Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas ir ugdymo procesas

Sausio 31 d. Kalbos komisijos nutarimas Nr. N-1 (171) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios“ nėra susijęs su ugdymo procesu ir neturi jo paveikti. Sąrašas niekada nebuvo skirtas nei mokymo, nei vertinimo reikmėms.

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas buvo sudarytas kaip administracinių nuobaudų taikymo priemonė, kaip priemonė pareikalauti atsakomybės, nuo 2019 m. sausio 31 d. jis tokios priemonės statuso neteko.

 

Sąraše esančių faktų vertinimas nepasikeitė, visos sąraše minimos klaidos ir toliau laikomos klaidomis. Todėl jei ugdymo procesui ar per brandos egzaminus buvo aktuali kuri nors Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo informacija, ja ir toliau gali būti remiamasi. Taigi nei ugdymo, nei vertinimo procese niekas nesikeičia.

Sąrašo turinys buvo sudarytas iš norminamųjų šaltinių, perkeltas į vėlesnius šaltinius, tų šaltinių kaip normų šaltinių niekas neatšaukė.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad „Kalbos patarimai“, įvairios rekomendacijos Konsultacijų banke formuluojami, sudaromi atsižvelgiant į plačius tekstų kūrėjų, redaktorių, vertėjų ir kt. poreikius, jie nėra specialiai skirti ugdymo procesui. Mokykla iš šių šaltinių turi pasiimti tik tai, kas tinka ir aktualu mokymo procesui, pritaikyti prie mokinių kalbos.

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas, ištisai ar dalimis perkeltas į mokyklinius vadovėlius, yra nesusipratimas.

 

Baigiamieji darbai vertinami pagal Baigiamųjų darbų kalbos vertinimo aprašą, sudarytą atsižvelgiant į tai, ko buvo mokoma. Tik jis turėtų būti nuolat atnaujinamas.

Taigi Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo statuso pakeitimas, didžiųjų klaidų pavertimas tiesiog klaidomis niekaip neturėtų paveikti nei mokymo proceso, nei mokyklinių darbų vertinimo.

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.