Dvidešimt devynios švietimo įstaigos šiemet išbandys išmaniąsias skaitmenines priemones: dirbti bus paprasčiau ir mokytojams, ir vaikams

Dvidešimt devynios švietimo įstaigos, iš jų 5 darželiai, šiais mokslo metais išbandys naujas išmaniąsias skaitmenines priemones. Tokią galimybę suteikia Skaitmeninės švietimo transformacijos (EdTech) projektas, kurį rengia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su socialiniais partneriais.

 

Švietimo įstaigos norimas priemones galėjo išsirinkti iš šešių pasiūlytų produktų. Daugiausia mokyklų pasirinko mokytojų praktikų sukurtą internetinį reflektavimo įrankį, skirtą palengvinti, supaprastinti, automatizuoti mokytojų ir mokinių grįžtamojo ryšio procesus – „Reflectus“ platformą. Mokyklas taip pat sudomino ir nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“, lietuviškas ugdymo turinio skaitmenizavimo įrankis „eLKlase“ ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytas „Google Workspace for Education“.

 

„Reflectus“ – tai pirmasis sistemingo reflektavimo įrankis, pirmiausia skirtas mokytojams įsivertinti, kaip mokiniai suprato pamoką, ar medžiaga buvo išdėstyta tinkamais metodais, ir pan. Priemonė leidžia sistemingai rinkti grįžtamojo ryšio duomenis ir juos analizuoti. Mokytojai, pasinaudodami priemone, gali susikurti skaitmenizuotus klausimynus mokiniams, čia pateikiami ir  klausimynų ruošiniai. Klausimynai automatiškai mokytojo nustatytu laiku išsiuntinėjami mokiniams į skaitmeninius įrenginius. Informaciją, pasinaudojus „Reflectus“, galima analizuoti ir individualiu, ir klasės lygiu. Sudaryta galimybė ir mokiniams stebėti savo pažangą.

 

„eLKlase“ – tai skaitmeninis produktas, kuriame mokytojai gali susikurti neribotą kiekį įdomių skaitmenizuotų pamokų. „eLKlasėje“ galima įkelti matematikos, rašymo ar kitas užduotis, taip pat skirtas ir namų darbams, patikrinti mokinių kontrolinių darbų autentiškumą, įkelti didelį kiekį garso ar vaizdinės medžiagos, naudotis baltos lentos funkcijomis su skirtingais fonais ir pan.

 

„Ateities inžinerija“ skirta nuotoliniam ugdymui. Priemonė suteikia galimybę mokiniams nemokamai atlikti projektinius ar brandos darbus inžinerijos ar kitų STEAM dalykų srityje. Ji veikia „Moodle“ pagrindu ir apima skaitmeninį mokymo turinį ir įrankius, kontaktines ir nuotolines konsultacijas, darbų konkursus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, darbų viešinimą ir kt. Šiemet platformoje mokiniams siūloma 19 inžinerijos ir STEAM tematikų.

 

„Google Workspace for Education“ pritaikyta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Priemonė padeda lengviau ir paprasčiau įsilieti į ugdymo procesą, per pamokas mokytojo skiriamas tas pačias užduotis atlikti kartu su visais bendraamžiais.

 

Artimiausiu metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuos EdTech sprendimų kūrėjų ir juos pasirinkusių švietimo įstaigų atstovų susitikimą. Per susitikimą bus pristatomas preliminarus išbandymo planas, susitarta dėl bendrų išbandymo tikslų bei trukmės.

 

EdTech – tai greitai besivystanti inovacijų švietimo sektoriuje ekosistema, kurioje startuoliai, smulkus ir vidutinis verslas kuria inovatyvius, dažniausiai naujausiomis technologijomis grįstus sprendimus švietimo sektoriaus iššūkiams spręsti. EdTech platforma bus plėtojama ir toliau, tad kvietimai teikti paraiškas (tiek EdTech produktų kūrėjams, tiek švietimo įstaigoms) dalyvauti platformoje bus skelbiami ir 2022 m. pradžioje.

EdTech skaitmeninės transformacijos projektą įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais. Tai yra vienas iš Vyriausybės  prioritetinių švietimo darbų, skirtas skaitmeninei plėtrai visose švietimo pakopose. Planuojama, kad projekto metu nauji technologiniai sprendimai bus išbandomi daugiau nei 150 švietimo įstaigų. Kartu bus tobulinamos mokytojų ir dėstytojų skaitmeninės kompetencijos, kuriama skaitmeninių mokymo(si) išteklių bazė. Atnaujintas ugdymo turinys bus susietas su jau veikiančiomis ir naujomis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, valstybės ir privačių leidėjų kuriamu skaitmeniniu turiniu. Tad naujausių technologijų pasitelkimas mokymui darželiuose, mokyklose ir universitetuose taps kasdienybe.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.