengvai įsisavina mokomąją medžiagą? Ar kalbos vartojimo ir skaitymo įgūdžiai pakankami, kad mokiniai galėtų sėkmingai mokytis, įgyvendinti savo tikslus, lavintis, plėsti galimybes ir dalyvauti visuomenės gyvenime? Tikriausiai dauguma mokytojų ir tėvų pritartų, kad besaikis modernių komunikacijos priemonių naudojimas, knygų neskaitymas lemia raštingumo mažėjimą. „Šlubuoja“ ne tik rašyba – labai sumenko mokinių gebėjimas kurti ir suprasti tekstus, kalbėti viešai, atsirinkti informaciją, ją interpretuoti. O juk tai vienas iš svarbiausių gebėjimų, esminis tolesniam mokymuisi ir asmeniniam augimui. Todėl labai džiaugiamės, kad Klaipėdos Gedminų progimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“ projekte „Learning Differently!“ (vyksta 2018–2020 m.), kuriuo siekiama geriau suprasti ugdymo įvairovę, pasidalyti gerąja patirtimi ir ją praktiškai pritaikyti, ugdant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus įvairių dalykų pamokose.

 

Projekte dalyvaujantys 5 šalių (Bulgarijos, Kroatijos, Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos – Klaipėdos Gedminų progimnazijos) mokytojai ir mokiniai kartu kuria lanksčią daugiakultūrę gerosios patirties elektroninę priemonę, skirtą rašymo ir skaitymo gebėjimams ugdyti įvairių dalykų pamokose. Tiek per tarptautines mokytojų patirties pasidalijimo, tiek per tarptautines mokinių mokymosi veiklas pristatomi ir praktiškai išbandomi inovatyvūs metodai, strategijos ir priemonės, kartu kuriama, ieškoma paveikiausių būdų mokytis.

Projekto veiklos nuolat vyksta mokyklose partnerėse: įvairių dalykų pamokose taikomi metodai, strategijos ir būdai, padedantys mokiniams ugdytis skaitymo, rašymo gebėjimus, kūrybiškumą. Mokiniai, mokytojai ir tėvai kuria kinestetines mokymo(si) priemones, kurios padeda mokytis įdomiau, paveikiau. Mūsų progimnazijos mokiniai, padedami mokytojų ir tėvų, per pirmuosius projekto vykdymo metus sukūrė mokomuosius žaidimus ir priemones: „Frazeologizmų bokštai“, „Kalbos dalys“, stalo žaidimą „Lietuvių kalbos gramatika“, domino „Žodžių daryba“, kūrybinėms tekstų kūrimo užduotims skirtas „Įkvėpimo korteles“, „Įdomiuosius kubus“, citatų rinkinius, sinonimų krepšelius, žaidimą „Alias. Lietuvių kalba ir literatūra 5–8 kl.“. Taip pat ne tik mokytojai, bet ir mokiniai kartu mokosi dirbti su IT programomis, įrankiais, kuria interaktyvias užduotis. Visos šios priemonės ne tik išbandomos mokykloje, bet ir pristatomos kitų ugdymo įstaigų mokiniams bei mokytojams. Labai daug dėmesio projekte skiriama mokinių kūrybiškumui ugdyti – mokiniai, išbandydami įvairius mokymo metodus, noriai atlieka kūrybinius darbus. Taip pat kuriamos edukacinės erdvės.

 

Projekto partneriai labai aktyvūs, siūlo išbandyti jų sukurtas mokymo(si) priemones, prisidėti prie kūrimo. Taip buvo sukurtas didelis rinkinys „Traiding cards“. Mokomąsias korteles visų šalių mokiniai išmoko kurti per Rumunijoje vykusią mokymo(si) veiklą, darbą pratęsė grįžę į savo mokyklas. Kortelės buvo rengiamos pagal temines kategorijas: žymiausios šalies vietos, įžymūs žmonės, tradiciniai patiekalai, svarbiausi istoriniai, kultūriniai įvykiai. Kortelių kūrimas padėjo mokiniams mokytis tikslingai atrinkti informaciją, geriau pažinti kitų šalių kultūrą, istoriją, taip pat ugdytis kūrybiškumą, nes šios kortelės naudojamos kuriant tekstus.

Klaipėdos Gedminų progimnazijoje vyko pirmasis partnerių mobilumas – mokytojų mokymosi veikla, per kurią mokytojai ne tik stebėjo, bet ir dalyvavo įvairių dalykų pamokose, aktyviai kartu veikė kūrybinėse dirbtuvėse: praktiškai išbandė mokymo metodus, iš įvairių medžiagų kūrė mokymo(si) priemones, planavo edukacines erdves, rengė pamokų planus.

 

Mokiniai, vykstantys į tarptautines mokymo(si) veiklas (veiklos vyko Rumunijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje), mokosi taip pat labai aktyviai, nes pamokos, kūrybinės dirbtuvės, kitos veiklos yra labai įdomios, naujos (mokiniai patys sukūrė tekstus ir įgarsino animacinį filmuką, naudodami profesionalią įrangą). Lankydamiesi šalių svarbiose istorinėse, kultūrinėse vietose mokiniai susipažino su šalies liaudies legendomis, atliko kūrybines užduotis, taikydami įvairias teksto suvokimo ir kūrimo strategijas.

Grįžę iš mokymo(si) veiklų jaunieji gedminiečiai veda pamokas kitų klasių mokiniams: kviečia išbandyti naujus mokymo metodus, būdus, būtinai pateikia interaktyvių užduočių, parengtų su programomis, kurios buvo pristatytos per tarptautines mokymo(si) veiklas. Tokiu būdu ne tik išbandomi per projektą atrasti mokymo(si) metodai, priemonės, bet mokiniai paragauja ir mokytojo duonos.

 

Per projektą bus sukurtas metodinis elektroninis leidinys „Mokau(si) kitaip“ (pamokų planai, sukurtos mokymo(si) priemonės, metodai, interaktyvios užduotys), elektroninis leidinys „Erdvė augti“ (mokyklose partnerėse sukurtos edukacinės erdvės), kūrybinių mokinių darbų almanachas. Nepaprastai džiaugiamės jau atliktų projekto veiklų vertinimo klausimyno atsakymais: jie parodė, kad projektas yra labai naudingas bei prasmingas ir mokiniams, ir mokytojams. Tikimės, kad ši vertinga patirtis bus išbandyta ir kitose Europos mokyklose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.