Dideli gimnazijos mokytojų lūkesčiai

Audronė Buzienė
,
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus g-jos direktorė

Mokyklose, besivadovaujančiose įtraukiojo ugdymo principais, tikima, kad kiekvienas gali mokytis ir išmokti. Siekiant pašalinti visas galimas kliūtis ir užtikrinti ugdymo prieinamumą kiekvienam, keičiamas ne mokinys, bet mokykla. Įtraukusis ugdymas – tai kiekvieno mokinio poreikius atliepiantis ugdymas, o įtraukiuoju ugdymu besiremianti mokykla – mokykla, kurioje gera ir sekasi kiekvienam vaikui. Tokie yra Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsitraukusios į Mokyklų tobulinimo centro vykdomą projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ (toliau tekste – RM-MK), lūkesčiai.

Gimnazijos siekis – į mokymą orientuotas pamokas, kuriose dominuoja pedagogas, keisti pamokomis, kuriose didžioji dalis laiko skirta mokymuisi, t. y. aktyviai mokinių veiklai.

 

Istoriją ir pilietiškumo ugdymą gimnazistams nuo rugsėjo 1 d. dėsto RM-MK projekto mokytoja Ineta Stanevičiūtė. Ji taip pat kuruoja gimnazijos mokinių tarybos veiklą. Prieš pradėdami dalyvauti šiame projekte turėjome atlikti „namų darbus“. 2018 m. gegužės mėnesį gimnazijos bendruomenė, kaip ir kitos 15 RM-MK projekto Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenės, dalyvavo tyrime „Įtraukiojo ugdymo situacija mokykloje (I matavimas)“. Anoniminį tyrimą virtualioje erdvėje vykdė projekto RM-MK tyrėjai. Jame dalyvavo 272 gimnazistai, 199 mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) ir 36 mokytojai. Tyrimo rezultatai parodė, kokios yra stipriosios ir silpnosios gimnazijos pusės. Bendra tendencija – per mažai vieni kitais pasitikime ir bendradarbiaujame. Antrasis projekto „namų darbas“ – iš anksto sutelkta gimnazijos pokyčio komanda (gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, RM-MK mokytoja Ineta Stanevičiūtė, jos mentorė Edita Šidlauskienė ir mokytojos Diana Lesutienė, Edita Rutkauskienė, Valda Maslinskienė), jos nariai, tobulindami turimus vadybinius ir pedagoginius gebėjimus, įsivertinę labiausiai pokyčių reikalaujančias gimnazijos veiklos sritis, parengia pokyčių projekto planą, kurį sieks įgyvendinti per dvejų dalyvavimo RM-MK projekte metų ciklą. Gimnazijos siekis – į mokymą orientuotas pamokas, kuriose dominuoja pedagogas, keisti pamokomis, kuriose didžioji dalis laiko skirta mokymuisi, t. y. aktyviai mokinių veiklai. Mokytojai pasiryžę tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

 

2016 ir 2017 m. gimnazijos metodinė taryba jau buvo organizavusi Atvirų pamokų savaites, kuriose keli mokytojai vedė atviras pamokas kolegoms. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. gimnazijos mokytojai vedė 219 atvirų pamokų, kurias stebėjo ir analizavo kolegos ir gimnazijos vadovai. Aktyvią poziciją šioje veikloje pasirinko 92 proc. gimnazijos mokytojų. Mokytojai, aptardami stebėtas pamokas, dalijosi pamokos planavimo ir organizavimo tobulinimo idėjomis. Pokyčio projektu „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ gimnazijoje bus siekiama veiksmingos mokytojų partnerystės, bendradarbiavimo, pamokos kokybės augimo, orientuojantis į mokymąsi bendradarbiaujant tiek „kolega-kolegai“ lygmeniu, tiek galvojant apie mokymąsi pamokoje ir aukštesnius mokinių pasiekimus. Keliame labai didelius lūkesčius sau ir mokiniams. Pokyčio projekto tikslas – kad 2021 m. pradžioje ne mažiau kaip 40 proc. gimnazijos pamokų vyrautų mokinių savivaldis mokymasis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Vincentas

    Liepsnojantis šios mokyklos entuziazmas, palaikomas sveiko proto ir atkaklumo, jau yra kokybė, kuri tikrai taps sėkme. Linkiu šios gimnazijos bendruomenei Sėkmės bei Dvasios ramybės. Iš mokymų šioje gimnazijoje pamenu, kad mokytojai geranoriškai siekia pokyčių, domisi patirtimi, tolerantiški. Tai einate teisingu keliu, o ne žvalgotės. Tikrai tobulinamos kompetencijų sritys: pagarba mokinių įvairovei, pagalba visiems mokiniams, bendradarbiavimas su kitais kolegomis, asmeninis profesinis tobulinimasis (kvalifikacijos kėlimas).