Dirbti kartu – sėkmė

Lina Sakienė
,
Telšių r. spec. pedagogų logopedų metodinio būrelio pirmininkė

Siekiant tobulinti ugdymo procesą bei jo kokybę, vienas iš komandinio darbo metodų yra kolegialus grįžtamasis ryšys, kai pedagogai mokosi kartu vieni iš kitų, dalijasi patirtimi ir sumanymais, savarankiškai studijuoja įvairius šaltinius, gilinasi į skaitmeninio raštingumo subtilybes. Visi Telšių švietimo pagalbos specialistai, pabaigę ilgalaikę programą, kuria patobulinome profesinio tobulėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, šį pusmetį nutarėme didesnį dėmesį skirti skaitmeninio raštingumo tobulinimui. Tad vasario mėnesį prasidėję gerosios patirties užsiėmimai tęsėsi iki mokslo metų pabaigos. Telšių Naujamiesčio mokyklos specialioji pedagogė Daiva Bergaudienė pasidalino gerąja patirtimi tema „Mokomųjų žaidimų kūrimas „Wordwall“ programa. Specialioji pedagogė Lina Gerinksonaitė Klumbienė plačiau ir išsamiau supažindino su Microsoft „PowerPoint“ programa. Apie darbą su „Liveworksheets“ platforma dalijosi Telšių Naujamiesčio vyresnioji specialioji pedagogė Daiva Vėlavičienė. Telšių „Kranto“ progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė Jurgita Šilinskienė toliau pratęsė specialiųjų pedagogų ir logopedų mokymąsi kartu ir pristatė internetinio įrankio „LearningApps“ naudojimo galimybes. Kad nepasimestume savo darbų sūkuryje ir susiplanuotume veiklas, Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jurgita Nagienė pristatė internetinį įrankį „Padlet“.

 

Kovo 6 dieną, minint profesinę logopedo dieną, suorganizuotas virtualus renginys „Telepraktika ir informacinės technologijos specialiajame ugdyme“, kurio pagrindinis tikslas buvo parodyti švietimo pagalbos specialistų svarbą vaikui, inicijuojant veiklas, susijusias su nuotolinės praktikos tema ir skaitmeninių technologijų taikymu. Renginys, prasidėjęs virtualiu vaikų ir metodinio būrelio pasveikinimu, vėliau tęsėsi diskusijomis apie itin didelius iššūkius specialistų darbe. Telšių pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus specialioji pedagogė-logopedė Violeta Bidvienė papasakojo apie įtraukųjį ugdymą iki 2024 metų, pristatė naująjį modelį, kaip ruošiamasi ugdyti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus bendrojo ugdymo mokyklose. Nuotolinio darbo iššūkiais dalijosi ir Telšių „Ateities“ progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė Raimonda Burokienė, pristatydama specialiojo pedagogo pamokas virtualioje aplinkoje „Moodle“. Telšių „Atžalyno“ logopedė metodininkė Jūratė Šiaudkulienė džiaugėsi įvaldžiusi bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką „Padlet“, kurioje dalijasi paruoštomis logopedinėmis užduotimis su ugdytiniais ir jų tėveliais. Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ logopedė metodininkė Valentina Vidmantienė pademonstravo savo darbo vaizdo įrašą su specialiųjų poreikių vaikais karantino laikotarpiu.

 

Kolegialaus mokymosi maratoną pabaigėme virtualiu renginiu „Mano sėkmė – metodai, padedantys ugdyti(s) bendrąsias kompetencijas“. Renginio pradžioje Telšių švietimo centro direktorė Rita Vargalytė apžvelgė STEAM situaciją Lietuvoje bei plačiau pristatė Telšių regioninį STEAM atviros prieigos centrą. Šią temą toliau plėtojo savo pranešimu „STEAM ir patirtinio ugdymo idėjos ugdant įvairių poreikių vaikus“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Raimonda Valančienė iš Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos. Lektorė Raimonda pasidalijo patirtimi, kaip jai sekasi ugdyti įvairių poreikių vaikus. Telšių Naujamiesčio mokyklos švietimo pagalbos specialistės D. Bergaudienė ir L. Gerinksonaitė-Klumbienė dalijosi patirtimi apie SUP mokinių kompetencijų ir individualių gebėjimų ugdymą, taikant projektinę „eTwinning” veiklą. Vilma Lukošienė, Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ ir Švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė logopedė metodininkė plačiau apžvelgė problemas ir iššūkius, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais nuotoliniu būdu. Apie vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą savo pranešime „Kalbų skrynelę pravėrus“ dalinosi logopedė Vaida Kačinskienė iš Telšių r. Ubiškės mokyklos-daugiafunkcinio centro.

 

Visos pusmečio gerosios patirtys sugulė į mokymo priemonių banką „Padlet“ platformoje. Baigiamojo renginio metu savo sukurtas mokymo priemones pristatė Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ logopedė metodininkė Jolanta Mockevičienė bei Telšių Naujamiesčio vyresnioji logopedė Jurgita Lukošienė. Telšių švietimo centro metodininkė Ramutė Ežerskytė pasidžiaugė, kad šį pusmetį jos kuruojami švietimo pagalbos specialistai mokėsi vieni iš kitų, dalijosi patirtimi ir sumanymais, savarankiškai studijavo įvairius šaltinius, mokėsi dirbti su interaktyviomis programomis, kūrė mokymo priemones, kurias sudėjo į pačių susikurtą priemonių banką „Padlet“ aplinkoje. Šiuo metu jame yra apie 50 mokymo(si) priemonių, kurios parengtos įvairiomis interaktyviomis programomis. Džiaugiuosi, kad aktyvus specialistų dalyvavimas įvairiuose siūlomose veiklose suteikia galimybę dalytis informacija, įgyti naujų žinių ir užtikrinti aukštesnę paslaugų kokybę kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems ugdytiniams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.