Dar galima pateikti paraiškas dalyvauti elgesio ir emocinių problemų prevencijos programose

Aurelija Okunauskienė
,
VšĮ „Vaiko labui“ direktorė

Ugdymo įstaigos dar gali pateikti paraiškas dalyvauti elgesio ir emocinių problemų prevencijos programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ 2020–2021 mokslo metais.

 

Šios ankstyvosios emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos skirtos ugdyti vaikų socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Programos padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių, autodestruktyvaus ar destruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerina bendrą emocinę vaiko savijautą. Kiekviena programa trunka mokslo metus.

 

Programa „Zipio draugai“ skirta 6–7 metų vaikams, vykdoma ikimokyklinių įstaigų ir visų tipų bendrojo  ugdymo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmose klasėse. Programa gali būti įgyvendinama pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Programa turi atskirą segmentą – pritaikyta Specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) turintiems vaikams.

 

Programa „Obuolio draugai“ skirta 8–9 metų vaikams (nuo antros klasės). „Obuolio draugai“ yra programos „Zipio draugai“ antroji dalis – tęsinys. Programa įgyvendinama bendrojo  ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ar globos namuose lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

 

Programa „Įveikiame kartu“ skirta 9–11 metų vaikams, vykdoma bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų globos namuose ir vaikų dienos centruose lietuvių kalba.

 

Ugdymo įstaigos, pageidaujančios 2020–2021 mokslo metais taikyti šias programas, dalyvio paraiškas gali atsiųsti VšĮ „Vaiko labui“ elektroniniu paštu info@vaikolabui.lt, iki birželio 30 dienos.

 

Programų paraiškų formas ir išsamią informaciją galima rasti internete www.vaikolabui.lt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.