Daugėja besirenkančiųjų pedagogiką

Iki 2022 m. bendrojo priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo pabaigos liko savaitė. Šiuo metu užsiregistravusiųjų pateikti prašymus studijuoti skaičius siekia beveik 27 tūkst. Iš jų norimas studijuoti programas išsirinko ir pageidavimus į jas priimti pateikė per 17,8 tūkst. stojančiųjų.

 

Daugėja norinčiųjų aukštosiose mokyklose studijuoti pedagogiką. Šiuo metu ugdymo mokslus kaip pirmąjį prioritetą išskiria 726 būsimi universitetų ir 634 būsimi kolegijų studentai. 2021 m. panašūs skaičiai – 724 ir 656 – fiksuoti jau pasibaigus bendrajam priėmimui.

 

Per 1 tūkst. stojančiųjų jau turi ir teigiamą motyvacijos pokalbio, reikalingo stojant į pedagogikos studijas, įvertinimą.

 

Besibaigiant šių metų bendrojo priėmimo pagrindiniam etapui, būsimi studentai savo prašymuose aukščiausiu prioritetu daugiausia išskiria universitetines socialinių ir sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos, menų bei informatikos mokslų studijų krypčių grupių programas.

 

Ateinančiais studijų metais siekiantieji studijuoti kolegijose daugiausia renkasi sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos, inžinerijos mokslų studijų krypčių grupes. Tarp būsimų kolegijų studentų populiariausios studijų programos šiuo metu yra ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bendrosios praktikos slauga.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad 2022 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas metu būsimi studentai kviečiami rinktis reikalingiausius specialistus ruošiančias pedagogikos, slaugos ir informatikos studijų programas. Pasirinkusiesiems šias pirmosios pakopos studijas numatoma suteikti valstybės finansavimą ir neriboti priėmimo, t. y. bus siekiama priimti stojančiuosius, norinčius ir pasirengusius studijuoti – atitinkančius keliamus reikalavimus gauti valstybės finansuojamą studijų vietą.

 

Šiuo metu labai trūksta matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros, pradinio ugdymo bei specialiosios pedagogikos specialistų.

 

Pasirinkusiesiems šių pedagogikos specializacijų studijų programas numatoma skirti papildomą paramą – stipendijas. 2022 m. įstojusiesiems į valstybės finansuojamas minėtų reikalingiausių specializacijų bakalauro pedagogikos studijas bei pedagogines gretutines studijas kas mėnesį numatytos 299 Eur dydžio stipendijos.

 

Pedagoginių profesinių studijų bei baigiamojo kurso bakalauro pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų studentams numatoma stipendijas didinti iki 506 Eur. Padidintas išmokas galės gauti tie, kurie turės sudarytą sutartį su savivaldybe, savivaldybės arba valstybine mokykla ir bus įsipareigoję baigus studijas ten dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, ne mažiau kaip 0,7 etato.

 

Kaip ir ankstesniais metais, visiems, stojantiems į pedagogikos studijų programas kolegijose ir universitetuose, reikalingas motyvacijos vertinimas. Tokiu patikrinimu siekiama įvertinti stojančiųjų apsisprendimą studijuoti ugdymo mokslus ir rinktis mokytojo karjerą. Šiemet jis vykdomas nuotoliniu būdu nuo birželio 13 d. iki liepos 23 d.

 

Bendrojo priėmimo prašymus teikti ir koreguoti dar galima iki liepos 25 d. 12 val. Norintieji stoti į šalies aukštąsias mokyklas kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, jungiantis per LAMA BPO tinklalapį.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.