Dvasinių vertybių iliustracijos konkurse „Dešimt žodžių“

Laima Gužienė
,
Šlienavos pagrindinės mokyklos technologijų ir tikybos mokytoja

Lapkričio ir gruodžio mėnesiais vyko respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų I–VIII klasių mokinių kūrybinių darbų ir piešinių konkursas „Dešimt žodžių“. Dalyvavo daugiau nei 130 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Smalsu, kodėl „Dešimt žodžių“? Ogi todėl, kad konkurso pavadinime užšifruoti… dešimt Dievo įsakymų.

 

Ar kada susimąstėte, kaip pavaizduoti įsakymą „Nekalbėk netiesos“? Nelengva užduotis… Tačiau mokiniai išlaisvino vaizduotę kurdami ir piešdami. Konkurso idėja gimė tikybos mokytojai Eglei Čaplinskienei ir technologijų, tikybos mokytojai Laimai Gužienei, kurią jos drauge įgyvendino bendradarbiaudamos ir organizuodamos konkursą. Šio konkurso tikslas – padėti mokiniams pažinti dvasines vertybes bei ugdyti kūrybiškumą ir meninę raišką, rengiant kūrybinius darbus ir piešiant dešimt Dievo įsakymų. Tokiu būdu skatinamas gilesnis dešimties Dievo įsakymų suvokimas bei jų perteikimas.

 

Šis konkursas padėjo ugdyti meninius mokinių gebėjimus bei kūrybiškumą; lavinti estetinį skonį ir kūrybinę veiklą. Projektas paskatino veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais; plėtoti vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę ir meninę patirtis. Konkurso „Dešimt žodžių“ organizatoriai – tai Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla, Kauno rajono Linksmakalnio mokykla-darželis ir Kauno rajono švietimo centras.

 

Konkurso dalyviams sukurtas ir atminčiai padovanotas 2021 metų kalendorius „Dešimt žodžių“, kuriame sudėti šio konkurso kūrybiniai darbai ir piešiniai. Organizatoriai tikisi, kad originali kalėdinė dovana primins mokiniams dvasines vertybes, paskatins vėl apmąstyti Dievo įsakymus, o ypač didįjį – „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Mylėk savo artimą, kaip save patį“ (Mt 22, 34–40). Juk meilė Dievui, artimui ir sau yra gyvybiškai svarbu mūsų kasdieniame gyvenime.

 

Daugiau konkurso laureatų ir dalyvių piešinių bei kūrybinių darbų galima pamatyti socialinio tinklo „Facebook“ skiltyje „X žodžių“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.