Dešimtys mokytojų dirbs prie bendrųjų programų atnaujinimo

Sulauktos 79 paraiškos iš mokytojų praktikų, kurie norėtų dirbti atnaujindami bendrąsias programas 1–10 klasėms. Planuojama, kad grupės, rengsiančios bendrąsias programas, bus suformuotos balandžio pradžioje.

 

Mokytojams buvo keliami reikalavimai turėti to dalyko aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne žemesnę nei mokytojo metodininko kvalifikaciją ir kt. Mokytojai taip pat turi turėti ugdymo programų, rekomendacijų, metodinės, mokomosios medžiagos ar pan. rengimo arba įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu patirties.

 

Darbo grupės bus sudaromos pagal 9 ugdymo sritis. Į jas įeis Nacionalinės švietimo agentūros atstovai, mokslininkai, mokytojai praktikai, švietimo ekspertai. Į ugdymo turinio atnaujinimą siekiama įtraukti kuo daugiau suinteresuotų, edukologijos mokslo srityje dirbančių tyrėjų ir mokytojų praktikų, kad atnaujintos programos kuo geriau atitiktų mokyklų ir visuomenės lūkesčius. Nacionalinė švietimo agentūra jau anksčiau 31 mokslininkui buvo paskelbusi kvietimą dirbti atnaujinant bendrąsias programas, buvo sulaukta 46 paraiškų.

 

Vėliau bus paskelbta atranka ir tiems, kas norės rengti naujas vidurinio ugdymo programas (11–12 kl.). Šios programos bus pradėtos rengti po to, kai bus atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Numatoma, kad visos atnaujintos bendrosios programos mokyklas pasieks 2022–2023 mokslo metais.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.