Didysis lietuvių–esperanto kalbų žodynas

Povilas Jegorovas
,
Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos pirmininkas

Išleistas „Didysis lietuvių–esperanto kalbų žodynas“. Šio didžiulės apimties žodyno autoriai yra žymus Lietuvos pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, redaktorius, vertėjas, žodynininkas Petras Čeliauskas ir ankstesnių žodynų autorius Konstantinas Puodėnas (1923–2009). Žodyną išleido Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras bendradarbiaudamas su Lietuvos esperantininkų sąjunga. Žodynas yra leidžiamas ir pristatomas visuomenei pasitinkant Lietuvos esperantininkų sąjungos 100-metį.

 

Žodyno apimtis yra 51 spaudos lankas, 816 puslapių, jame yra 45 tūkst. žodžių. Tai daugiau nei 30 metų didelio ir kruopštaus darbo rezultatas. Tokios apimties žodyno Lietuvoje dar nebuvo. Paskutinį kartą Konstantino Puodėno lietuvių–esperanto ir esperanto–lietuvių kalbų nedidelės apimties žodynas išleistas 1988 m. ir jau seniai yra tapęs bibliografine retenybe. Todėl tokio žodyno Lietuvai labai reikėjo.

Žodynas parengtas remiantis akademiniu „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“, „Tarptautinių žodžių žodynu“ ir norminiu didžiausiu esperanto kalbos aiškinamuoju iliustruotu žodynu (Plena ilustrita vortaro). Taip pat naudotasi daugeliu kitų lietuviškų ir esperantiškų žodynų.

 

Žodyne yra pateikiama dabartinės lietuvių kalbos leksika ir dažniausiai vartojama mokslinė terminologija. Knygos gale yra tikrinių vardų vardynas (asmenvardžiai, geografiniai vardai, astronominiai vardai) ir esperanto kalbos žodžių darybos taisyklės.

Pirmasis „Lietuviškai esperantiškas žodynėlis“ pasirodė 1921 m., bet jis buvo vos 80 puslapių. Balys Giedra kartu su Petru Lapiene 1940 m. buvo parengę „Pilną lietuvių–esperanto kalbų žodyną“ (apie 35 tūkst. žodžių), jis jau buvo įteiktas spaustuvei, bet sovietų okupacija šį grandiozinį darbą sunaikino. Tik po 20 metų (1960 m.) 15 tūkst. egz. tiražu išspausdintas platesnis (apie 5 tūkst. lietuviškų žodžių) Stasio Sabalio „Lietuvių–esperanto kalbų žodynėlis“.

 

Vėliau prie žodynų daug dirbo Konstantinas Puodėnas. 1988 m. 40 tūkst. egz. tiražu išleistas jo parengtas ir Adomo Vaitilavičiaus redaguotas dvigubas „Esperanto–lietuvių ir lietuvių-esperanto kalbų žodynas“, kurio antroji dalis apima 195 puslapius (apie 15 tūkst. lietuviškų žodžių).

Konstantinas Puodėnas buvo parengęs ir daug platesnio „Lietuvių–esperanto kalbų žodyno“ juodraštinį variantą, kurį reikėjo iš pagrindų perdirbti, taisyti, pildyti, redaguoti. Tačiau tas jo mašinraštis labai palengvino ir pagreitino šiuo metu išleisto žodyno parengimą. Todėl Konstantinas Puodėnas taip pat yra laikomas šio žodyno bendraautoriu.

Žodynas yra išleistas 1 tūkst. egz. tiražu rėmėjų lėšomis. Žodyną spausdino UAB „Morkūnas ir Ko“. Knygą redagavo Antanas Grincevičius ir Danutė Vidrinskienė. Viršelio autorė Virginija Jokubkaitė.

 

Žodyną galima įsigyti Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centre (Kaunas, S. Daukanto g. 11), Lietuvos esperantininkų sąjungoje (Kaunas, L. Zamenhofo g. 5) ir internetu https://leidiniai.plc.lt/didysis-lietuviu-esperanto-kalbu-zodynas/.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.