Dėstymo vizitas Turkijoje: asmeninis iššūkis ir pedagoginė patirtis

Daiva Visockienė, Vaida Paulauskienė
,
Kauno „Vyturio“ g-jos anglų kalbos mokytojos

Vasario 21–25 d. mes, Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokytojos Daiva Visockienė ir Vaida Paulauskienė, dalyvavome trumpalaikiame dėstymo vizite pagal „Erasmus+“ programos „21-ojo amžiaus klasė: ugdymo proceso modernizavimas diegiant inovacijas“ projektą. Buvome pakviestos anglų kalbos dėstymo vizito į partnerinę gimnaziją – Ibrahim Tanriverdi Sosyal Bilimler Lisesi, esančią Samsuno mieste, Turkijoje.

 

Samsuno miestas – vienas svarbiausių uostamiesčių Juodosios jūros pakrantėje, turintis daugiau kaip 600 tūkst. gyventojų. Gimnazija, į kurią vykome, išsiskiria aukštais mokinių pasiekimais, nepaisant to, kad yra valstybinė mokykla. Norintieji joje mokytis priimami tik praėję atranką. Mokytis šioje gimnazijoje gali ir nori mokiniai iš visos Turkijos. Atvykę iš kitų Turkijos miestų ir išlaikę stojamuosius egzaminus mokiniai tęsia mokslus Samsune. Gimnazija turi savo bendrabutį atvykusiems mokiniams apgyvendinti.

 

Anglų kalbos dėstymo vizitas buvo asmeninis iššūkis ir profesinė pedagoginė patirtis. Esame išbandę įvairias „Erasmus+“ programos siūlomas galimybes: tai mokinių mainų projektai, strateginės partnerystės, kvalifikacijos tobulinimo kursai ir darbo stebėsenos vizitai. Atsiradus galimybei teikti paraišką norint vykti dėstymo vizito, apsisprendėme išbandyti ir šią „Erasmus+“ veiklą, kuriai ryžtasi ne kiekvienas. Tai puiki galimybė išbandyti savo, kaip mokytojo, kompetencijas, dėstant užsienio mokykloje. O Turkijoje tai ir dvigubas asmeninis iššūkis, nes susiduriama su visai skirtinga kultūra, tradicijomis ir religija. Vykstant į tokį vizitą būtinas kultūrinis pasirengimas ir pažintis su priimančios mokyklos kontekstu. Tam pasitelkėme „eTwininng“ portalą, nuotolines vaizdo konferencijas su priimančia mokykla, per jas aptarėme bendrus lūkesčius ir sudarėme vizito programą.

 

Priimančioje mokykloje dėstėme anglų kalbos pamokas 9–12 klasių mokiniams. Tik pradėjus darbus, iš karto supratome, kaip Turkijoje gerbiama mokytojo profesija. Daugelyje šeimų ji laikoma prestižine. Mokiniai ypač drausmingi ir pagarbūs. Anglų kalbos pamokose mokiniai į grupes neskaidomi. Teko dirbti su 30-ies mokinių klase, kas mums, atvykusioms iš Lietuvos, buvo neįprasta. Pirmosios dienos buvo skirtos kultūriniam Lietuvos, Kauno pažinimui. Mokiniai noriai ir aktyviai domėjosi Lietuva ir Kauno miestu, dalyvavo protmūšyje, viktorinoje apie Lietuvos paveldą, pildė įžvalgas apie Kauną „Padlet“ platformoje. Stebino aktyvumas ir noras atsakinėti, kiekvienas norėjo atsakyti bent į vieną klausimą, pabendrauti angliškai. Per diskusijas pasitvirtino faktas, kad Kaunas geriausiai žinomas dėl „Žalgirio“ komandos. O Lietuvą Turkijoje garsina mūsiškiai Eurovizijos dalyviai „The Roop“, Trakų pilis ir kova už nepriklausomybę.

 

 

Antroji savaitės dalis pamokose buvo skirta komandiniams įgūdžiams formuoti, darbui grupėse, debatams. Per veiklas ir pamokas turėjome puikią galimybę įsivertinti, kiek Lietuvoje įsitvirtinę anglų kalbos dėstymo metodai tinka ir kitos šalies, turinčios savitą kultūrą ir skirtingą švietimo sistemą, mokiniams. Pastebėjome: nors mokiniai ir imlūs, draugiški, dirbant teko pasitelkti lankstumą, kada kitaip suprantama užduotis. Tai lemia kultūriniai skirtumai ir kompetencijų stoka. Pavyzdžiui, Lietuvos mokiniams priimta diskusijos forma – Turkijoje labiau primena monotonišką atpasakojimą. Nuomonės reiškimas labai konservatyvus, bijoma išsiplėsti. Itin įsiminė tai, kad mokiniai geba išklausyti, priimti nemažai informacijos ir lengvai įsimena faktus, linkę bendradarbiauti, noriai padeda mokytojui.

 

Turkijos kolegos mus priėmė nuoširdžiai ir šiltai. Svetingumas ir pagarba atvykusiam – išskirtinis Turkijos tautos bruožas. Vizito metu aptarėme ir tolesnes bendradarbiavimo galimybes „Erasmus+“ projektuose. Ateityje planuojame mokinių mainus. Visos projekto veiklos finansuojamos „Erasmus+“ programos lėšomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.