Didžiuojamės geriausiu Kauno R. Neveronių gimnazijos istorijoje abiturientu

Audronė Rainienė
,
klasės vadovė 

Kažkada lietuvių poetas Vytautas Mačernis yra parašęs: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviest“. Neatsitiktinai šiandien prisiminiau šiuos jauno klasiko žodžius. Noriu papasakoti apie kitą jauną žmogų, dar beieškantį savo tikrojo kelio, bet jau tvirtai žinantį, ko sieks gyvenime, turintį aiškų tikslą ir realią prasmingą svajonę. Tai mūsų Kauno r. Neveronių gimnazijos abiturientas Aistis Melnikas, mūsų pasididžiavimas, garbė ir šlovė.

 

Aistis nuo pat pirmosios klasės buvo dėmesio centre. Negana to, kad visus 12 metų puikiai mokėsi, beveik idealiai lankė mokyklą (tik liga priversdavo trumpam pasitraukti iš pamokų), bet ir buvo labai aktyvus, kūrybiškas, visada kupinas idėjų. Turbūt šiandien sunku suskaičiuoti, kiek Aisčio stalčiuje guli įvairiausių diplomų. Aš pabandžiau suskaičiuoti jo, kaip gimnazisto, nuopelnus: nuo 2019 metų jis kasmet laimėdavo Lietuvos 7–12 kl. mokinių fizikos, chemijos, matematikos olimpiadose I arba II vietas, tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea“ 2019, 2020  metais – I vieta, KINGS matematikos olimpiados finale 2019, 2020 metais IV vieta Lietuvoje, o 2021 m. (11–12 kl. – X vieta), nuo 2019 metų kasmet rudens ir pavasario sesijose tarptautinio edukacinio fizikos, matematikos, chemijos ir kitų dalykų konkurso „Olympis“ įvertintas I laipsnio diplomais, Nacionalinio egzaminų centro diplomas įteiktas už geriausiai atliktas 2018 m. nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis iš 9 kl. mokinių, 2019 metais tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ Kauno r. savivaldybėje užėmė I vietą  ir pateko į geriausiųjų 50-tuką, 2020 metais KTU surengtame akademiko Jono Janickio chemijos konkurse laimėjo II vietą. Už gerą užduočių atlikimą 60-ojoje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje IV gimnazijinių klasių grupėje 2022 metais apdovanotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu ir tais pačiais metais KTU matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Padėka geriausiam abiturientui matematikui 2022 m. Tai čia tik trijų dalykų laimėjimai (jau vos ne 20 diplomų). Iš tikrųjų jam sekėsi viskas: ir tikslieji, ir gamtos mokslai, ir kalbos.

 

 

Kaip jau minėjau, Aistis aktyviai įsijungdavo į visokiausias veiklas: 2018 metais Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM  padėkos raštu apdovanojo jį kartu su komanda sukūrus kompiuterinį  žaidimą „Partizanai“, patekusį į geriausių konkurso žaidimų ketvertuką; 2019 metais įteiktas Kauno rajono švietimo centro diplomas už Kauno r. mokinių logotipų konkurso „Spalis – mokyklų bibliotekų mėnuo“ I vietos laimėjimą; 2020 metais laimėta maksimalisto stipendija Ekologijos ir Inovacijų kategorijoje. Todėl niekam gimnazijoje nekilo klausimų, kokį mokinį pasiūlyti gauti Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo premiją už puikius mokslo rezultatus ir aktyvią visuomeninę veiklą.

 

Ne kartą Aisčio buvo klausiama, kaip jis viską suspėja, kur tokios sėkmės paslaptis. Pasak jo, viskas slypi pačiame žmoguje: jeigu pats nori, gali rasti savyje jėgų ir motyvacijos siekti geresnių rezultatų. Ne mokyklos pavadinimas, ne geri mokytojai, o tavo paties nusiteikimas, noras gyventi pozityviai. Ne kartą kalbėdamas su gimnazijos direktore D. Marmiene, jaunuolis pasakė, kad labiausiai žmogui reikia darbštumo, jei nori ko nors tikro gyvenime pasiekti. Žavėjomės šio jaunuolio branda, jo sugebėjimu atkakliai siekti užsibrėžto tikslo, džiaugėmės jo tolerancija, pagarba kitiems, savanoriška pagalba klasės draugams. Jis buvo nepralenkiamas matematikas, chemikas ir fizikas. Šių dalykų mokytojai galėjo juo visada didžiuotis, paprašyti pagalbos, kai kažkam iš klasės draugų reikėjo papildomo paaiškinimo. Ir Aistis mielai savanoriavo.

 

Kad šis vaikinas pozityviai mąsto apie gyvenimą, ne tik dalyvauja pasiūlytuose projektuose, bet ir pats susiranda būdų, kaip tobulėti, rodo dar viena jo veikla. Pagal „Erasmus+“ programą, kuri padeda jauniems žmonėms įgyti tarptautinės patirties, Aistis buvo išvykęs į Lenkiją. Dalyvaudamas jaunimo mainų programoje „Trust Me“, jis savaitę gyveno kartu su lenkais, graikais, italais, rumunais ir dalyvavo neformaliojo ugdymo veiklose, mokėsi pasitikėti ne tik savimi, bet ir savo valstybės valdžia. Toks mokinio žingsnis rodo ir jo pilietiškumą. Gera žinoti, kad į pasaulį jis nunešė gražią žinutę apie savo šalį.

 

Taigi ne šiaip sau pradėjau kalbą nuo saulės. Juk Aistis ir buvo ta saulė mūsų gimnazijoje dvylika metų. Bet ir saulė kartais gali pavargti šviesti, jei negauna tam tikros energijos, palaikymo. Manau, kad tas pozityvumo šaltinis buvo jo tėvai – Eglė ir Ilmaras Melnikai. Šiandien jiems norisi nuoširdžiai padėkoti už sūnaus auklėjimą, už pasitikėjimą juo ir mokytojais, kurie lydėjo visus 12 metų. Man, kaip klasės vadovei, buvo didelis malonumas bendrauti su pačiu Aisčiu ir jo tėvais, džiaugiuosi, kad turėjau tokį auklėtinį. Aistis įeis į gimnazijos istoriją kaip išskirtinis mokinys.

 

Kalbu jau būtuoju laiku, nes tuoj išdalinsime abiturientams atestatus ir palydėsime Geltonų plytų keliu (kaip dainavo „Keistuoliai“) į jiems pažadėtąjį rytojų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.