Didžiuojamės Kauno r. Neveronių gimnazija

Kauno r. Neveronių gimnazijos bendruomenė

Baigiantis kalendoriniams metams, ne vienoje mokymo įstaigoje skaičiuojami rezultatai ir laimėjimai. Tokia tradicija vyrauja ir Kauno r. Neveronių gimnazijoje.

 

Gimnazija gali didžiuotis savo auklėtinių laimėjimais, kadangi 2022 m. pateko į geriausiai šalyje išlaikiusių chemijos, fizikos, biologijos ir geografijos valstybinius brandos egzaminus penkiasdešimtuką; mokiniai iškovojo 15 prizinių vietų rajono olimpiadose ir konkursuose (9 iš jų anglų ir lietuvių kalbų, 3 – chemijos, po 1 – matematikos, fizikos, informacinių technologijų). Mokiniai aktyvūs KINGS, OLYMPIO olimpiadų, įvairiausių konkursų dalyviai: „Giminės medis – 2022“, „Kas man yra lietuvių kalba?“, esė vertimų konkursas Europos kalbų dienai, „Išgelbėk draugą“ ir kt. Tautinių šokių kolektyvas „Upė“ laimėjo 2 prizines vietas tarptautiniame liaudiškų šokių festivalyje Latvijoje.

 

Gimnazija – gamtosauginė mokykla, gavome jau penkioliktą Žaliąją vėliavą, surengėme apie 19 įvairių projektų gamtosauginėmis, ekologinėmis, sveikos gyvensenos, patirtinio mokymo(si) temomis, mūsų mokiniai skaitė pranešimus ne vienoje rajono mokykloje. Gimnazijai suteiktas Saugios Kompetentingos „STEM School Label“ ženklas. Daug pamokų vyko netradicinėse erdvėse: mokiniai aktyvūs įvairių muziejų lankytojai, dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose, o vyresnieji praktinius darbus atlieka VDU, KTU, KK laboratorijose. Populiarios gimnazijoje atviros integruotos pamokos, kurias kasmet praveda lietuvių k., istorijos, anglų k., matematikos, šokio, chemijos, geografijos, tikybos, verslumo ugdymo, pradinių klasių ir kiti mokytojai.

 

Bendruomenė didžiuojasi „Erasmus+” KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektu „Healthy, Active Lifestyle“ („Sveikas, aktyvus gyvenimo būdas“), „Erasmus+” KA101 projektu „Inovatyvus mokymas(is)“, KA220 projektu „Build Up (Y)Our Future Through Arts“ („Kurkime ateitį per meną“). Šiemet ne tik mūsų mokytojai ir mokiniai vyko tobulinti savo žinių ir pasisemti patirties į įvairias pasaulio šalis, bet ir patys sulaukėme svečių iš Lenkijos, Portugalijos, Turkijos ir Italijos.

 

Gimnazijoje organizuoti tiek tradiciniai, tiek ir inovatyvūs renginiai, kurie suburia gimnazijos bendruomenę: kalėdinis koncertas, advento rytmetys, „Visa gimnazija skaito“, Helovino šventė, „Visa mokykla šoka“, „Naktis mokykloje“, akcijos „Sušildykime Ukrainą“, „Padėkime badaujantiems paukščiams“, „Pasidalinkime gerumu“ ir kt. Šiais metais mes puikiai bendradarbiavome su artimiausiais socialiniais partneriais: Neveronių seniūnija, bendruomenės centru, biblioteka, darželiu, ambulatorija, paštu. Puošėme visas Neveronių erdves prieš Šv. Kalėdas, vykome į šiose įstaigose organizuojamus renginius. Tai labai svarbu, nes bendraudami mokiniai mokosi ne tik pažinti save ir kitus, bet ir pozityvaus bendradarbiavimo. Šiuos metus mūsų gimnazija pasitinka pasipuošusi naujais 2023 metų vertybių kalendoriais „Pamatyk gėrį“, kuriuos sukūrė patys gimnazistai.

 

Sakoma, kad norint pasiekti gerų rezultatų, neužtenka vieno žmogaus pastangų. Taigi natūralu, kad už gyvenimą mokykloje, už mikroklimatą, už prasmingą veiklą esame atsakingi visi. Kai prieš 30 metų Neveronyse buvo atidaryta vidurinė mokykla, visi labai džiaugėmės, kad mūsų vaikams nebereikės ieškoti mokyklos mieste. Šiandien drąsiai galime didžiuotis, kad esame viena iš geriausių mokyklų rajone!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.