Draugystė su saugiu internetu

Danguolė Tumėnienė, Rūta Meškauskaitė, Gabrielė Misevičienė
,
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ prog-jos mokytojos, SI ambasadorės

Šiemet Saugaus interneto savaitė Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje prasidėjo kitaip nei įprasta, nuotolinio ugdymo metu. Praeitų mokslo metų nuotolinio ugdymo patirtis parodė, kad saugumui internete ypatingą dėmesį reikia skirti visus mokslo metus. Šiuo laikotarpiu mokiniai ypač daug laiko praleidžia internete, todėl jau pirmoje klasėje turi žinoti ir suvokti, kad internetu reikia naudotis saugiai, atsakingai, mokėti sau nubrėžti buvimo internete ribas. Tad su mokytojų pagalba ir motyvacija, į saugaus interneto veiklas draugiškai susijungė progimnazijos 1–8 klasių mokiniai. Mokytojai veiklomis dalijosi virtualioje „Padlet“ lentoje „Saugaus interneto savaitė 2021“.

 

Pirmokai išsiaiškino, kas yra internetas, žiūrėjo bendraamžių sukurtą filmuką „Saugaus interneto ABC“. Klasės valandėlėje jauniausieji progimnazijos mokiniai diskutavo ir pasitikrino savo žinias, kaip saugiai elgtis internete. Susipažino ir su Draugiško interneto simboliu – Mėlynuoju meškučiu bei nupiešė daugybę jo portretų. Antrokai „Saugaus interneto savaitės“ veiklas vykdė įvairiose pamokose. Lietuvių kalbos pamokoje „Ką vaikai veikia internete?“, naudojant programą „Word Art“, mokiniai kūrė žodžių debesis. Integruotoje fizinio ugdymo pamokoje „Žaidimai ir jų grėsmės“, naudojant „Menti.com“ įrankį po edukacinės „Draugiško interneto “ pamokos apie internetinius žaidimus sukūrė minčių lietaus debesį.

 

Visi žinome, kaip svarbu turėti žmones, kuriais galime pasitikėti. Tad etikos ir dailės technologijų pamokoje „Grėsmės internete. Kuo galiu pasitikėti?“ antrų ir trečių klasių mokiniai nupiešė savo delną ir jame pažymėjo 5 žmones, kuriais pasitiki. Lietuvių kalbos pamokoje trečiokai kūrė bei rašė patarimus draugui, kaip išlikti saugiam internete. Ketvirtokų mokinių komandos keturias dienas dalyvavo Nacionalinėje saugaus elgesio internete viktorinoje, rašė laiškus saugaus interneto tema. Įgytą patirtį 2–4 klasių mokiniai pritaikė išbandydami Saugaus Interneto Genijaus žaidimą „Interlandas“, taip pat žaisdami „Kahoot“ viktorinose apie saugų internetą.

 

Saugesnio interneto savaitės metu 5–8 klasių mokiniams vyko įvairios edukacinės veiklos. Informacinių technologijų pamokose mokiniai, naudodamiesi įvairiomis piešimo programomis, stengėsi iliustruoti garbingo elgesio internete kodekso taisykles, „Scratch“ programa kūrė animuotas pamokančias istorijas. Mokiniai susidomėję stebėjo edukacines vaizdo pamokas bei diskutavo, kaip patys gali prisidėti prie saugesnio interneto kūrimo. Mokiniai savo žinias pasitikrino smagiu „Kahoot.it“ įrankiu, dalyvavo nacionaliniame saugesnio interneto konkurse. Daugiausiai nuotaikingų emocijų mokiniams kilo po avataro – skaitmeninio portreto  – kūrimo užduoties ir įdėtų pastangų atpažinti savo klasės draugus. Prie šios švietėjiškos iniciatyvos jungėsi ir kitų dalykų mokytojai. Kartu kurti ir dalytis veiklomis apie saugesnį internetą gera ir naudinga.

 

Pasitinkant „Saugaus interneto savaitę 2021“, progimnazijos 2b klasės bendruomenė prisijungė ir pradėjo veiklas tarptautiniame eTwinning projekte „Kompiuteris ir sveikata. Kaip man sekėsi mokytis namuose?“ (angl. „Computer and health“. How did I study at home?“). Projektas skirtas Saugaus interneto dienos veikloms. Mokiniai, dalydamiesi veiklomis, įgijo patirties sprendžiant problemas.

 

Saugaus interneto savaitė turi pradžią ir pabaigą. Bet tai tik data. Su saugiu internetu progimnazijos mokiniai ir mokytojai draugaus visus mokslo metus. Draugystė tęsis ir kitąmet. Kartu kursime saugesnį internetą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.