Darbėniškiai neužmiršta laisvės kovų istorijos

Pagerbdami Kardo rinktinės partizanų atminimą bei pasitikdami Kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, susitelkę darbėniškiai – Darbėnų gimnazija, Kretingos r. kultūros centro Darbėnų kultūros skyrius ir seniūnija – tradiciškai organizavo pažintinę, kultūrinę, meninę, kūrybinę, sportinę ir praktinę pilietiškumo dieną – surengė ketvirtąją ekspediciją „Kardo rinktinės partizanų takais“, aplankant Kardo rinktinės partizanų žūties vietas.

 

1–8 klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmus partizanų tema pagal amžiaus tarpsnius, atliko kūrybines veiklas, diskutavo tema „Aš – Lietuvos pilietis“, dalyvavo pilietiškumo akcijoje „Švari aplinka – laimingas žmogus“, orientacinėse varžybose po Darbėnų miestelį ir užbaigė veiklas Darbėnų Vytauto Didžiojo parke.

Apie 180 žygeivių iš Darbėnų, Vydmantų gimnazijos, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, savanorio Eugenijaus Malyševo būrys su neformaliojo vaikų švietimo būrelio nariais dalyvavo dešimties kilometrų žygyje. Tradiciškai ekspedicija prasidėjo eisena iš Darbėnų gimnazijos į Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčią, kur buvo laikomos šv. Mišios. Padėję gėlių ir uždegę atminimo žvakes prie Nepriklausomybės paminklo ir buvusios MGB (TSRS valstybės saugumo ministerija) būstinės, iškilmingos rikiuotės dalyviai rinkosi prie paminklo Žemaičių apygardos Kardo rinktinei atminti.

 

„Kad įtaigiau pajaustume istoriją ir įtvirtintume mokinių žinias apie šį istorijos puslapį, surengtas 10 kilometrų pėsčiųjų žygis“, – kalbėjo Darbėnų gimnazijos direktorė Sonata Litvinienė.

Šį kartą žygiuota į Žibininkų kaimo mišką, kur šiuo metu įsikūręs „HBH“ pramogų kompleksas, o 1949 m. vasario 7 d. tada dar vadinamoje Vilimo kalvelėje ankstyvą rytą aidėjo šūviai ir granatų sprogimų griausmas – iš bunkerio pakilę į mūšį su pavergėjais iš Rytų ir jų talkininkais pro apsupties žiedą vienas po kito veržėsi Kardo rinktinės Narimanto (Palangos) kuopos partizanai. Jaunuoliai, palikę gimnazijos suolą, atsitraukę nuo savo dirbamos žemės, stojo į kovą už Lietuvos laisvę. Tą lemtingą rytą kautynėse su MGB ir Palangos valsčiaus stribais žuvo Kardo rinktinės Narimanto (Palangos) kuopos partizanai: Alfonsas Knystautas-Ragūnas, Stasys Lisauskas-Vasaris, Pranas Budrys-Šarūnas, Vytautas Gricius-Žilvinas, Vytautas Sermontis-Viktoras, Vytautas Daugintis-Bagūnas. Žuvusiųjų palaikai buvo išvežti ir niekinti MGB Palangos poskyrio būstinės kieme.

 

Žygio dalyvius partizanų žūties vietoje pasitiko „HBH“ pramogų komplekso savininkė ir ekspedicijos rėmėja Rada Matulevičienė, prižiūrinti ir tvarkanti šią pušų šlamesy esančią jaunų vyrų žūties vietą. Ji pasveikino jaunuolius įveikus žygį.

Kiekvienas žygeivis žaismingai sau išsirinko ir po partizaninį slapyvardį. Po žygio pievoje pailsėti prisėdusios Darbėnų gimnazistės Viktorija Arlauskaitė-Žemuogė, Ramunė Narkutė-Kregždė, Evelina Šilgalytė-Šilagėlė, Gileta Ruikytė-Levanda samprotavo apie laisvės kovų istorijos svarbą šiandienai. „Eitume kovoti už Lietuvą ir dabar. Didžiuojamės, kad buvo tokių žmonių, kurie apgynė Lietuvos garbę, neprarado orumo ir šiandien yra tie įkvepiantys pavyzdžiai mums, jauniems lietuviams“, – kalbėjo gimnazistės. „Mano senelės sesuo žuvo laisvės kovoje, jos atminimas įamžintas Žemytės partizanų paminkle“, – giminystės sąsajas tarp partizanų paminėjo Ramunė Narkutė.

 

Prie paminklo žuvusiems Narimanto kuopos partizanams jaunimui žodį taręs darbėniškis laisvės kovų kraštotyrininkas Stanislovas Burba kalbėjo apie šių vyrų drąsą ir idealus, kurių linkėjo neišduoti ir šiandienos kasdienėje veikloje: „Tą tėvynės istoriją, kurią mes parašėme savo gyvenimais, šiandien skaitote jūs, o tą tėvynės istoriją, kurią skaitys ateities kartos, jūs rašote savo gyvenimais. Parašykite ją tokią, kad visi galėtumėte ja didžiuotis.“

Žygis baigėsi „Malūnų kaime“ įrengtoje stovykloje, kur dalyviai varžėsi įvairiausiose rungtyse, o patriotinės dainos skambėjo iki vakaro.

 

Aurimas Rapalis

Kretingos r. laikraštis „Pajūrio naujienos“

Daiva Račkauskienė

Darbėnų g-jos direktorės pavaduotoja ugdymui

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.