Dirbdami su specialiųjų poreikių vaikais turime būti pasiruošęs tam, kad esame nepasiruošę

Alvyda Vaškevičienė
,
Šiaulių l.-d. „Rugiagėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lapkričio 9 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Rugiagėlė“ vyko apskritojo stalo diskusija „Sėkmės atvejai ugdant specialiųjų poreikių vaikus“. Tai tęstinis apskritojo stalo diskusijų „Kaip patirti sėkmę, ugdant vaiką, turintį negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo“ ciklas, kurį 2021 m. pradėjo organizuoti Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT). Pirmasis susitikimas vyko nuotoliniu būdu – Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ pedagogai dalijosi sėkmės atveju. Šiais metais prie apskritojo stalo jau susirinkome „Rugiagėlėje“.

 

Diskusijoje dalyvavo PPT pagalbos vaikui specialistai, „Rugiagėlės“ pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų komanda, atstovai iš Šiaulių miesto pietinio mikrorajono lopšelių-darželių: „Eglutė“, „Žiogelis“, „Pasaka“, „Trys nykštukai“, „Pupų pėdas“. Diskusiją vedžiau aš, Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alvyda Vaškevičienė. Diskusiją pradėjau susimąstyti verčiančiais klausimais: ar vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą, gali patirti ugdymo(si) sėkmę, ar yra „pasmerkti“ nesėkmei? Ar įtraukiojoje mokykloje, pritaikydami aplinkas ir ugdymą ypatingiems vaikų poreikiams, kartais pasijuntame sutrikę – ar to jau užtenka? Ko dar reikia, kad specialiųjų poreikių turintys vaikai būtų sėkmingai ugdomi, pedagogai nepatirtų nusivylimo, tėvai – nepagrįsto beviltiškumo jausmo?

 

„Rugiagėlės“ pedagogių ir pagalbos vaikui specialisčių komanda – ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Reda Lukošaitienė, Valdonė Krencienė, logopedės Reda Juockuvienė ir Jovita Raubienė, specialioji pedagogė Roberta Račienė, socialinė pedagogė Monika Jurgauskaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Genovaitė Baškytė – dalijosi patirties atvejais, sėkmėmis ir sunkiais momentais, ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Pristatė konkrečias ugdymo situacijas, kurios, kad ir mažais žingsneliais, davė rezultatų ir vedė sėkmės link.

 

Diskusijoje dalyvavo ugdytinio, turinčio autizmo spektro sutrikimą, mama Indrė. Ji pateikė nemažai įžvalgų, dalijosi asmenine patirtimi, atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus. Daugelį jaudino mamos ryžtas drąsiai ir atvirai kalbėti apie iškylančius sunkumus, priimamus sprendimus, paieškas, nusivylimus ir atradimus ugdant vaiką ir namuose, ir lopšelyje-darželyje, ir mokykloje.

Diskusijos komandos dalyviai pabrėžė tėvų, pedagogų, pagalbos vaikui specialistų bendradarbiavimo svarbą, vieningą požiūrį ir rezultatų siekimą, dalijosi ugdymo metodais, strategijomis ir praktiniais patarimais, kurie padeda patirti sėkmę ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą.

Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai džiaugėsi, kad vis daugiau ugdymo įstaigų dalijasi gerąja darbo patirtimi ir šis renginys tampa tradicinis.

 

Diskusiją užbaigėme mintimi, kad dirbdami su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais tiek pedagogai, tiek tėvai turi būti pasiruošę tam, kad gali iškilti situacijų, kada esi nepasiruošęs. Kaip svarbu nelikti vienam, kalbėti, bendrauti, bendradarbiauti, dalytis. Svarbu net sunkiausiose situacijose nesuklupti, o suklupus vėl kilti ir eiti į priekį. Dėkojame PPT už bendradarbiavimą, diskusijos dalyviams už pasisakymus ir įžvalgas. Džiaugiamės galimybe susitikti, dalytis darbo patirtimi, džiaugtis sėkme, norime tvirtinti, kad autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai gali patirti ugdymosi sėkmę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.