Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“

Kristina Kvietkuvienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Kovo 2–6 d. kiek daugiau nei 1000 mokytojų iš visos Lietuvos savo ugdymo įstaigose įgyvendino VšĮ Pozityvaus ugdymo instituto, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos ir VšĮ Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro organizuojamą „Draugišką SEU olimpiadą „Dramblys“ ikimokyklinukams, pradinukams ir 5–6 kl. mokiniams“. Buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą bei, atliekant bendras užduotis, įtraukiant vaikus, pedagogus, tėvus, formuoti socialinio emocinio ugdymo pažangą.

 

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai, vadovaujami manęs, mokytojos Kristinos Kvietkuvienės, atliko užduotis skirtas penkioms pagrindinėms socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijoms (savimonės, savitvardos, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir atsakingų sprendimų priėmimo) ugdytis. Socialinio emocinio ugdymo olimpiada organizuota siekiant bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, skatinant gebėjimą mokytis vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. Tai – savaitės trukmės procesas, su galimybe tęsti užduočių įgyvendinimą ir vėliau, lavinantis ugdytinių žinias bei gebėjimus, nuostatas ir įsitikinimus, susijusius su socialinių emocijų ugdymu. Draugiškoje olimpiadoje „Dramblys“ dalyvavo priešmokyklinukai ir jų artimieji. „Žirniukų“ priešmokyklinėje ugdymo grupėje įgyvendintos 6 veiklos, kurios labiausiai atitiko vaikų galias ir gebėjimus.

 

Popietės metu „Kaip spręsti nesutarimus su draugais“ priešmokyklinukai sukūrė „Draugystės gėlę“. Pokalbio metu sutarė, kad nesutarimai ir ginčai yra tarpusavio santykių dalis. Vaikams svarbu gebėti tinkamai reaguoti į tuo metu kylančius neigiamus jausmus bei mokytis sėkmingiau spręsti konfliktus. Priešmokyklinukai aptarė, kokiais būdais galima išsaugoti draugystę, kaip susipažinti bei susitaikyti ir spręsti tarpusavio santykių problemas.

 

Veiklos „Aš jaučiuosi“ metu emocijų kauliukas ir emocijų kortelės padėjo ugdytiniams suprasti kito žmogaus ir savo nuotaikas bei jausmus, skatino kylančias emocijas įvardyti ir apibūdinti žodžiais. Socialinis emocinis vaiko ūgties garantas yra socialinio sąmoningumo stiprinimas ir empatiškumas kito atžvilgiu, gebėjimas pažvelgti iš kito perspektyvos, socialinės įvairovės pripažinimas.

 

Judrusis žaidimas „Stop!“ padėjo priešmokyklinukams lavinti savitvardos kompetenciją. Mokytis valdyti savo emocijas ir elgesį įvairiose situacijose svarbu ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Žaidimas padėjo nusistatyti tikslus bei taisykles, formavo streso valdymą, impulsyvumo kontrolę, discipliną. Užsiėmimas „Progresuojanti raumenų relaksacija“ taip pat skirtas stiprinti ir ugdyti vaikų savitvardos įgūdžius. Vaikai mokėsi nurimti, atsipalaiduoti, siekiant sumažinanti emocinę įtampą.

 

Smagų žaidimą „Šypsenų siuntimas bei jausmų traukinukas“ žaidėme lauke kartu su tėveliais. Veikla emocionali, stiprinanti ir ugdanti priešmokyklinukų savimonę. Vaikams yra pakankamai sudėtinga atpažinti ir įvardyti jausmus, o juos dar reikėjo ir suvaidinti – „perduoti“ draugui.

 

Užsiėmimo „Aš liepiu“ metu vaikai suprato, kad negalima aklai pasitikėti kito žmogaus patarimais, nurodymais, mokėsi apsispręsti savarankiškai. Ugdėsi atsakingą sprendimų priėmimo kompetenciją – mokėsi prisiimti atsakomybę už savo elgesį, atsižvelgiant į save ir aplinkinius. Ši puiki užduotis vaikams buvo naudinga ir suteikė begalę džiugių emocijų.

 

Socialinio emocinio ugdymo olimpiados savaitė su draugiškuoju „Drambliu“ – produktyvi, naudinga ir kupina įvairiausių atradimų. Ji suteikė galimybę atlikti vaikams itin patikusias užduotis, mokiusias bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėjant draugiškus tarpusavio santykius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.