Darbo grupė sutarė dėl mokytojų darbo krūvio sandaros principų

Vakar, gruodžio 18 d., Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame darbo grupės posėdyje aptarta etatinio mokytojų darbo krūvio sandara, sutarta dėl jos sudarymo principų. Siūloma, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys.

Ministrui patvirtinus, pataisos įsigaliotų nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Tačiau etatinio modelis iki to laiko ir vėliau galės būti tobulinamas, atsižvelgiant į švietimo bendruomenės siūlymus ir poreikius.

 

Svarstant darbo krūvio sandarą numatyta, kad bendrojo ugdymo pamokos sudarytų ne daugiau kaip 888 val. (60 proc.) iš 1512 etato valandų, pradedantiesiems – 756 val. (50 proc.). Vadovavimo klasei valandos būtų diferencijuojamos pagal klasių dydį: ne mažiau kaip 152 metinės val. – jei klasėje mokosi 12 mokinių, ne mažiau kaip 180 val. – jei 12–20 mokinių, ne mažiau kaip 210 val. – jei klasėje mokosi daugiau kaip 21 mokinys.

Pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti skirtos valandos taip pat diferencijuojamos pagal mokomuosius dalykus ir klasės dydį – jei didesnė klasė, daugiau ir laiko pasirengti, mokinių darbams taisyti. Tai leistų teisingiau atlyginti už darbų taisymą, nes skiriasi darbo krūvis priklausomai nuo klasės dydžio – ar ją sudaro 12 mokinių, ar 30. Sutarta, kad valandos pasiruošti pamokoms ir mokinių darbams vertinti sudaro 40–60 proc. nuo kontaktinių valandų.

 

Atskirai pateiktas veiklų mokyklos bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti sąrašas. Jame numatyta valandų veikloms mokyklos bendruomenei ir tobulėjimui minimali riba, privaloma visiems mokytojams – 102 metinės valandos. Tai valandos darbui su tėvais (konsultavimas, informavimas, bendravimas, bendradarbiavimas), valandos mokyklos veiklai planuoti ir tobulinti (dalyvavimas pasitarimuose, posėdžiuose), kvalifikacijos tobulinimas. Papildomai numatytos ir galimos, bet mokytojui neprivalomoms veiklos, kurios galėtų sudaryti iki 400 metinių valandų ir būti įtrauktos į darbo krūvį: dalyvavimas darbo grupėse, mokyklos savivaldoje, metodinė veikla, ugdymo programų rengimas, patirties sklaida (mentorystė, kolegų konsultavimas, atviros pamokos, kvalifikacijos tobulinimo programų, seminarų rengimas ir kt.), vertinimas ir ekspertavimas (egzaminų, mokytojų veiklos, ugdymo proceso ir kt.), edukacinių veiklų organizavimas, profesinis tobulėjimas.

 

Per susitikimą taip pat pristatyti skaičiavimai, kaip per kelerius metus išdėstyti finansus, norint įgyvendinti streikuojančios profesinės sąjungos keliamus reikalavimus. Ministras Rokas Masiulis informavo darbo grupės narius apie pradėtą Švietimo ir mokslo ministerijos bei pavaldžių įstaigų auditą.

 

ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.