Dėmesys neformaliajam suaugusiųjų švietimui

Virginija Kvietkauskienė
,
Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja

Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras jau ne vienerius metus vykdo įvairias Baublių kaimo bendruomenės ir mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės poreikius atliepiančias suaugusiųjų neformaliojo švietimo bei tęstinio mokymosi veiklas.

 

2020 m. pabaigoje baigta įgyvendinti Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro iniciatyva parengta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Mokymosi spalvos“, finansuojama Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Programa buvo siekiama sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims susipažinti su netradicinio meno šakomis, skatinti kūrybiškumą, taip pat spręsti neformaliojo suaugusiųjų švietimo trūkumo kaimiškoje vietovėje problemą.

 

Programos „Mokymosi spalvos“ dalyviai galėjo dalyvauti keturiuose užsiėmimuose ir susipažinti su įvairiomis meno technikomis: tapybos smėliu, dekoratyvinių pagalvėlių kūrimo, angelų, kremų iš natūralių produktų gamybos. Veiklas organizavo prekinio ženklo „Plunksnos linija“ įkūrėja ir darbų autorė Rasa Statkuvienė, technologijų mokytoja metodininkė Judita Alšauskienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro matematikos mokytoja Kristina Kavaliauskienė.

 

Paisant karantino reikalavimų užsiėmimai organizuoti kontaktiniu būdu, bet nedidelėmis grupelėmis, naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“. Nuotoliniai neformaliojo švietimo užsiėmimai veiklą padarė dar patrauklesne – nemažai bendruomenės narių galėjo patobulinti skaitmeninio raštingumo kompetencijas. Įvairiomis technikomis sukurti gaminiai nuotoliniu būdu pristatyti bendruomenei ir, tikėtina, paskatins į suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklas įtraukti kuo didesnį būrį Baublių kaimo bendruomenės suaugusiųjų. Programos „Mokymosi spalvos“ įgyvendinimas padėjo dalyviams geriau pažinti save, atskleisti savo gabumus ir įgyti naujų kompetencijų.

 

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre plėtojamos ne tik įgyvendinant programas, bet ir aktyviai įsitraukiant į kitų teikėjų organizuojamas veiklas, iniciatyvas. 2020 m. lapkričio 14–22 dienomis Baublių mokykla-daugiafunkcis centras prisidėjo prie tradicinės, jau 21-osios respublikinės Suaugusiųjų švietimo savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim“. Karantino sąlygomis veiklų organizavimo galimybės buvo ribotos, tad bendruomenės nariai noriai priėmė Suaugusiųjų savaitės iššūkį – „Kasdien po mažą mokymosi stebuklą!“. Mokytis buvo galima individualiai, šeimoje, laikantis saugaus atstumo, tad bendruomenės nariai mokėsi visko po truputį: išbandė naujus receptus, maisto ruošimo, pakavimo prietaisus, gamino baldus, namelius šikšnosparniams, įgijo žmogaus saugos žinių kursuose, išmoko važiuoti riedžiu, piešė ant puodelių, iš natūralių produktų gamino kremus, mokėsi dirbti filmų kūrimo programėlėmis.

 

Svarbu suvokti, kad mokytis galima kasdien, vienam iš kito, kartu ir laikantis atstumo, nebūtina vykti į kitą miestą, kad dalyvautum seminare. Smagu, kad gebėjome atliepti Suaugusiųjų švietimo savaitės idėjas, mokytis individualiai ir šeimose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.